Đề tài: SỰ HẤP DẪN CỦA GIÁO DỤC NHẬT BẢN

Chia sẻ: anhbocau_nna

Nhật Bản – một cường quốc phát triển mạnh mẽ của thế giới và được cả thế giới nể phục trong công cuộc phục hưng thần ký sau thất bại của cuộc chiến tranh Thế giới thứ II. Là một quốc gia nghèo về tài nguyên thiên nhiên, thướng xuyên phải hứng chịu thiên tai. Vì vậy, từ lâu đời, các nhà cầm quyền Nhật Bản đã nhận ra một điều, muốn đất nước phát triển, điều quan trọng Nhật Bản phải làm là phát triển về con người....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: SỰ HẤP DẪN CỦA GIÁO DỤC NHẬT BẢN

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
------


Báo cáo cuối kỳ GIÁO DỤC NHẬT BẢN
Đề tài: SỰ HẤP DẪN CỦA GIÁO DỤC NHẬT BẢN
Giảng viên hướng dẫn :
TS Trịnh Tiến Thuận
Sinh viên thực hiện :
Thân Ngọc Hùng
MSSV : K35.101.037- Tp. Hồ Chí Minh 6/2013 -
I. Giới thiệu chung
Nhật Bản – một cường quốc phát triển mạnh mẽ của thế giới và được cả
thế giới nể phục trong công cuộc phục hưng thần ký sau thất bại của cuộc
chiến tranh Thế giới thứ II. Là một quốc gia nghèo về tài nguyên thiên nhiên,
thướng xuyên phải hứng chịu thiên tai. Vì vậy, từ lâu đời, các nhà cầm quyền
Nhật Bản đã nhận ra một điều, muốn đất nước phát triển, điều quan trọng
Nhật Bản phải làm là phát triển về con người. Chính vì vậy giáo dục đã trở
thành một quốc sách của đất nước Nhật bản, một nét văn hóa của nhân dân
Nhật Bản.
Chính vì có những bước phát triển thần kỳ, những thành tích không thể phủ
nhận của nền giáo dục Nhật Bản. Những năm gần đây, lượng du học sinh,
sinh viên của nước ngoài tại Nhật Bản tang cao qua từng năm. Theo thống kê
của tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) có 141.774 sinh viên nước
ngoài đến học tập tại Nhật Bản trong năm 2010, tăng 6,8% tức khoảng hơn
9.000 sinh viên so với năm 2009. Chiếm phần lớn trong số này là lượng học
sinh, sinh viên đến từ Châu Á chiếm 92,4%, sinh viên đến từ châu Âu chiếm
3,1%, và 1,9% sinh viên đến từ Bắc Mỹ. Theo kế hoạch, chính phủ Nhật
Bản có kế hoạch tăng số lượng sinh viên quốc tế tại nước này lên khoảng
300.000 sinh viên vào năm 2020, đồng thời hỗ trợ nguồn tài chính cho những
trường đại học tiếp nhận sinh viên quốc tế.

Trong đề tài tiểu luận lần này chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao nền giáo dục Nhật
Bản lại thu hút học sinh, sinh viên như vậy? Những yếu tố nào có sức hút
đối với học sinh, sinh viên quốc tế đến với Nhật Bản? Và phần nào cung cấp
những thong tin bổ ích, lý thú cho những ai có sự yêu thích, tìm hiểu về nền
giáo dục rực rỡ của đất nước Mặt Trời mọc.

I. Sự hấp dẫn của lịch sử.
1. Giáo dục Nhật Bản thời kỳ cổ, trung đại
Nhật Bản là một quốc gia có nền giáo dục phát triển nhất phương Đông. Và
nền giáo dục Nhật Bản phát triển từ rất sớm do có sự học hỏi, tiếp thu tinh
hoa văn hóa nước ngoài.
Từ thế kỷ thứ III-II TCN Nhật Bản đã có giao lưu văn hóa với Trung Quốc.
Chủ yếu là học hỏi về kinh nghiệm trồng lúa nước, kỹ thuật canh tác, chế
biến đồ sắt đồ đồng, kỹ thuật mỹ nghệ, thủ công…
Sự giao lưu văn hóa này phát triển mạnh mẽ dưới thời Yamato, với sự du
nhập của hệ thống chữ viết, nền văn học truyền thống và đạo Khổng. Kể từ
thời gian này trở đi, nhiều lần Thiên Hoàng đã tổ chức cho học sinh du học
sang Trung Quốc. Cụ thể, dưới thời Nguyên Chính Thiên Hoàng (618 -907)
đã tổ chức du học tời 500 người, trong số đó có nhiểu người ở lại đến 30
năm. Nội dung chủ yếu họ nghiên cứu văn chương, điển chương, ngôn ngữ,
văn tự, phong tục tập quán của người Trung Quốc.
Dưới thời ký hưng thịnh của nền giáo dục Trung Hoa – nhà Đường, Nhật
Bản đã học tập và mô phỏng nền giáo dục này. Cụ thể đã lập trường đại học
tại kinh đô, chế độ học tập dần được hoàn thiện với những chế độ khoa cử
nghiêm khắc. Cũng trong thời ký này, Nhật Bản cho du nhập lên tới 1579 bộ
sách Hán và hơn 16000 cuốc bao gồm văn học, triết học, sử học, nghệ thuật,
kỹ thuật…
Sự tiếp thu văn hóa Trung Quốc kéo dài mãi tới thế kỷ IX, thế kỷ X và đỉnh
cao là sự thành lập trường Daigaiku – là trường đại học đầu tiên của Nhật
Bả được xây dựng theo mô hình Trung Quốc.

Đến thế kỷ thứ XVI, XVII Nhật Bản bước qua một giai đoạn mới, giai đoạn
giao thoa với các quốc gia Phương Tây phát triển, lạ lẫm. Thông qua các
thương gia, lái buôn, chủ yếu là người Bồ Đào Nha, Hà Lan nền văn hóa
phương Tây được du nhập vào Nhật Bản. Đi cùng với các nhà lái buôn là các
nhà truyền đạo, còn gọi là cha sứ. Các nhà truyền đạo này truyền bá Thiên
Chúa giáo và có rất nhiều con chiên ngoan đạo tại các nơi truyền giáo. Chính
vì lo lằng trước hiện tượng này, có khoảng thời gian 200 năm (1639-1854)
Nhật Bản thực hiện chính sách đóng cửa, tránh giao lưu với các nước
Phương Tây. Trong thời kỳ này, Thiên Chúa giáo bị cấm đoán và chỉ có duy
nhất quốc gia Hà Lan là được Nhật Bản cho giao lưu vào lúc này. Chính vì
thế nền học vấn Hà Lan chính thức ảnh hưởng đến Nhật Bản thời gian này.
Langaku ( Hà Lan học), cùng với Kokugaku ( Quốc học), Jugaku ( Nho học)
là những môn học dưới thời này. Các nhà cấm quyền lúc này khuyến khích
học tiếng Hà Lan và đến những năm 1720 đã cho nhập sách nước ngoài trừ
sách tôn giáo. Các nhà chức trách lúc này đã tán thành quan điểm phải tiếp thu
văn hóa phương Tây.
Đến thế kỷ thứ XVIII, tiếp thu nền văn hóa Hà Lan, người Nhật Bản đã thu
được nhiều thành tựu đáng kể về khoa học kỹ thuật, thiên văn, địa lý, y
học….
Đến năm 1868 đã có tới 40% trẻ em nam và 15% trẻ em nư đã biết đọc, viết
và có khả năng tính toán. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với nền
giáo dục Nhật Bản. Mức độ giáo dục Nhật Bản đã được coi tương đương
với các nước phương Tây cùng thời. Tuy vậy, nền giáo dục Nhật Bản lúc này
vẫn là một nền giáo dục phong kiến, lạc hâu, trong khi các nước phương Tây
đã bước váo thời ký công nghiệp.

2. Giáo dục Nhật Bản trước năm 1945
Giáo dục Nhật Bản thời kỳ nà trải qua một cuộc cái cách vô cùng quan trọng:
Minh Trị Duy Tân (1869-1912). Cuộc cái cách này đã tạo ra những thành tự vô
cùng quan trọng, và làm tiền đề cho cả nền giáo dục Nhật Bản đi lên, đưa
Nhật Bản xếp ngang hàng với các nước phát triển phương Tây.
Các nhà lãnh đạo chủ chốt của chính quyền Minh Trị quan tâm làm sao để
nhanh chóng hiện đại hóa đất nước để bảo vệ đất nước trước làn song xâm
lược của các nước phương Tây. Vì thế, giáo dục được xem là chìa khóa chủ
chốt của quá trình canh tân này. Hệ thống giáo dục mới được áp dụng và phát
triển với tốc độ nhanh bằng cách áp dụng tiến bộ của các nước Âu – Mỹ.
Nhờ có tài sản về tri thức mà sự phân biệt về đẳng cấp tạm thời bị xóa bỏ.
Năm 1871, Bộ giáo dục được thành lập và chỉ một năm sau đã công bố thống
nhất về chương trình giáo dục trong toàn quốc. Cùng với đó quy định những
quy chế mới:
- Thống nhất chương trình giáo dục trong toàn quốc.
- Giáo dục được coi là quốc sách của công cuộc Duy Tân.
- Nhà nước cùng toàn dân chăm lo cơ sở hạ tầng phục vụ giáo dục.
Nhật Bản thực hiên mô hình giáo dục của Pháp, Nhật Bản được chia thành 8
khu đại học. Mỗi đại học quản lý 32 trường trung học, mỗi trường trung học
quản lý 110 trường tiểu học. Như vậy toàn Nhật Bản có 8 trường đại học,
256 trường trung học, 53.760 trường tiểu học.
Về cơ bản, mô hình giáo dục này duy trì đến trước năm 1945 và quyết định
xu hướng phát triển của Nhật Bản, là cơ sở của giáo dục Nhật Bản hiện
đại.
3. Giáo dục Nhật Bản sau năm 1945 và cuộc phát triển thần kỳ.
Sau khi hoàn trả toàn bộ chủ quyền quốc gia vào năm 1952, nước Nhật ngay
lập tức bắt đầu xoa dịu những thay đổi về giáo dục, nhằm phản chiếu ý
tưởng của mình về cách dạy và cách quản lý giáo dục. Bộ Giáo dục thời hậu
chiến đã giành lại rất nhiều quyền lực. Trường học được sàng lọc lại. Một
khoá học đạo đức theo khuôn mẫu truyền thống được tổ chức mặc cho một
vài sự phản đối, nó đã đem lại sự hồi phụ lòng tự trọng dân tộc của mỗi
người dân trên đất nước mặt trời mọc này.
Vào thời kì hậu chiến 1960 là giai đoạn nước Nhật phát triển thần kì mang
lại sự đòi hỏi sự mở rộng của nền cao học. Không chỉ vậy, thêm vào là sự
trông đợi phát triển chất lượng phải được cải thiện nhưng vì vậy mà học phí
cũng leo thang. Phổ biến là trong những năm 1960 là thời kì khủng hoảng
giáo dục ở cấp cao. Đặc biệt là cuối thập kỉ đó, những trường đại học ở
Nhật đã bị tấn công bởi những sinh viên bạo động khiến nhiều khu vực trong
khuôn viên bị tàn phá nghiêm trọng.
Sự lo lắng từ phía khuôn viên trường bị tác động bởi nhiều nhân tố, bao gồm
cả làn sóng chống đối cuộc chiến tranh Việt Nam ở Nhật, tư tưởng khác
nhau giữa những nhóm học sinh, những cuộc tranh luận về thành quả giáo
dục cũng như là phương thức giáo dục, bạo lực học đường, và đôi khi là
những xung đột thông thường ngay trong chính bản thân của hệ thống trường
đại học.
Phản ứng của chính phủ với Luật Quản Lý Trường Đại Học trong năm 1969
và trong đầu những năm 70 thế kỉ 20, với hy vọng cải cách lại nền giáo dục.
bộ luật mới cũng quản lý sự thành lập trường mới, lương giáo viên, và
chương trình giảng dạy ở trường công lập của bị kiểm duyệt lại. Sự thành
lập của những trường tư thục cũng bắt đầu nhận được sự giúp đỡ của cộng
đồng, và kì thi tham dự vào đại học được tổ chức theo mức chuẩn phổ biến
trên toàn quốc (kì thi quốc gia). Trong suốt thời kì này, sự mâu thuẫn giữa
chính phủ và hội nhà giáo cũng trở nên mạnh mẽ.
Mặc cho những thay đổi to lớn, toàn diện của giáo dục từ năm 1868 và đặc
biệt là từ 1945, hệ thống giáo dục vẫn phản chiếu một chuẩn mực truyền
thống lâu dài và tư tưởng triết học rằng: việc học và giáo dục là đáng quý và
cần được theo đuổi một cách nghiêm túc, trong đó một nền giáo dục toàn
diện cần phát triển đạo đức và nhân cách cho con người. Nhửng di sản từ
thế hệ nhân tài của thời Minh Trị đã được sử dụng như là kết cấu tring tâm
của nền giáo dục. Điều thú vị là người Nhật đã kết hợp mềm dẻo giữa tư
tưởng hiện đại và phương pháp giảng dạy truyền thống trong việc cải tạo
và phát triển lại hệ thống đương thời.
Mặc cho những thành công đáng ngưỡng mộ của hệ thống giáo dục từ thế
chiến thứ II, những vấn đề vẫn tồn tại và ảnh hưởng cho đến những năm
80. Một vài sự khó khăn được nhận thấy bởi nyhững người quản lý trong và
ngoài nước bao gồm tính thiếu mềm dẻo, sự đồng đều thái quá, thiếu sự lực
chọn, ảnh hưởng quá mức của của kì thi đại học quốc gia, và hơn hết là
bệnh thành tích trong giáo dục. Cũng có lòng tin rằng giáo dục phải có trách
nhiệm đối với vấn đề cộng đồng, và vấn đề thiếu thực tế, hành vi, sự ôn hoà
của một vài học sinh. Đáng lo nhất chính là giáo dục Nhật Bản phải có đáp
ứng cho những nhu cầu xã hội do thách thức thay đổi của thế giới trong thế
kỉ 21.
Năng động, sáng tạo, hoà đồng, quốc tế hoá cá tính, sự đa dạng hóa thậm chí
đã trở thành khẩu hiệu quan trọng trong cuộc cải cách giáo dục toàn diện
trong những năm 80, mặc dù chuỗi chủ đề đã gây được tiếng vang từ những
năm 70. Sự đề suất và tiềm năng thay đổi của Nhật Bản trong những năm 80
đã mang một ý nghĩa to lớn và được so sánh với việc mở cửa cho người Tây
phương vào thế kỉ 19.
Những sự lo ngại về cải cách giáo dục đạ được tìm thấy trong chuỗi báo cáo
được công bố từ 1985 đến 1987 bởi Hội đồng Cải cách Giáo dục Quốc
gia (được thành lập bởi thủ tướng chính phủ Yasuhiro Nakasone). Điểm
chính trong những bản báo cáo cuối cùng trong phản ứng với quốc tế hoá
giáo dục, công nghệ thông tin mới, phương tiện truyền thông, và tầm quan
trọng của cá tính , việc học lâu dài, khả năng điểu chỉnh với sự thay đổi của
xã hội. Để tìm ra hướng mới cho việc này, hội đồng đề nghị có 8 môn cụ thể
gồm: Thiết kế giáo dục cho thế kỉ 21; tổ chức một hệ thống cho việc học
suốt đời và giảm sự lo lắng trên phông nền riêng biệt của giáo dục; cải thiện
và đa dạng hoá giáo dục cao cấp; nâng cao chất lượng và đa dạng hoá giáo
dục tiểu học và trung học; nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng dạy; thích
ứng với sự quốc tế hoá; thích ứng với thời đại thông tin; và xem lại cấu trúc
giáo dục và tài chính và quản lý.
Những phần này phản chiếu sự cái cách của cả giáo dục và xã hội, trong cái
nhìn gắn giáo dục với cộng đồng. Thậm chí vì sự tranh cải về vấn đề cải
cách diễn ra, chính phủ nhanh chóng thay đổi công cụ trong hầu hết 8 mặt.
Sự cải cách này vẫn đang được tiếp tục, và thậm chí hầu hết đã quên đi
những việc được làm trong những năm 80, bao gồm cả những sự thay đổi
còn dấu ấn cho đến ngày nay.
Chính những biến chuyển mạnh mẻ trong lịch sử, những thành tích kỳ diệu
mà giáo dục Nhật Bản đạt được là sự cuốn hút với học sinh, sinh viên toàn
thế giới đến với Nhật Bản.
II. Sự hấp dẫn văn hóa
Nhật Bản là một quốc gia đa dạng về năn hóa. Với cuộc sống cách biệt với
đất liền, với các nước khác đã tạo nên ở Nhật Bản một nền văn hóa đặc
biệt. Chính sự đa dạng của nền văn hóa này cũng là một sự thu hút đặc biệt
đối với giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên ham tìm hiểu. Không những thế,
văn hóa Nhật Bản mag một nét trẻ trung sinh động, rất phù hợp với giới trẻ.
Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu nhưng nét đặc sắc văn hóa được giới trẻ trên
thế giới say mê.
1. Văn hóa Magan.
Manga hiện đại có thể định nghĩa là truyện tranh ứng với phong cách Nhật
Bản có nguồn gốc trong thời gian giữa những năm 1900. Sự phổ biến của
manga tại Nhật Bản đã tăng vọt kể từ khi. Ngày nay, manga đã là một ngành
công nghiệp lớn trong nước và quốc tế. Tại Nhật Bản, người của cả hai giới
và mọi lứa tuổi đều đọc truyện tranh. Ví dụ, nó khá phổ biến khi thấy một
người đàn ông mặc đồ công sở đọc một quyển truyện tranh trong ga xe lửa .
Phạm vi của thể loại manga rất đa dạng, với nhiều nội dung khác nhau, từ
lịch sử đến tương lai khoa học viễn tưởng và từ lãng mạn tuổi teen đến chủ
đề sâu sắc về cuộc sống. Truyện tranh được phân chia thành bốn loại theo
đối tượng: chàng trai, cô gái, thanh niên và trưởng thành. Chúng có thể được
tìm thấy trong các cửa hàng sách, bookstands và cửa hàng tiện lợi trên khắp
Nhật Bản.
Một loạt truyện tranh có thể trở nên phổ biến, khi nó được làm thành anime –
phim hoạt hình theo phong cách Nhật Bản. Ví dụ về các anime nổi tiếng thế
giới bao gồm “Dragonball”, “Thủy thủ mặt trăng”, “Pokemon” và “One
Piece”. Tất nhiên, kịch bản ban đầu cũng có thể được viết cho anime. Một
công ty sản xuất anime nổi tiếng với phong cách riêng biệt là Studio Ghibli ,
mà đã sản xuất từng đoạt giải thưởng tác phẩm như “My Neighbor Totoro”
và “Spirited Away”
Cùng phát triển với văn hóa truyện tranh Magan là văn hóa cosplay. Nó được
biết như một phần không thế thiếu của Magan là rất được giới trẻ yêu thích.
Trong các lễ hội, mọi người ăn mặc, hóa trang như các nhân vật trong các
truyện tranh mà họ yêu thích và giao lưu với nhau. Hiện tại các lễ hội này
được diễn ra thường xuyên ở Nhật Bản, và nhiều bạn trẻ trở lên nổi tiếng
nhờ tài hóa trang với những bức ảnh cosplay đẹp mắt. Cosplay dần lan
truyền ra thế giới, và ngày nay không khó khan khi mọi người có thể bắt gặp
các lễ hội cosplay ở mọi nơi trên toàn thế giới.
2. Văn hóa trà đạo
Trên thế giới có rất nhiều quốc gia
có phong tục uống trà, nhưng để phát
triển thành một văn hóa, một nghệ
thuật trà đạo thực sự thì chỉ có tại
Nhật Bản.
Theo truyền thuyết Nhật, vào khoảng
thời gian đó, có vị cao tăng
người Nhật là sư Eisai (1141-1215),
sang Trung Hoa để tham vấn học
đạo. Khi trở về nước, ngài mang theo
một số hạt trà về trồng trong sân
chùa. Sau này chính Eisai này đã sáng
tác ra cuốn "Khiết Trà Dưỡng Sinh
Ký" (Kissa Yojoki), nội dung ghi lại
mọi chuyện liên quan tới thú uống
trà.
Từ đó, dần dần công dụng giúp thư giãn lẫn tính hấp dẫn đặc biệt của
hương vị trà đã thu hút rất nhiều người dân Nhật đến với thú uống trà. Họ đã
kết hợp thú uống trà với tinh thần Thiền của Phật giáo để nâng cao nghệ
thuật thưởng thức trà, phát triển nghệ thuật này trở thành trà đạo, một sản
phẩm đặc sắc thuần Nhật.
Từ uống trà, cách uống trà, rồi nghi thức uống trà cho đến trà đạo là một tiến
trình không ngưng nghỉ mà cái đích cuối cùng người Nhật muốn hướng tới đó
là cải biến tục uống trà du nhập từ ngoại quốc trở thành một tôn giáo trong
nghệ thuật sống của chính dân tộc mình, một đạo với ý nghĩa đích thực của
từ này. Hiển nhiên ở đây trà đạo, không đơn thuần là con đường, là phép tắc
uống trà, mà trên hết là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm
hồn bằng cách, trước tiên, hòa mình với thiên nhiên, để từ đây tu sửa tâm,
nuôi dưỡng tính và đạt tới giác ngộ.
3. Các lễ hội đậm chất văn hóa
Nhật Bản là một đất nước có nền văn hóa lâu đời và rất độc đáo của phương
Đông. Có rất nhiều mỹ danh dùng để nói về Nhật Bản như là xứ sở hoa anh
đào, xứ sở mặt trời mọc. Đến với Nhật Bản, không chỉ là chúng ta đang đặt
chân đến một quốc gia có nền khoa học kĩ thuật phát triển bậc nhất thế giới
mà còn được đến với một quốc gia có những thắng cảnh tuyệt đẹp cùng với
những nét văn hóa truyền thống độc đáo, đậm đà bản sắc Á Đông. Nhật Bản
còn là đất nước có những lễ hội truyền thống vô cùng độc đáo.
Lễ hội Năm Mới:
Ngày lễ Tết năm mới, mùng Một tháng Giêng đuợc tổ chức tại gia đình, nơi
công cộng và tại các công ty. Ba cây tre và những cành thông đuợc dựng phía
trước căn nhà và 1 sợi dây chăng ngang cửa. Phòng khách trang hoàng bằng
bánh gạo, rong biển, cá khô và quả hồng vàng, con tôm hùm với rau xanh hay
nhánh dương xỉ đc đặt ở 1 vị trí trang trọng. Zoni, món cháo gộm gạo giã, rau
và cá hoặc thịt gà là món ăn vào ngày này. Đồ uống là Toso, 1 loại sake có
hương vị đặc biệt và hàng khay đầy những món ngon lành dùng để đãi khách.
Ngày này cũng là ngày viếng thăm các đền miếu tại địa phương và gọi điện
thoại hỏi thăm bạn bè và họ hàng, những ngày này cũng có thể là ngày ngồi lì
trước màn hình tivi vì những chương trình truyền thống hay nhất thường đc
phát nhân dịp năm mới.
Bon Odori- Lễ Hội Múa Truyền Thống Nhật Bản :
Bon – odori là lễ hội múa truyền thống vào mùa hè tại Nhật, là một phần của
lễ Obon. Truyền thống này bắt nguồn từ xa xưa, khi những nông dân tạ ơn
Thần Lúa đã cho họ một vụ mùa sung túc. Điệu nhảy Bon – odori không quá
phức tạp, thường lặp đi lặp lại; và đặc biệt nó đơn giản đến nỗi bất kì độ
tuổi nào cũng có thể học được.
Có rất nhiều điệu múa truyền thống ở Nhật Bản, nhưng một trong những
điệu múa nổi tiếng nhất là điệu múa Bon, được gọi là “Bon odori” thường
được tổ chức vào tháng 8 hàng năm, lễ hội thường được diễn ra trong vòng 1
tuần. Người ta nói ở đâu trên thế giới có cộng đồng người Nhật sinh sống
đông đúc thì ở đó có lễ hội Bon. Nó đã trở thành một lễ hội văn hóa đặc sắc
của người Nhật, một dịp để các gia đình đoàn tụ, vui chơi.
Lễ hội TANABATA
Lễ hội Tanabata bắt nguồn từ câu chuyện lãng mạn của người Trung Hoa.
Tanabata Tsume, 1 cô gái dệt vải danh tiếng đem lòng yêu một chàng chăn
bò . Say đắm vì tình, hai người đã sao lãng công việc của mình nên ông trời
đã tách họ ra. Trong đêm thứ 7 của tháng 7, những con quạ bắt một cây cầu
qua sông Ngân Hà trên bầu trời, con sông đã chia rẽ hai người, nhưng đôi tình
nhân chỉ có thể gặp nhau lúc trời không mưa, vì như thế con sông mới đủ
hẹp để họ đi qua. Vào ngày 7 tháng Bảy, câu chuyện lãng mạn này đuợc
tượng trưng bởi 2 khúc tre dựng ở mỗi nhà, 1 khúc tượng trưng cho chàng
chăn bò, còn khúc kia cho cô gái dệt vải. Chúng được trang hoàng bằng
những bài thơ viết trên những mảnh giấy màu sắc khác nhau, sau đó đc thả
xuống sông. Ở Sendai, hàng ngàn người nhảy múa các vũ điệu dân gian trong
bộ trang phục Kimono nhẹ mùa hè và mũ rơm gắn đầy hoa. Họ nhảy múa
suốt đêm khắp thị trấn.
Lễ hội ngắm hoa anh đào OHANAMI
Hoa anh đào từ lâu đã trở thành quốc hoa của Nhật bản (xứ sở Hoa anh đào)
và được gọi là Sakura. Đối với người Nhật Bản, Hoa anh đào không chỉ
tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù
dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Hoa anh đào cũng tượng trưng cho
tinh thần võ sĩ đạo – Samurai – biết chết một cách cao đẹp. Vào những ngày
này, người dân Nhật cũng như người nước ngoài ở Nhật nô nức hứng khởi
chào đón mùa hoa bắt đầu. Hoa anh đào, quốc hoa của Nhật Bản, đó là những
món quà quý báu mà nước Nhật chọn làm quà tặng các nước với mong muốn
hòa bình, thịnh vượng.
Lễ hội TENJIN ở OSAKA
Lễ Hội Tenjin ở Osaka là một trong những lễ hội vĩ đại và chói lọi nhất trong
số các lễ hội tại Nhật Bản. Nó bắt đầu khi người dân Osaka mang những
hình người cá bằng giấy, như lễ vật dâng lên đền Temmangu để cầu xin thần
chống lại bệnh tật lan tràn trong cái nóng nực của mùa hè. Các hình người
sau đó được mang ra vứt xuống sông.
Ngày nay lễ hội tập trung xung quanh một đám rước huy hoàng khởi đầu từ
đền Temmangu di chuyển xuống những chiếc bè trôi trên sông giữa những
đống lửa cháy rực ở hai bên bờ khi đêm xuống. Đám rước bắt đầu khi năm
người đàn ông khỏe mạnh lấy hết sức bình sinh nện vào một cái trống
đường kính tới gần 2m, theo sau là những kỵ sỹ mặc áo choàng đỏ tươi, rồi
những người múa ô, một chiếc xe bò chở theo những cuốn sách và những lọ
gạo cúng, những chiếc kiệu nhỏ, một đội múa sư tử và không thể thiếu hàng
chục đứa trẻ má phấn môi hồng mặc quần áo diêm dúa và các ông bố bà mẹ
hãnh diện cùng chia vui với chúng trong ngày lễ này.
Lễ hội NAGOYA
Lễ hội bắt đầu bằng cuộc diễu hành của những toán thanh thiếu niên mặc
trang phục của các chiến binh Nhật thời cổ; những chiếc thuyền hoa trang trí
các hình chạm khắc và thêu tay đặc sắc.Rồi đến những chiếc xe kết hoa tươi
,những tốp vũ công và các thanh niên cáng Mikoshi-ngai vàng di động của
thần Shinto.Ngự trên một trong những Mikoshi là con voi vàng Shachihoko-
tượng trưng cho thành trì Nagoya.700 nam nữ hóa thân thành những nhân vật
lịch sử,với sự góp sức từ các câu lạc bộ địa phương, trường học, ủy ban và
các tổ chức Xã hội. Cuộc trình diễn vĩ đại nhất trong lễ hội là sự tái hiện
hình ảnh những vị anh hùng dân tộc lịch sử. Hideyoshi,Nobunaga và Ieyasu là
những danh nhân có công đưa những vị lãnh chúa phong kiến hiếu chiến vào
tổ chức hợp nhất dưới tinh thần võ sĩ đạo Tokugawa Shogunate vào cuối thế
kỷ XVI. Hơn 2 triệu du khách,chủ yếu đến từ các vùng phụ cận Nagoya
tham dự lễ hội này,tạo thành một cuộc biểu dương văn hóa dài 6 km.
Lễ hội Shichi-Go-San:
Có lẽ từ dùng để chỉ lễ hội shichi-go-san của Nhật Bản chính xác nhất là
“cuốn hút” và “tươi đẹp”. Lễ hội này được tổ chức vào ngày 15 tháng 11
hàng năm. Các khách du lịch thường nói rằng họ say mê với cảnh hàng nghìn
trẻ nhỏ, các em gái mặc kimono sặc sỡ và các em trai mặc váy xếp nếp tối
màu(hakama), đi trên các con đường đá dẫn vào các đền Shinto. Shichi-go-san
là lễ hội đánh dấu những thời tuổi mà người Nhật Bản coi là quan trọng tới
sự phát triển của trẻ. Vì vậy, các ông bố bà mẹ dẫn những đứa con 7, 5 hay 3
tuổi đến các ngôi chùa, đền cổ để cảm ơn và xin được chúc phúc.
Tuy nguồn gốc của sự kiện này không rõ ràng, nhưng những ghi chép cổ cho
biết những lễ hội tương tự đã được tổ chức ở nhiều nơi trên đất Nhật hơn
400 năm trước. Đối với người Nhật, trẻ nhỏ được coi là quà tặng của Chúa
Trời cho đến khi chúng được 7 tuổi, lúc đó, chúng đã trở thành con người
bình thường. Đối với con gái, tuổi thứ 3 là thời điểm đầu tiên mà tóc có thể
được quấn theo cách người lớn. Khi 7 tuổi, người ta tặng các bé gái obi, khăn
quàng tay luạc mặc cùng kimono. Và những bé trai 5 tuổi được tặng hakama,
một loại kimono truyền thống, trang trọng vẫn được mặc trong các dịp đặc
biệt.
Lễ Hội DOOJIN:
Mỗi một nền văn hóa có một số tập tục khác nhau để xua đuổi những điều
không may.. Ở Mỹ, người ta ném một nhúm muối qua vai của mình hoặc là
xoa lên một cái chân thỏ để xua đi những điều xui xẻo. Nhưng tại một thành
phố ở nước Nhật, việc xua đuổi những linh hồn quỷ dữ lại bao gồm nhiều
nghi thức phức tạp có từ thời xưa với những trận hỗn chiến và các ngọn
đuốc cháy sáng. Họ đánh nhau như những chiến binh thực sự trong các trận
chiến thời xưa. Những người tấn công vung các ngọn đuốc đang cháy sáng
lên và đánh vào một ngôi đền được coi là linh thiêng. Nó được canh giữ bởi
những người giữ đền với vũ khí tự vệ chỉ là các cành cây phong. Ðây là một
phần trong một lễ hội diễn ra hằng năm ở làng Zonawa, trên một vùng cao
nguyên của nước Nhật, lễ hội Dosojin. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 sau công
nguyên, lễ hội kỳ lạ này đã được tổ chức để bày tỏ lòng tôn kính vời các
thần Dosojin, vốn được tin là có khả năng bảo vệ dân làng khỏi các thế lực
quỷ dữ như thiên tai và bệnh dịch.
Lễ Hội GION ở KYOTO
Ngày 17 tháng 7, thành phố Kyoto cổ kính và trang nghiêm với những đền đài
tuyệt đẹp, với các khu vườn và công viên rêu và đá, chợt bùng nổ trong một
cảnh tượng chói lòa rực rỡ. Lễ hội GION Matsuri mang lại màu sắc và âm
thanh, sự vui vẻ thân tình cởi mở. Từ 9h đến 11h sáng, một đám rước gồm 29
cỗ kiệu chạm trổ hay sơn son thiếp vàng, đuợc trang hoàng với thảm, cồng
chiêng, sáo và trống, được rước hoặc kéo đi xuyên wa thành phố. Những ngôi
nhà và các cửa hiệu cổ xưa mở toang hết các cửa, phô ra những món đồ quý
gia và những bảo vật gia truyền.
Mọi người không cần phải giữ gìn gì cả mà cứ để cho niềm vui bùng lên.
Không khí phóng túng của lễ hội gần với tính cách La Tinh, làm người ta khó
mà hình dung đc nguồn gốc nguyên thủy của lễ hội Gion, mà lần đầu tiên
đuợc tổ chức là vào năm 876, khi người dân Kyoto cầu nguyên các thánh thần
bảo vệ họ chống lại 1 dịch bệnh khủng khiếp đang gieo rắc cái chết trên
khắp đất nước.


III. Sự hấp dẫn từ chất lượng giáo dục
Chất lượng giáo dục ở Nhật Bản là một điều không thể bàn cãi. Hệ thong
giáo dục Nhật Bản được xếp thứ ba thế giới (sau Mỹ và Anh). Nhiều trường
đại học ở Nhật Bản đứng thứ 30, 50, 100 của thế giới. Nhật Bản có tới
72,5% học sinh học tới các bậc đại học, cao đẳng , trung học chuyên nghiệp,
một con số ngang hàng với các nước phát triển ở Châu Âu.
Giáo dục ở Nhật có tính cạnh tranh rất cao, đặc biệt ở các kỳ thi tuy ển sinh
đại học, điển hình là các kỳ thi tuyển của hai trường đ ại h ọc cao c ấp Tokyo
và Kyoto. Người Nhật Bản luôn coi trọng đến bằng cấp.
Chương trình đánh giá sinh viên của tổ chức hợp tác và phát tri ển kinh t ế
OECD hiện xếp Nhật Bản ở vị trí thứ sáu thế giới về kĩ năng và kiến thức
của học sinh mười sáu tuổi.
Tỷ lệ người mù chữ ở Nhật Bản bằng không và có 72,5% h ọc sinh theo h ọc
lên bậc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Theo thống kê năm 2001 thì t ỷ l ệ h ọc
sinh vào đại học ở Nhật Bản là 48,6%, cao thứ 2 th ế giới. Tỷ lệ học c ấp 3 là
96.9%, do vậy nhiều người có chủ trương đưa giáo dục cấp 3 thành giáo dục
bắt buộc.
Nhật Bản với khoảng hơn 1.000 trường Đại học và Cao đ ẳng, chính ph ủ
Nhật Bản còn chú trọng đầu tư vào hệ thống giáo dục trung học chuyên
nghiệp, trung học chuyên tu và các trường chuyên môn với m ạng lưới dày
đặc hơn 3.000 trường.
Hệ thống giáo dục Nhật Bản
hiện nay được biết đến ở “Hệ thống 6 – 3 – 3 – 4″, nghĩa là 6 năm ti ểu h ọc,
3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông và 4 năm Đại học được
xây dựng trên nền tảng Luật giáo dục cơ bản xây dựng từ năm 1947. Luật
quy định giáo dục nghĩa vụ là 9 năm cho nên nhà nước mi ễn phí ti ền h ọc và
mua sách giáo khoa và cấp phát miễn phí cho học sinh từ l ớp 1 đ ến l ớp 9,
giáo dục từ cấp 3 trở lên là không bắt buộc. Còn bậc Đại học, quy định
chung là 4 năm, nhưng với những ngành học như y khoa, thú y… thì hệ Đại
học có thể kéo dài đến 6 năm, hệ Cao đẳng thì từ 2 đến 3 năm.
Sau khi hết trung học cơ sở, nếu không vào trường trung học ph ổ thông thì
học sinh vẫn có thể chọn lựa trường trung học chuyên tu, chuyên nghi ệp đ ể
sớm có được kỹ thuật chuyên môn, đây cũng là sự lựa ch ọn của không ít gi ới
trẻ Nhật Bản.
Để đáp ứng nhu cầu học ở bậc Đại học ngày càng tăng nhanh, kể từ những
năm 50 (thế kỷ XX), Ở Nhật Bản đã hình thành các trường Đại học Dân lập.
Tuy nhiên từ những năm 1970 trở lại đây, Nhật Bản đã có những chính sách
cụ thể để hạn chế sự cạnh tranh hỗn loạn của các loại hình dân lập này, bảo
đảm chất lượng của sinh viên đại học khi ra trường.
Hiện nay Nhật Bản đang thực hiện các chính sách thu hút sinh viên n ước
ngoài đến học tập. Rất nhiều trường Dự bị được mở ra nhằm đáp ứng nhu
cầu học tập cho sinh viên nước ngoài như trường Kurume, Koiwa, Ngoại
ngữ Osaka…Chính phủ Nhật còn hỗ trợ cho lưu học sinh thông qua các
chương trình học bổng như Học bổng toàn phần, miễn học phí, hỗ trợ tiền
thuê nhà, ăn ở… Ngoài ra, để hỗ trợ cho các chi phí như học phí, ph ụ phí và
các khoản sinh hoạt phí, sinh viên được phép làm việc bán th ời gian và vay từ
Tổ chức học bổng của chính phủ, ngoài ra còn có nhiều tổ chức khác từ
chính quyền địa phương, cơ quan phi lợi nhuận cũng góp ph ần không nhỏ v ề
mặt tài chính hỗ trợ cho sinh viên.
Nhật Bản là một trong những đất nước có chất lượng học tập và ch ất lượng
giảng dạy tốt nhất thế giới, thành tích và năng lực của sinh viên các trường
khác nhau không chênh lệch nhiều, hầu hết sinh viên đều n ắm rõ và làm ch ủ
chương trình học tập. Chính phủ Nhật đang định hướng phương pháp giảng
dạy hiệu quả, phù hợp nhất cho các giáo viên, giảng viên. Nh ật B ản đang c ố
gắng từng bước để tiêu chuẩn hóa trình độ giáo viên. Người dân Nh ật rất
không thích áp dụng phương pháp giảng dạy của nước ngoài mà muốn đưa
ra phương pháp của chính mình nhằm phù hợp nhất với lịch sử, văn hóa, kinh
tế, xã hội, lối sống, con người Nhật Bản. Điều này đã tạo ra một nền giáo
dục mang đặc trưng riêng của đất nước mặt trời mọc.
Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đang tiếp tục đầu tư cho giáo d ục nh ằm đ ưa
Nhật Bản trở thành nước có hệ thống giáo dục phát triển nh ất th ế giới, t ạo
ra môi trường học tập lý tưởng nhất cho sinh viên Nhật và sinh viên n ước
ngoài.
IV. Kết luận
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản