Đề tài " THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ "

Chia sẻ: quachtinh13

Thiết kế mạng điện cho một phân xưởng cơ khí với số liệu thu thập ban đầu như sau : Điện lấy từ nguồn 3 pha qua mấy biến áp hạ áp chuyển thành điện áp 380V điện áp đo được giữa hai dây pha cung cấp cho sản xuất Công suất dự kiến 200kW Tải làm việc dài hạn Điều kiện môi trường bình thường Diện tích sàn có thông số như sau dài 20m rộng 12m cao 6m nhà hai mái hai cửa chính rộng 5m cao 4m nằm ở hướng đông và hướng tây, hướng bắc nam và đều có 4 cửa...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ "

ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ
KHÍ
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Quang Thuấn
Sinh viên thực hiện :Quách Văn Tĩnh
Phạm Văn Mạnh
Nguyễn Trung Dũng
Lớp : Điện 1- khóa 2
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
Thiết kế cấp điện cho xưởng cơ khí
Yêu cầu
Thiết kế mạng điện cho một phân xưởng cơ khí với số liệu thu thập
ban đầu như sau :
Điện lấy từ nguồn 3 pha qua mấy biến áp hạ áp chuyển thành điện áp
380V điện áp đo được giữa hai dây pha cung cấp cho sản xuất
Công suất dự kiến 200kW
Tải làm việc dài hạn
Điều kiện môi trường bình thường
Diện tích sàn có thông số như sau dài 20m rộng 12m cao 6m nhà hai
mái hai cửa chính rộng 5m cao 4m nằm ở hướng đông và hướng tây,
hướng bắc nam và đều có 4 cửa sổ rộng 1,5m cao 1,2m
Phần 1 : Tính toán thiết kế mạng điện bằng phần mềm Ecodial
1) Thiết lập sơ đồ đơn tuyến
Các thông số dự án được thiết đặt trực tiếp trên hộp thoại
General characteristics với Un= 380V .Chọn kiểu mạng TNS
( kiểu 3 pha 4 dây trung tính nối đất). Tiết diện dây dẫn là
120 .mm2 sai số cho phép là 5% . Hệ số công suất là 0.8

SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
Màn hình hiển thị khi thiết lập
2) Thiết đặt thông số cho sơ đồ
a) Thiết đặt thông số cho nhánh sơ đồ nguồn máy biến áp:
- Nhập tên sơ đồ này là NGUỒN MAY BIẾN ÁP .Mục T1
chọn mặc định là Transformer .Mục C1 chọn thanh cái ký
kiệu là BTS mục Q1 chọn loại máy cắt Circuit-Breaker
- Chiều dài thanh cái là 50m
- Công suất máy biến áp 1000KVA
- Chọn mạng nối đất kiểu TNS
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ


- Điện áp định mức 380V
- Điện áp ngắn mạch 6%
- Công suất ngắn mạch phía cao áp 500MVA
b) Thiết đặt thông số cho nhánh thanh cái:
- Chiều dài thanh cái 10m

SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ


- Số thanh cái mắc song song là 1 bề dày 10mm bề rộng
20mm
- Hệ số công suất 1
- Chọn nhiệt đọ xung quanh 30 nhiệt độ cực đại dòng ngắn
mạch mặc định là 145 chọn cực tính là 3P+N
- Chọn chỉ số IPC3/2004-STR23SE-400A và NT16H1-Micrologic
5.0A-1600A
- Trục ngang biểu diễn dòng điện định mức I(A)
- Trục đứng biểu diễn thời gian tác động của máy cắt CB
,t(s)
b) Lựa chọn thiết bị đóng cắt của nhánh sơ đồ nguồn với nhánh
của phòng làm việcSVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
5) In dự án
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
- Bảng số liệu
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
Phần 2 : Thiết kế chiếu sáng bằng phần mềm Dialux 4.7
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG S
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Quang Thuấn
Sinh viên thực hiện :Quách Văn Tĩnh
Phạm Văn Mạnh
Nguyễn Trung Dũng
Lớp : Điện 1- khóa 2
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

Thiết kế chiếu sáng ngoài trời cho sân vận động

Yêu cầu
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
CHIEÁU SAÙNG SAÂN VAÄN ÑOÄNG


KÍCH THÖÔÙC SAÂN
Chieàu roäng saân: 70 m

Chieàu daøi saân :104

Khoaûng caùch hai coät ñeøn theo chieàu roäng :120 m

Khoaûng caùch hai coät ñeøn theo chieàu daøi 134 m

Chieàu cao coät ñeøn : 40 m

Coâng suaát ñeøn :1500 W/boä ñeøn

Phaân boá boä ñeøn treân 1 coät : 67 boä/coät
Haøng 1 : 11 boä

Haøng 2:15 boä

Haøng 3 : 15 boä

Haøng 4 :15 boä

Haøng 5 : 11 boä

Phaân boá coät :4 coät boán goùc saân

Ñoä roïi yeâu caàu : 500 luxTÍNH CAÙC GOÙC


HAØN
G BAÙN KÍNH CHIEÁU
ÑEØN CHIEÀU CAO ÑEØN SAÙNG GOÙC DOWN

H1 40.00 130.00 17.07

H2 39.00 110.00 19.49
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
H3 38.00 95.00 21.77

H4 37.00 75.00 26.23

H5 36.00 55.00 33.18
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
Phần 1 : Thiết kế chiếu sáng bằng Ecodial
Cấp điện được lấy từ đường dây vào là 380V

Chọn kiểu mạng điện TNC

Chọn tiết diện 120mm2

Sai số cho phép của tiết diện dây là 5%

Chọn hệ số công suất là 0.8

Chọn tiết diện dây trung tính bằng dây pha

Tiêu chuẩn thiết kế IEC 947
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
1) Thiết đặt sơ đồ đơn tuyến ta có sơ đồ sau :
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
2) Thiết đặt thông số cho sơ đồ

a. Đặt tên cho sơ đồ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
Tương tự với các tên Hạ áp,BTS,Swichboard 4, các hàng đèn
H1,H2,H3,H4,H5SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
b. Nhập các thông số cho sơ đồ

- Nguồn cung cấp :

Chọn loại máy cắt Circuit-Breaker

Dây cáp dài 50m

Chọn điện áp định mức 380V

Hệ số công suất 1

Tần số 50Hz

Chọn kiểu nối đất TNC


SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
- Thanh cái chọn:

Công suất thiết kế 40KVA

Chiều dài thanh cái 2m

SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

Hệ số sử dụng 1

Độ sụt áp lớn nhất chọn 5%

Chọn kiểu nối đất TNC tải có dây trung tính

Thiết lập nhiệt độ môi trường xung quanh thanh cái khoảng 35 độ C
- Nhánh sơ đồ hạ áp

Chiều dài dây dẫn 20m
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

Chọn điện áp đẩu ra của máy biến áp là 220V

Chọn công suất đặt của máy biến áp là 100KVA

Chọn cực tính mạch 3 pha có trung tính là 3P+N

Nối đất thứ cấp theo kiểu TNC có phân bố trung tính

Điện áp ngắn mạch chọn 4,9%
- Thanh dẫn
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

Chọn loại thanh dẫn prisma-linerg

Chiều dài 5m

Số thanh dẫn mắc song song chọn 4 chiều dài 5mm chiều rộng 3mm

Chọn hệ số công suất 1
- Nhập thông số cho H1

Chọn thiết bị đóng cắt circuit-breaker

Chọn dây cáp cable
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

Chọn thiết bị chiếu sáng lighting

Chiều dài dây dẫn 20m( chiều dài tính từ CB đến dây dẫn kết nối
với thiết bị)

Chọn công suất đèn 140W

Chọn số đèn của 1 bộ là 2

Số đèn chiếu sáng là 11
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
Tương tự với H2,H3,H4,H5

3) Tính toán các thông số của mạng điệnSVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
Kết quả tính toán như sau :
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
-Thanh dẫn
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
- Thanh cái
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
Phần 2 : thiết kế chiếu sáng dùng phần mềm Luxicon

1) TAÏ O MAËT BAÈNG CH EÁU SAÙNG
I
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
MAËT BAÈNG SAU KHI TAÏO
2) LAÄP LÖÔÙI TÍ NH TOAÙN
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
CHOÏN CAÙC THOÂNG SOÁ LÖÔÙI
MAËT BAÈNG KHI COÙ LÖÔÙI TÍNH TOAÙN

SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
3) CHO N BOÄ ÑEØN
Ï
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
CHOÏN LOAÏI BOÄ ÑEØN
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
NHAÄP CAÙC THOÂNG SOÁ CHO BOÄ ÑEØN
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
CAÙC THOÂNG SOÁ KÓ THUAÄT CUÛA BOÄ ÑEØN
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
4) TAÏO  TRUÏ  Ø N
ÑE
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 1
TAÏO BOÄ ÑEØN THÖÙ 2 CUÛA HAØNG 1

(Töông töï cho caùc boä deøn coøn laïi )
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 2
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 3
TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 4

SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 5
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 1
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 2
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 3
NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 4
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 5
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
TRUÏ ÑEØN KHI COÙ ÑUÛ TAÁT CAÛ CAÙC BOÄ ÑEØN VAØ CAÙC THOÂNG SOÁ
MAËT BAÈNG KHI COÙ 1 TRUÏ ÑEØN


SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
ÑIEÀU CHÆNH CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA TRUÏ ÑEØN
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
  
  
  
  

THAY ÑOÅI GOÙC  QUAY  CUÛA  CAÙC  TRUÏ ÑEØN
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
MAËT  BAÈNG  KHI COÙ  ÑUÛ   TRUÏ 
4  ÑEØN5) TÍNH   A Ù N  
TO CHIEÁU   Ù N G
SA
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
CHOÏN   
VÒ TRÍ ÑÒA    
LÍ CUÛA  MAËT  BAÈNG  CAÀN  CHIEÁU SAÙNG
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
TÍNH CHIEÁU SAÙNG
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
6) CAÙC KEÁT QUAÛ CH EÁU SAÙNG
I
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN TAÏI CAÙC MAÉT LÖÔÙI
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
HÌNH AÛNH CAÙC ÑÖÔØNG ÑAÚNG ROÏI
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
KEÁT QUAÛ CHIEÁU SAÙNG BIEÅU DIEÅN THEO ÑOÄ SAÙNG - TOÁI
7) TOÙM TAÉT KEÁT QUAÛ CH EÁU SAÙNG SAÂN
I
VAÄN ÑOÄNG


Loaïi ñeøn : Cooper Lighting Lumak "Floodlighting" MHTS- T6- 1500

Coâng suaát : 1500W/boä ñeøn

Coâng suaát teân 1 truï ñeøn1500W/boä ñeøn *67 boä ñeøn=100500 W

Coâng suaát toång coäng : 100500W * 4 truï= 402000W

Maät ñoä coâng suaát : 25W/Sq.M
Baûng Ñoä Roïi (ñôn vò :lux )
Ñoä roïi yeâu Ave Max Min Ave/Min Max/Min Std.Dev

SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

caàu

503.1 779.6 365.5
500.00 0 0 0 1.40 2.10 100.50
SVTH :LỚP ĐIỆN 1- KHÓA 2 ĐHCN HÀ NỘI

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản