ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG OTC

Chia sẻ: moznine

Giai đo n đ u c a s hình thành ạ ầ ủ ự và phát triển của thị trường chứng khoán; việc mua, bán chứng khoán chủ yếu được thực hiện thông qua các quầy của ngân hàng, các công ty chứng khoán. Phương thức giao dịch chủ yếu là mua bán trực tiếp thủ công, thương lượng giá.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản