Đề tài: TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN KHAI THÁC QUẶNG BÔ-XÍT Ở TÂY NGUYÊN

Chia sẻ: nhocrongkaka

Việt Nam là một trong những nước có trữ lượng bô-xít lớn của thế giới. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để việc khai thác bô-xít mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực? • Việc khai thác và chế biến bôxít ở khu vực Tây Nguyên đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chính khách, giới khoa học và cả cộng đồng trong nhiều năm qua....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN KHAI THÁC QUẶNG BÔ-XÍT Ở TÂY NGUYÊN

TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN KHAI
THÁC QUẶNG BÔ-XÍT Ở TÂY NGUYÊN
Sinh viên thực hiện:
1.Nguyễn Đình Đức
2.Võ Hữu Đàn
Giáo viên hướng dẫn: 3.Nguyễn Thị Anh Thơ
4.Đinh Nữ Hà Phương
Trần Hữu Tuấn
5.Hoàng Thị Hằng
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 1
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. Giới thiệu khái quát về dự án
II. Các tác động tiêu cực của dự án
1. Kinh tế
2. Văn hóa – xã hội
3. Môi trường
4. An ninh quốc phòng
PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 2
PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:
• Việt Nam là một trong những nước có trữ lượng
bô-xít lớn của thế giới. Vấn đề đặt ra là làm thế
nào để việc khai thác bô-xít mang lại hiệu quả
kinh tế cao nhất, đồng thời giảm thiểu những tác
động tiêu cực?
• Việc khai thác và chế biến bôxít ở khu vực Tây
Nguyên đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt
của giới chính khách, giới khoa học và cả cộng
đồng trong nhiều năm qua.
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 3
PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ
2. Đối tượng nghiên cứu: Tác động tiêu cực của dự
án khai thác quặng Bôxít ở Tây Nguyên.
3. Phạm vi nghiên cứu:
- Không gian: ở khu vực Tây Nguyên
- Thời gian: từ lúc triển khai dự án tới nay ( 2008-
2012)
3. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp
nghiên cứu tài liệu.KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 4
PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. Giới thiệu khái quát về dự án
• Việt Nam là một trong những nước có tiềm
năng lớn về quặng bô-xít dùng để sản xuất
nhôm với trữ lượng khoảng trên 5,4 tỷ tấn
nguyên khai, tập trung nhiều nhất ở Tây
Nguyên.
• Theo Quy hoạch giai đoạn 2007-2015,Tập đoàn
Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tập trung
khai thác hai dự án lớn có tổng cộng 13 mỏ bô-
xít. KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 5
• Dự án Tân Rai (Lâm Đồng) được khởi công vào
năm 2008 công suất thiết kế 650.000 tấn alumin
một năm.
• Dự án Nhân Cơ (Đăk Nông) với công suất
650.000 tấn alumin mỗi năm được khởi công từ
tháng 2/2010.
• Tổng vốn đầu tư mỗi dự án khoảng 12.000 tỷ
đồng.KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 6
II. Các tác động tiêu cực của dự án
1. TÁC ĐỘNG TỚI KINH TẾ
• Một số ý kiến cho rằng việc khai thác bô-xít tại Tây Nguyên
không có lợi bằng, nếu dùng cùng đất đó để trồng cây công
nghiệp (cây cao su, cây cà phê, trà,...).
• Theo lời TS. Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy
hoạch Thủy lợi miền Nam, thì "dự án bô-xít Tây Nguyên vừa
lỗ nặng, vừa gây ô nhiễm đến môi trường cả trước mắt và
lâu dài".
• Chi phí vận chuyển lớn do đoạn đường từ nơi sản xuất tới
cảng quá dài

KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 7
2. TÁC ĐỘNG TỚI VĂN HÓA-XÃ HỘI
• Dự án Tác động toàn diện và sâu sắc đến đời
sống xã hội theo chiều hướng khó khăn.
• Việc lấy đất khai khoáng và thành lập các cụm
công nghiệp, giao thông và những cơ sở hạ tầng
liên quan khác sẽ tạo nên một cuộc quy hoạch
dân cư mới, xáo trộn nếp sống, sinh hoạt xã hội
của cộng đồng.
• Nghèo đói sẽ có nguy cơ trở lại khi cơ hội tìm
việc làm của những người nông dân dân tộc
thiểu số học vấn thấp, tay nghề không có, mất
đất, thất nghiệp khi cụm công nghiệp khai
khoáng Alumin hình thành.
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 8
• Việc xây dựng, khai thác bô-xit sẽ tạo nên những tác động
nhất định đến các giá trị văn hóa truyền th ống của các dân
tộc ở Tây Nguyên nói chung và M’nông nói riêng.
• Khi các cụm công nghiệp và cụm dân cư mới hình thành
sẽ diễn ra sự giao thoa văn hóa của các tộc người thiểu số
và đa số, thậm chí trong nước và nước ngoài; giữa các giá
trị văn hóa truyền thống và hiện đại; giữa văn minh công
nghiệp và văn minh nông nghiệp.
• Chúng ta cũng dễ dàng nhận ra nội lực từ phía các c ộng
đồng dân tộc thiểu số tại chỗ không thể mạnh mẽ để
“chống đỡ” những tác động mạnh của văn minh công
nghiệp và giá trị văn hóa hiện đại tác động vào các điểm
dân cư ở các khu công nghiệp và vùng ven.
• Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể (nhà cửa, trang
phục, lễ hội, tín ngưỡng, ngôn ngữ, luật tục…) của các dân
tộc sẽ đứng trước nguy cơ mai một, lai tạp.
• Tác động đến sinh kế của cộng đồng các dân tộc TN.
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 9
• Vấn đề phân bố dân cư cũng sẽ bị biến động
không nhỏ, tác động đến đời sống của đồng bào
các dân tộc.
• Trong và sau chiến tranh một bộ phận đồng bào
Tây Nguyên trong đó có đồng bào M’nông ở Đăk
Nông không được “an cư” thì nay việc khai thác
bô-xit lại bị xáo trộn trên một quy mô không nhỏ,
tác động lớn đến tình hình xã hội và đời sống,
tâm lý…
• Nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trả giá đắt
cho nhận thức và sự nôn nóng phát triển làm mất
đi những giá trị văn hóa dân tộc, quốc gia.

KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 10
3. TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG
3.1. Nguồn nước
• Nguồn nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở
vùng tây nguyên vì quá trình khai thác quặng bô-
xit sẽ cần tốn một lượng nước rất lớn nên trình
trạng thiếu nước ngọt sẽ xảy ra,do đó sẽ không
đủ nước tưới tiêu để các cây công nghiệp dài
ngày có thể phát triển.
• Nguồn nước sẽ bị ô nhiễm trầm trọng do tác
động của chất độc hại là bùn đỏ gây ra,các vùng
hạ lưu như các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai,TP
HCM … cũng sẽ bị ảnh hưởng đến phát triển
kinh tế xã hội.
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 11
Nước nhiễm xút từ công trình bôxit Tân Rai chảy ra môi tr ường
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 12
Nước nhiễm hóa chất từ dự án bôxit Tân Rai chảy ra môi
trường với bọt trắng xóa
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 13
3.2. Hệ sinh thái
Hệ sinh thái của vùng có nguy cơ bị suy
thoái,do khâu khai thác lộ thiên của dự án này
là một trong những công nghệ tàn phá môi
trường mạnh nhất, đặc biệt tác động đến
thảm động thực vật, gây xói mòn và trình
trạng di cư của các loài động vật,đặt biệt
quý hiếm có thể diễn ra.


KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 14
3.3. Khí hậu
• Các vùng Tây Nguyên, Nam Trung bộ và
cả Campuchia khí hậu sẽ thay đổi khi dự
án được đưa vào khai thác lâu dài.
• Tình trạng biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn
hán, lũ quét, xói mòn đất sẽ thường xuyên
xảy ra.
• Sẽ gia tăng tình trạng hiệu ứng nhà kính
do tác hại của chất thải sản xuất gây ra.

KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 15
3.4. Đất đai
• Gây ô nhiễm và xói mòn đất.
• Độ màu mỡ và phì nhiêu của đất sẽ
bị giảm sút, đặt biệt là loại đất bazan
của các cây công nghiệp dài ngày.
• Diện tích đất trồng trọt sẽ bị thu
hẹp…

KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 16
3.5. Đối với nguồn điện năng
Việc khai thác bô-xít tiêu hao rất lớn
điện năng, gây trầm trọng thêm sự
thiếu điện hiện nay, ảnh hưởng đến
sinh hoạt của người dân và các ngành
kinh tế khác. Dự tính khi hoạt động, dự
án này sẽ dùng "trọn gói" nhà máy thủy
điện Đồng Nai.

KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 17
3.6. Thảm họa bùn đỏ
• Với lượng nhôm sản xuất hàng năm, từ năm
2015 mỗi năm cụm dự án này thải ra 10 triệu tấn
bùn đỏ và hết đời của dự án này là thải ra 1,5 tỷ
tấn, đó như những quả bom bùn treo trên cao,
thượng nguồn đồng bằng Nam bộ và Nam Trung
bộ, mặt khác Việt Nam có khí hậu nhiệt đới,
thường xuyên có những trận mưa rất lớn, nước
vẫn có thể tràn qua đập, cuốn theo nó những
chất thải độc hại xuống những vùng đất, sông,
suối ở hạ du, gây ô nhiễm môi trường trên diện
rộng.
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 18
Hồ chứa bùn đỏ của Nhà máy alumin Tân
Rai
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 19
Thảm họa bùn đỏ ở Hungary

KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 20
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 21
4. TÁC ĐỘNG TỚI AN NINH
QUỐC PHÒNG
• Dự án bô xít được triển khai tại Tây Nguyên, n ơi được
mệnh danh là nóc nhà Đông Dương có vai trò quan
trọng chiến lược đối với Việt Nam. Người Pháp từng nói,
ai chiếm giữ được Tây Nguyên, người đó có thể làm chủ
và khống chế được Đông Dương.
• Do đó, việc 2 dự án sử dụng nhiều nhà thầu và nhân
công lao động nước ngoài tại khu vực Tây Nguyên là
không an toàn.
• Mặc dù được các cấp lãnh đạo cũng như chủ đầu tư
đảm bảo về tính an toàn, hiệu quả của dự án song
nhiều người vẫn cho rằng, Việt Nam chưa nên khai thác
bô-xít tại thời điểm này mà hãy đợi đến 20 năm sau.

KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 22
PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
• Bô-xít là một trong nhiều khoáng sản có thể khai thác ở
Việt Nam, là tài nguyên thiên nhiên của qu ốc gia, t ương
tự như nông sản, lâm sản, thủy sản, và nước. Tài
nguyên thiên nhiên cần phải được khai thác n ếu việc
khai thác mang lại phúc lợi tối đa cho người dân, có ảnh
hưởng tối thiểu đến đời sống của dân cư và môi trường
trong vùng khai thác, và góp phần tích cực vào công
cuộc phát triển chung của đất nước.
• Tuy nhiên qua nhìn nhận thấy được việc hoạt động dự
án khai thác bôxit ở tây nguyên gấy ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sinh thái toàn vùng rộng lớn, gây th ảm h ọa
môi trường, hủy diệt văn hóa, xã hội, thổ nhưỡng, gây
phương hại cho an ninh của đất nước.
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 23
2. Kiến nghị
• Tạm ngưng việc xây cất cả hai nhà máy alumina Tân Rai ở
Lâm Ðồng và nhà máy alumina Nhân Cơ ở Ðắk Nông.
• Thiết lập kế hoạch và đồ án chi tiết, nghiên cứu khả thi, và
lượng định ảnh hưởng đối với môi trường, văn hóa, xã hội, và
an ninh cho từng dự án.
• Biện pháp ngăn chận hoặc giảm thiểu thiệt h ại của từng d ự
án phải được công bố rộng rãi
• Kế hoạch và dự án khai thác bô-xít chỉ được tiến hành nếu
việc khai thác mang lại phúc lợi tối đa cho người dân, có ảnh
hưởng tối thiểu đối với đời sống của dân cư và môi trường
trong vùng khai thác, và góp phần tích c ực vào công cu ộc
phát triển chung của đất nước, và nhất là phải được đại đa số
người dân tán đồng.
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 24
NHÓM 10
GVHD: Trần Hữu Tuấn
KINH TẾ TÀI NGUYÊN
11/19/2012 25

Tài Liệu Kinh tế - Thương mại Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản