Đề tài :"Tìm hiểu về trọng tài quốc tế và sự khác biệt giữa trọng tài quốc tế và tòa án"

Chia sẻ: tailieu060695

MỞ ĐẦU Hiện nay, trọng tài quốc tế đã trở thành một phương thức phổ biến trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, đặc biệt là các tranh chấp thương mại quốc tế. Đây là một phương thức giải quyết tranh chấp tư, được lựa chọn bởi các bên tranh chấp như là một phương thức hiệu quả làm chấm dứt tranh chấp giữa họ mà không cầu viện đến tòa án. Bài làm này đi làm rõ vấn đề Tìm hiểu về trọng tài quốc tế và sự khác biệt giữa trọng tài quốc tế và tòa án....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản