Đề tài: Quản lý điểm trường THCS Minh Lập

Chia sẻ: ducthokn

Hiện nay, tin học đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế xã hội đối với mỗi quốc gia. Việc ứng dụng rộng rãi của tin học đã đem lại những thành tựu vô cùng to lớn trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, lưu trữ. Với mong muốn được sử dụng những kiến thức đã học cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo Hoàng Quang Trung, em đã mạnh dạn xây dựng chương trình “Quản lý điểm trường THCS Minh Lập”. Mục đích của đề tài này...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản