Đề tài " So sánh cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp liên doanh và ngân hàng liên doanh "

Chia sẻ: Nguyen Huu Tuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
313
lượt xem
71
download

Đề tài " So sánh cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp liên doanh và ngân hàng liên doanh "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp liên doanh cũng như trong ngân hàng liên doanh .Hội đồng quản bao gồm :chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên khác. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị do các bên thỏa thuận nhưng không quá 5 năm. Tổng giám đốc và phó giám đốc DNLD và NHLD do hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " So sánh cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp liên doanh và ngân hàng liên doanh "

 1. BÀI THẢO LUẬN. ĐỀ TÀI:So sánh cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp liên doanh và ngân hàng liên doanh
 2. iữa Doanh Nghiệp Liên g Liên doanh(NHLD) ược thế nào là DNLD và NHLD. anh là Doanh Nghiệp do hai bên hoặc nhiều ại Việt Nam trên cơ sơ hợp đồng liên doanh nh Phủ Việt Nam với Chính Phủ nước ngoài ới Do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài p việt Nam được thành lập tại việt nam trên cơ
 3. à ngân hàng được thành lập tại ủa bên Việt Nam(gồm một hoặc )và bên nước ngoài (gồm một c ngoài) trêncơ sở hợp đồng n Doanh được thànhdưới hình nh là Pháp nhân Việt Nam và có
 4. iữa DNLD và NHLD. ành trên cơ sở hợp đồng liên doanh ớc ngoài và bên Việt Nam ch nhiệm hữu hạn ch pháp nhân ,chịu sự điều chỉnh của đẳng với các doanh nghiệp khác thuộc có yếu tố nước ngoài và có cơ cấu tổ
 5. Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp liên doanh cũng như trong ngân hàng liên doanh .Hội đồng quản bao gồm :chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên khác. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị do các bên thỏa thuận nhưng không quá 5 năm. Tổng giám đốc và phó giám đốc DNLD và NHLD do hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị.
 6. Khác nhau  Doanh nghiệp Liên • Ngân Hàng Liên Doanh. Doanh. + cơ sở thành lập rộng + NHLD được thành hơn ngoài hợp đồng lập dưới hình thức liên doanh hoặc hiệp công ty trách nhiệm định giữa chính phủ hữu hạn và là pháp việt nam với chính nhân việt nam có trụ phủ nước sở chính tại việt nam. ngoài.Doanh nghiệp + cơ cấu tổ chức hoạt có vốn đầu tư nước động chặt chẽ hơn vì ngoài hợp tác với nhà liên quan đến chính đầu tư thành lập tại sách tiền tệ,có tính việt nam rủi ro cao hơn và thường có tính dây
 7. Hoạt động của cơ quan lãnh đạ o + Ngoài hội đồng quản trị còn có + Nếu trong DNLD là cơ quan lãnh ban kiểm soát. đạo cao nhất là hội đồng quản Có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động trị . tài chính, giám sát việc chấp + Hội đồng quản trị có thể thuê tổ hành chế độ hạch toán, sự an chức quan lý hoạt động kinh toàn trong hoạt động của ngân doanh của doanh nghiệp. Việc hàng,ban kiểm soát có tối thuê phải thực hiện thông qua thiểu là 3 thành viên,1 trưởng hợp đồng thuê, quản lý được ban và ít nhất là ½ thanh viên chuẩn y và DNLD phải chịu là chuyên trách. Thành viên trách nhiệm trước pháp luật về ban kiểm soát phải đáp ứng mọi hoạt động của tỏ chức yêu cầu về trình độ chuyên quản lý trong việc thực hiện môn và đạo đức xã hội do ngân hợp đồng đó hàng nhà nước quy định và phải được thống đốc ngân hàng chuẩn y
 8. số lượng thành viên + Trong NHLD Tổng giám đốc +Trong DNLD không (Giám Đốc), Chủ Tịch hội đồng quy định về số quản trị không đồng thời là lượng thành viên cụ tổng giám đốc , Chủ tịch hội thể mà tùy vào các đồng quản trị của tổ chức tín bên tham gia. Trong dụng khác, trừ trường hợp đó liên doanh 2 bên thì là công ty con của ngân hàng liên doanh . mỗi bên có ít nhất 2 + Tổng giám đốc (Giám Đốc) là thành viên trong hội người đại diện theo pháp luật, đồng quản trị,liên trừ trường hợp điều lệ có quy doanh nhiều bên thì định khác mỗi bên có ít nhất một thành viên
 9. + Tổng giám đốc, + Chủ tịch và các thành phó tổng giám viên khác trông hội đồng quản trị không đốc có quyền được ủy quyền cho kiến nghị chủ người không phải là tịch hội đồng thành viên hội đồng quản trị triệu quản trị thực hiện nhiệm vụ quyền hạn tập cuộc họp hội của mình đồng quản trị khi thấy cần thiết
 10. phương thức góp vốn +Trong DNLD phần góp vốn +Tỷ lệ phương thức của các bên hoặc các bên vốn góp do các bên nước ngoài không bị hạn thỏa thuận và phải chế về mức cao nhất, theo sự thỏa thuận của các bên được ghi rõ trong nhưng không dưới 30% điều lệ .Mức vốn góp vốn pháp định của doanh của bên nước ngoài nghiệp liên doanh.Vón tối đa không quá 50% pháp định có thể góp trọn vốn điều lệ của một lần khi thành lập NHLD trừ những doanh nghiệp,cũng có thể do các bên thỏa thuận trường hợp do chính trong hoạt động liên doanh phủ quy định.
 11. Đề tài của chúng tôi kết thúc tại đây . Cảm ơn cô giáo và các bạn đã chú ý theo dõi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản