Đề tài: Phần mềm trò chơi cờ cá ngựa

Chia sẻ: quanvokiem

Thiết kế dữ liệu Bảng tham số: Mã TS 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Thiết kế giao diện Giao diện Xử lý chính: (3) (1) (2) (4) Tên tham số SoNguoiChoi GiaTriRaQuan1 GiaTriRaQuan2 GiaTriVeDich1 GiaTriVeDich2 SoXiNgau HinhBanCo Kiểu DL int int int int int int String Giá trị 4 1 6 1 6 1 Trạng thái Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng Sử dụng (0) Nội dung xử lý Màn hình Xử lý chính: - Biến cố (0) xảy ra khi màn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản