Đề tài: Tội phạm vị thành niên hiện nay tại Việt Nam.

Chia sẻ: phungmanhquyet

Hiện nay, ở vào thời kì Đất Nước ta đang hội nhập, đi lên cùng bè bạn quốc tế, nhiều thanh thiếu niên có ý chí vươn lên trong học tập, có hoài bão, khát vọng lớn, không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, để trở thành người có tài, có đức, góp sức trẻ vào công cuộc bảo vệ, xây dựng Đất Nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ đã từng dạy. Tuy nhiên, việc hôi nhập quốc tế lại mang theo không ít thách thức, khó khăn về kinh tế, chính trị, văn...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: Tội phạm vị thành niên hiện nay tại Việt Nam.

GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, ở vào thời kì Đất Nước ta đang hội nhập, đi lên cùng bè bạn quốc tế,
nhiều thanh thiếu niên có ý chí vươn lên trong học tập, có hoài bão, khát vọng lớn,
không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, để trở thành người có tài, có đức, góp sức
trẻ vào công cuộc bảo vệ, xây dựng Đất Nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các
cường quốc năm châu như lời Bác Hồ đã từng dạy.

Tuy nhiên, việc hôi nhập quốc tế lại mang theo không ít thách thức, khó khăn về
kinh tế, chính trị, văn hóa…Như dưới tác động của nền kinh tế thị trường, cơ chế mở
cửa thì những lối sống, những luồng văn hóa độc hại, xâm nhập vào nước ta thông qua
các con đường khác nhau đã tác động tiêu cực đến tư tưởng, lối sống của một số bộ
phận người dân, trong đó có không ít thanh thiếu niên, kéo theo đó là khá nhiều hệ lụy.
Vậy có phải xã hội ta cần quan tâm, xem xét kĩ lưỡng hơn vấn nạn này khi trong thời
gian qua các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp. Và đáng nói hơn
cả là một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên ở độ tuổi chưa thành niên vi phạm pháp
luật, thậm chí có nhiều trường hợp đã có hành vi phạm các tội hình sự, thực trạng này
ngày càng có xu hướng tăng cả về “chất lượng” và “số lượng” – số trường hợp vi
phạm pháp luật ngày càng tăng, độ tuổi ngày càng trẻ ra (với các biểu hiện nghiêm
trọng như đánh nhau có tổ chức, giết người, trộm cướp tài sản, rơi vào tệ nạn xã
hội…), càng ngày lứa tuổi phạm pháp càng thấp, điều này lại tỉ lệ nghịch với tính chất
nghiêm trọng của sự việc. Đây đang là một vấn đề gây nhức nhối trong xã hội.

Vấn đề đặt ra là tại sao hiện tượng người chưa thành niên vi phạm pháp luật
ngày càng gia tăng? Đâu là nguyên nhân, do cơ chế mở cửa, do gia đình, nhà trường hay
xã hội, hoàn cảnh sống? hay do bản thân người trong cuộc? Những hậu quả mà nó gây
ra sẽ như thế nào? Đảng và Nhà Nước ta đã có những biện pháp kịp thời? ban hành các
chủ trương, chính sách gì để giáo dục cho thanh thiếu niên? Các bộ phận người dân
trong xã hội đã, đang và sẽ phối hợp như thế nào để góp phần thực thi những chủNHÓM: TÌNH BẠN TRANG 1
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

trương, chính sách đó nhằm nâng cao tư tưởng một cách toàn diện, có thể giảm thiểu
thực trạng đáng báo động này.

Xuất phát từ những thực tế đó, nhóm Tình Bạn quyết định chọn đề tài “Tội
phạm vị thành niên hiện nay tại Việt Nam.” làm thành một bài tiểu luận, nêu ra ý
kiến của cả nhóm về vấn đề nêu trên, để có thể cùng Thầy và các bạn trong lớp tìm
hiểu rõ hơn, từ đó rút ra được những bài học,nhận thức để định hướng tư tưởng đúng
cho bản thân trong học tập, lao động và cuộc sống.

Nhóm Tình Bạn xin chân thành cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện và có sự tư vấn
để nhóm cóthể hoàn thành bài tiểu luận này. Và bài làm chắc sẽ không tránh khỏinhững
thiếu sót, cả nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Thầy để có thể hoàn
thiện hơn.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012

NHÓM TÌNH BẠN.
NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 2
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG
Chương 1:TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VỊ THÀNH
NIÊN HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM
1.1 Tình hình kinh tế,chính trị, văn hóa, xã hội hiện nay tại Việt Nam.

1.1.1 Kinh tế, chính trị.

Bước vào năm 2012 vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện sáu tháng đầu năm 2012
theo giá hiện hành ước tính đạt 431,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm
trước và bằng 34,5% GDP.Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2012
ước tính tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó quý I tăng 4,0%; quý II tăng
4,66%.

Tuy nhiên do tiếp tục chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và
khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực Châu Âu nên kinh tế thế giới diễn biến không
thuận. Tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế phát triển và đang phát triển đ ạt mức
thấp. Thị trường việc làm bị thu hẹp, thất nghiệp gia tăng. Và trong bối cảnh kinh tế thế
giới biến động rất phức tạp, khó khăn nhiều hơn, thương mại sụt giảm mạnh, tăng
trưởng toàn cầu thâp so với dự báo đâu năm, tác động tiêu cực đ ến nền kinh t ế đã h ội
́ ̀
nhập sâu rộng và có độ mở lớn như nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, việc thắt chặt
tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát là cần thiết nhưng hệ quả là cầu nội địa giảm
mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản
xuất khó khăn. Bên cạnh đó, chúng ta phải dành nhiều thời gian và công sức để đối phó
với thiên tai, dịch bệnh, các âm mưu thủ đoạn gây mất ổn định chính trị - xã hội và đe
dọa chủ quyền quốc gia

Lạm phát, lãi suất ở mức cao. Sản xuất có dấu hiệu suy giảm trong một vài
tháng đầu năm do tiêu thụ hàng hóa chậm, hàng tồn kho tăng . Vốn huy động thiếu cùng
với thị trường tiêu thụ giảm sút gây sức ép cho sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước tình hình đó, Đảng, Quốc hội, Chính

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 3
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

phủ đã lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp, các địa phương, cộng đồng
doanh nghiệp thực hiện đồng bộ, chủ động và tích cực các Nghị quyết của Trung ương,
Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Chính phủ giúp tình hình kinh tế - xã hội nước ta sáu
tháng đầu năm 2012 đã có sự chuyển biến tích cực.

Chính trị Việt Nam đi theo nguyên mẫu nhà nước xã hội chủ nghĩa đơn
đảng.Cách tổ chức chính trị ở Việt Nam được sắp xếp theo trục dọc với Đ ảng Cộng
Sản giữ địa vị trên hết.

1.1.2 Văn hóa, xã hội.

Văn hóa Việt Nam là cộng đồng văn hóa dân tộc quốc gia, đây là nền văn hóa dân
tộc thống nhất trên cơ sở đa dạng sắc thái văn hóa tộc người với 54 dân tộc anh em đã
tạo nên những nét đẹp văn hóa rất riêng cho dân tộc ta.

Bên cạnh đó, con người và văn hóa cũng không nằm ngoài quy luật vận động và
biến đổi của tạo hóa, văn hóa Việt Nam cũng có sự biến đ ổi. Một trong nh ững nguyên
nhân của sự biến đổi văn hóa là do sự giao lưu tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau.
Ở đây có sự gặp gỡ, những kiểu lựa chọn khác nhau và diễn ra sự giao thoa, s ự pha
trộn văn hóa, dẫn đến độ khúc xạ khác nhau, làm cho văn hóa đổi mới.

1.2 Tình hình tội phạm vị thành niên các năm qua.

1.2.1 Tình hình chung.

Trong thời gian qua, xu hướng phạm tội ngày càng được trẻ hoá với các vi phạm
pháp luật mang tính tập thể, quy mô ngày càng lớn, tội phạm vị thành niên ngày càng gia
tăng (chiếm 15-18%). Điều đáng lo ngại hơn là trẻ vị thành niên trong thời gian gần đây
lại phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng, kể cả các tội phạm giết người, hiếp dâm, buôn
bán ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, c ưỡng
đoạt tài sản… ngày càng có xu hướng tăng lên.
NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 4
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

Trong vòng 05 năm trở lại đây, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội, Bộ Công an, đã có tới 49.235 vụ việc với 75.594 đối tượng là trẻ em
vi phạm pháp luật, số vụ án do người chưa thành niên gây ra chiếm 20% so tổng số các
vụ phạm pháp hình sự trên phạm vi toàn quốc. Những con số trên cho thấy tình hình vi
phạm pháp luật trong giới trẻ hiên nay là rất đáng báo động, cảnh báo tình trạng gia tăng
tội phạm trong giới trẻ hiện nay.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, hiện nay
tình hình tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên đang có chiều hướng gia tăng, một số
loại án do người chưa thành niên thực hiên với tính chất nghiêm trọng ngày càng nhiều ,
thống kê sơ bộ cho thấy người chưa thành niên phạm tội cướp giật tài sản tăng 64%,
giết người tăng 39% so với các năm trước đây.

Người chưa thành niên phạm tội chủ yếu tập trung ở các địa bàn thành phố, thị
xã, nơi tập trung dân cư.Trong những năm vừa qua, trung bình hàng năm xảy ra trên
dưới 10.000 vi phạm pháp luật có liên quan đến người chưa thành niên với khoảng
13.000 đối tượng, trong đó có khoảng 68% là người chưa thành niên ở đ ội tuổi 16-18
tuổi, chủ yếu tập trung vào các đối tượng là người chưa thành niên bỏ học, bỏ nhà,
sống lang thang (thống kê sơ bộ khoảng 41%).

1.2.2 Một số vụ án tiêu biểu liên quan tới tội phạm vị thành niên.

Thời gian gần đây, thông tin về các đối tượng tuổi vị thành niên phạm pháp, đặc biệt
là phạm tội giết người táo bạo, liều lĩnh và man rợ xuất hiện ngày một nhiều

1.2.2.1 Vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích.

Ngày 20/8/2011, Lê Văn Luyện (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) nhờ bạn đưa
lên thị trấn Chũ mua ba lô, đèn pin và con dao phớ. Hôm sau, anh ta mua thêm dao gấp và
lang thang tại huyện Lục Nam quan sát các cửa hàng vàng nhằm mục đích cướp tài sản.
Tại phố Sàn, đối tượng Lê Văn Luyên quan sát thấy tiệm vàng Ngọc Bích có thanh s ắt
trang trí nằm ngang giống bậc thang có thể dễ dàng trèo lên tầng 3 đột nhập.

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 5
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

Tối 22/8, Luyện quanh quẩn ở khu vực tiệm vàng Ngọc Bích chờ cơ hội, song do
quán ăn bên cạnh mở cửa quá khuya, âm mưu này không thực hiện đ ược. Khoảng 3h
ngày 24/8, khi trời bắt đầu nổi gió và mưa, Luyện trèo theo cây, leo lên ban công tầng 3
của tiệm Ngọc Bích. Cậy được cửa, hắn đi vào lục tìm tài sản ở một số phòng nh ưng
không phát hiện được gì.Phát hiện hiện camera, chuông báo động chống trộm, c ầu dao
điện, anh ta ngắt cầu dao, rút dây camera.Luyện định cậy phá tủ trưng bày vàng nh ưng
sợ gây tiếng động, bị lộ nên quay lên tầng 3.Hắn chờ chủ nhà ra khỏi phòng ngủ sẽ bất
ngờ giết chết từng người để dễ dàng cướp tài sản.

Đến khoảng 6h sáng, nghe thấy tiếng động, Luyện phát hiện anh Ngọc đang bê
chậu quần áo lên tầng 3 nên bám theo. Luyện cầm dao tấn công ông chủ nhà... Nạn
nhân giằng co với Luyện.Chị Chín đang ở tầng 2 nghe thấy tiếng kêu của chồng chạy
lên tầng 3 hô hoán đồng thời xông vào cứu chồng. Trong quá trình giằng co, chị Chín và
Luyện bị trơn trượt ngã xuống sàn nhà, anh Ngọc giằng được con dao... Nhưng chủ nhà
do bị thương quá nhiều cũng không chống lại được Luyện. Hắn sau đó giết chết đôi vợ
chồng này.Biết trong nhà còn người, Luyện chạy xuống tầng 2, thấy cháu Bích (con gái
lớn của chủ tiệm vàng đang học lớp 3) đang cầm điện thoại, hắn tiếp tục vung dao
chém vào đứa trẻ. Tưởng Bích đã chết, Luyện bỏ đi và sát hại tiếp con gái út mới 18
tháng tuổi của chủ nhà đang nằm trên giường ngủ. Sau đó đối tượng phá tủ kính tủ lấy
toàn bộ số vàng, gọi anh họ Trương Thanh Hồng đến đón.Luyện bỏ trốn tới Lạng Sơn,
ngày 31/8 thì bị bắt giữ.Cơ quan điều tra cho biết, Luyện đã cướp hơn 200 ch ỉ vàng ta,
gần 153 chỉ vàng tây, một điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản hơn 1,27 tỷ đồng.

1.2.2.2 Vụ án thứ hai.

Ngày 27-5-2011, VKSND thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đào Thị
Thu Hương (tức My sói) sinh năm 1996 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và đồng bọn về tội
"hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản". Cùng bị truy tố với My sói là các đồng
phạm Trịnh Thăng Long (sinh năm 1992) ở xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh
Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1993) ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội,
Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1992) ở phường Điện Biên, Đống Đa, Hà Nội, Lê Quang

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 6
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

Vinh (sinh năm 1991) ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và Trần Hoàng Nam (sinh năm 1992) ở
quận Long Biên, Hà Nội.

Do cần tiền tiêu xài, Đào Thị Thu Hương và Trịnh Thăng Long (là người tình của
Hương) nảy ra ý định lừa các phụ nữ đưa vào nhà nghỉ nhằm mục đích hiếp dâm và
cướp tài sản. Để thực hiện, nhóm này lên mạng internet để "chat" làm quen với các với
bé gái rồi rủ họ đi chơi. Chỉ cần gặp mặt được nạn nhân, nhóm này dùng vũ l ực ép đi
theo, sau đó đánh đập, đe dọa, khống chế đưa đến các nhà nghỉ để tổ chức hiếp dâm
tập thể, cướp tài sản. My sói có lên mạng và quen với Phạm Thị Triều, sau khi hẹn gặp
cô gái này, nhóm của My sói đã ép nạn nhân về một nhà nghỉ gần ga Giáp Bát đ ể hi ếp
dâm. Sau đó nhóm của My sói tiếp tục cướp 1 sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 600 nghìn
đồng của lễ tân nhà nghỉ.

Liên tục lên mạng chat và tìm các cô gái nhẹ dạ My sói và đồng bọn lại tiếp tục
gây ra bốn vụ nữa. Khi cướp điện thoại của hai cô bé sinh năm 1995 và đ ưa vào nhà
nghỉ thì nhóm của My sói bị Công an quận Đống Đa bắt giữ. Từ ngày 16/7/2010 đến
ngày 20/7/2010, nhóm này đã gây ra tổng cộng 5 vụ cướp tài sản, tổng giá tr ị trên 30
triệu đồng; 02 vụ hiếp dâm và 01 vụ hiếp dâm trẻ em. Tổng hợp hình phạt trong vụ án
lên đến 160 năm tù cho 8 bị cáo.

1.2.2.3Giết người vì mâu thuẫn nhỏ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Cao Văn Tiến (15 tuổi, đang
là học sinh lớp 9 Trường THCS Tam Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết
người. Trước đó, chiều 20-9, trước cổng Trường THCS Long Bình (TP Biên Hòa), Lã
Ngọc Ánh (15 tuổi, là học sinh lớp 8 Trường THCS Tam Hòa) đang ngồi chơi thì thấy
Tiến cùng một số bạn đi đến. Ánh hỏi mượn xe nhưng Tiến không cho. Nói qua lại vài
câu, bực tức, Ánh xông đến đánh vào mặt Tiến. Bị gây sự nhưng Tiến đạp xe bỏ đi. Tuy
nhiên, Ánh đuổi theo nhặt đá ném vào đầu Tiến. Tiến rút dao giấu sẵn trong người quay
lại đâm nhiều nhát vào ngực Ánh khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Ngày 20-9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dư (SN
1995, học sinh Trường Trung học nghề Nam Sài Gòn, quận 8) 8 năm tù về tội giết

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 7
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

người. Nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội của Dư chỉ vì muốn chứng tỏ mình tr ước
mặt bạn bè. Nghe N.H.N là bạn học cùng Trường Trung học nghề Nam Sài Gòn, kể về
chuyện N.P.N.U, bạn bè quen biết từ trước có mâu thuẫn và bị Đ.H.T (Trường THPT Lê
Thị Hồng Gấm, quận 3) đòi đánh, Dư nói với N. để Dư đi gặp nhóm của T. giảng hòa.
Trước khi đi, Dư về nhà lấy theo con dao lê giấu trong cặp để đề phòng bị đánh. Đ ến
nơi, Dư thấy T. đi cùng bạn nên xuống xe hỏi: “Bữa hôm trước, bạn ngoắt và chửi ai
vậy?’’. Không thèm trả lời, T. xông vào đánh kẻ dám can thiệp vào chuyện người
khác.Dư rút dao đâm một nhát vào ngực trái của T. gây tử vong.
1.2.2.4Cướp của giết người.
Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa bắt giữ Ngô Đăng Thức (chưa đủ 16
tuổi) và Nguyễn Văn Huỳnh (chưa đủ 18 tuổi) cùng trú xã Phú Cát, Quốc Oai (Hà Nội)
để điều tra về hành vi giết người.Trước đó, chiều 29-3, hai sát thủ này đã gây ra án
mạng tại nhà nghỉ Quốc Triệu (huyện Thạch Thất). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim
Thoa (50 tuổi, quản lý nhà nghỉ).
Theo lời khai của Thức, Thức cùng Huỳnh lấy trộm của nhà 1,5 chỉ vàng rồi đến
nhà nghỉ Quốc Triệu thuê phòng ở. Vài ngày sau, Thức, Huỳnh lại lấy dao và bàn nhau
giết bà Thoa để cướp tài sản.
Khi bà Thoa đang cắt cỏ ngoài vườn, Huỳnh lao tới bịt miệng để Thức vung dao
chém vào cổ khiến bà Thoa tử vong. Cả hai lấy hai chiếc điện thoại và chùm chìa khóa
trên người bà Thoa rồi về phòng nghỉ lục soát.Tình cờ, một người quen của bà Thoa
bước vào nhà nghỉ và phát hiện bà Thoa bị giết chết.Thức và Huỳnh lập tức chạy trốn
nhưng qua truy xét, công an đã bắt được cả hai.
1.2.3 Nguyên nhân tội phạm vị thành niên không ngừng tăng lên.
1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan
Môi trường sống, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Những trào lưu sống theo
phương Tây, sống hiện đại, các luồng văn hóa du nhập ào ạt vào nước ta, các loại phim
ảnh,sách báo, game online mang tính chất quá bạo lực, quá ảo. Sự phân hóa giàu nghèo
ngày càng tăng, lối sống hưởng thụ, đua đòi, thích thể hiện bản thân mình của một số
bộ phận “cô cậu ấm”… còn không ít người bị các thế lực khác lôi kéo, dụ dỗ.

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 8
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

1.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan.
Không ai trong chúng ta có quyền chọn nơi mình được sinh ra, nhưng ta có thể
chọn được cách sống sao cho tốt. Nhưng cũng không ít người đã bỏ mặc cho số phận,
không có ý chí để thay đổi, vươn lên trong cuộc sống, suy nghĩ còn hạn hẹp, chấp nhận
sa chân vào con đường tội lỗi.
Bên cạnh đó, cũng một phần là do tính cách nông nỗi, thiếu suy nghĩ, thích là làm,
không quan tâm đến hậu quả của việc mình đã làm, quen thói ỷ lại, dựa dẫm. Chưa
nhận thức đúng về vai trò của bản thân, nên dễ bị ảnh hưởng từ những tác động không
tốt từ bên ngoài.
1.3 Khung hình phạt với tội phạm vị thành niên ở nước ta hiện nay.

Ở Việt Nam, độ tuổi người chưa thành niên được quy định trong Hiến Pháp năm
1992, bộ luật hình sự năm 1999, bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, bộ Luật lao động,
bộ luật Dân sự...và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Luật hình sự Việt Nam đề
cập đến người chưa thành niên phạm tội dưới hai phương diện. Một mặt, họ là đối
tượng cần được bảo vệ đặc biệt bằng luật hình sự khỏi những hành vi bị coi là tội
phạm. Mặt khác, người chưa thành niên còn là chủ thể của tội phạm.

Điều 12 Bộ luật hình sự năm 1999 sự quy định:

"1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm
hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng".

Người chưa thành niên là người chưa phát triển một cách đầy đủ về tâm, sinh lý,
khả năng nhận thức và điều khiển hành vi còn nhiều hạn chế; dễ bị kích đ ộng, dụ dỗ,
lôi kéo vào việc thực hiện tội phạm, nhưng cũng dễ uốn nắn, cải tạo, giáo dục họ trở
thành người có ích cho xã hội. Đường lối xử lý người chưa thành niên phạm tội đ ược
quy định tại chương X của Bộ luật hình sự. Theo đó, việc xử lý Người chưa thành niên
phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ, uốn nắn, sửa sai, giúp họ phát triển, hoàn
thiện về nhận thức và về hành vi phù hợp với xã hội; không áp dụng hình phạt chung

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 9
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

thân, tử hình, hình phạt tiền, hình phạt bổ sung đối với Người chưa thành niên ph ạm
tội. Ở đây, cũng cần phân biệt khái niệm “người chưa thành niên phạm tội” với khái
niệm “tội phạm do người chưa thành niên gây ra”. Người chưa thành niên phạm tội là
khái niệm dùng để chỉ một dạng chủ thể đặc biệt của tội phạm là người chưa thành
niên còn khái niệm Tội phạm do người chưa thành niên gây ra là khái niệm dùng để chỉ
tội phạm đã được thực hiện trên thực tế bởi người chưa thành niên. Tội phạm do người
chưa thành niên gây ra bao giờ cũng gắn liền với một người chưa thành niên có hành vi
phạm tội cụ thể nhưng không phải mọi trường hợp một người chưa thành niên thực
hiện hành vi phạm tội đều trở thành tội phạm.

Theo “Chương X - Những quy định đối với người chưa thành niên phạm
tội”.
Điều 68. Áp dụng Bộ luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu trách
nhiệm hình sự theo những quy định của Chương này, đồng thời theo những quy định
khác của Phần chung Bộ luật không trái với những quy định của Chương này.
Điều 69. Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội
1. Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ
họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chưa
thành niên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác định khả năng nhận thức của
họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và đi ều ki ện
gây ra tội phạm.
2. Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu
người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều
tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.
3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội và áp dụng
hình phạt đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vàoNHÓM: TÌNH BẠN TRANG 10
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

tính chất của hành vi phạm tội, vào những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu của việc
phòng ngừa tội phạm.
4. Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người
chưa thành niên phạm tội, thì Toà án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy
định tại Điều 70 của Bộ luật này.
5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên
phạm tội. Khi xử phạt tù có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội được
hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương
ứng.
Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi
từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội.
6. Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, thì
không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.
Điều 70. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội
1. Đối với người chưa thành niên phạm tội, Toà án có thể quyết đ ịnh áp dụng
một trong các biện pháp tư pháp có tính giáo dục, phòng ngừa sau đây:
A) Giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
B) Đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Toà án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ một năm
đến hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm
trọng.
Người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải chấp hành đầy đủ những nghĩa
vụ về học tập, lao động, tuân theo pháp luật dưới sự giám sát, giáo dục của chính
quyền xã, phường, thị trấn và tổ chức xã hội được Toà án giao trách nhiệm.
3. Toà án có thể áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng t ừ một năm đ ến
hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm tr ọngNHÓM: TÌNH BẠN TRANG 11
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người
đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.
4. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc người đ ược đ ưa vào
trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn do Toà án quyết định và có
nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của tổ chức, cơ quan, nhà trường được giao trách nhiệm
giám sát, giáo dục, Toà án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường,
thị trấn hoặc thời hạn ở trường giáo dưỡng.
Điều 71. Các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội
Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây
đối với mỗi tội phạm:
1. Cảnh cáo.
2. Phạt tiền.
3. Cải tạo không giam giữ.
4. Tù có thời hạn.
Điều 72. Phạt tiền
Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người chưa thành niên phạm
tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.
Mức phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai
mức tiền phạt mà điều luật quy định.
Điều 73. Cải tạo không giam giữ
Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên
phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.
Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội không
quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.
Điều 74. Tù có thời hạn
Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:
1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được
áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 12
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất
được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;
2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được
áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được
áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất
được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.
Điều 75. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội
Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có
tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:
1. Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi, thì hình phạt
chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 74 của Bộ luật
này.
2. Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt
chung áp dụng như đối với người đã thành niên phạm tội.
Điều 76. Giảm mức hình phạt đã tuyên
1. Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu có
nhiều tiến bộ và đã chấp hành được một phần tư thời hạn, thì được Toà án xét giảm;
riêng đối với hình phạt tù, mỗi lần có thể giảm đến bốn năm nhưng phải bảo đảm đã
chấp hành ít nhất là hai phần năm mức hình phạt đã tuyên.
2. Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu lập
công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì được xét giảm ngay và có thể đ ược miễn chấp
hành phần hình phạt còn lại.
3. Người chưa thành niên bị phạt tiền nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc
biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập công
lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Toà án có thể quy ết đ ịnh gi ảm
hoặc miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại.
Điều 77. Xoá án tíchNHÓM: TÌNH BẠN TRANG 13
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

1. Thời hạn để xoá án tích đối với người chưa thành niên là một phần hai thời
hạn quy định tại Điều 64 của Bộ luật này.
2. Người chưa thành niên phạm tội, nếu được áp dụng những biện pháp tư pháp
quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luật này, thì không bị coi là có án tích.

Chương 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÌNH HÌNH TỘI
PHẠM VỊ THÀNH NIÊN HIỆN NAY Ở NƯỚC TA
2.1 Môi trường tác động tới tội phạm vị thành niên hiện nay.
2.1.1 Môi trường gia đình.
Xã hội phát triển, mỗi con người, mỗi gia đình đều quý trọng thời gian, công
việc, quan hệ, kiếm tiền… vì thế, các bậc cha mẹ, và những người lớn tuổi trong gia
đình không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn
và cả những tâm sự riêng tư trong cuộc sống của các thành viên trong gia đình, đặc biệt
là trẻ vị thành niên.
Gia đình bị rạn nứt về chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình không được hạnh
phúc… Các thành viên trong gia đình không có sự kính trọng, thương yêu, giúp đỡ, chăm
sóc lẫn nhau mà chỉ tình cảm hoá sự chân thành, tình yêu thương bằng những nghĩa vụ
và bổn phận cần phải thực hiện nên đã vô hình chung tạo ra sự xa cách, lãnh cảm,
không có sự thân mật giữa các bậc cha mẹ, ông bà với con cái dẫn đến tình trạng hiện
nay có rất nhiều em nhỏ, trẻ em vị thành niên đã mắc phải bệnh trầm cảm, nhiều em
cảm thấy mình bị lạc lõng và bị bỏ rơi nên lao vào con đường nghiện game online, các
trò chơi điện tử, các tệ nạn xã hội… với mục đích tìm cảm giác lạ, tìm các niềm vui
mới vốn trong xã hội đã đầy gẫy sự phức tạp với vô vàng tác động xấu. Trên thực tế dã
có học sinh bị đột tử và tâm thần bên cạnh nhiều học sinh sa sút học hành vì game
online bạo lực. Chưa dừng ở mức độ đó, game online bạo lực còn làm tha hóa đạo đức
của một bộ phận giới trẻ Việt Nam đến mức tột cùng: bạn giết bạn, cháu giết ông bà,
trò giết thầy và bắt cóc, tống tiền, thanh toán lẫn nhau.
Hơn nữa, trong thời gian gần đây đã có nhiều gia đình, trong đó cha mẹ không
quan tâm đến việc giáo dục nhân cách cho con cái, mà phần lớn đ ều có tâm lý chung là

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 14
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

chuyển giao nghĩa vụ này cho nhà trường và các thầy cô giáo. Nhưng nhà trường và các
thầy cô giáo chỉ chú trọng đến việc giáo dục và chăm lo đến sự phát triển về tri thức, vì
thế việc giáo dục về nhân cách cho con cái và thế hệ học sinh, sinh viên vẫn cần s ự
quan tâm chăm sóc, chia sẻ, động viên, giúp đỡ giáo dục nhân cách từ bố mẹ, ông bà,
người thân trong gia đình.
2.1.2 Môi trường nhà trường.

Như đã biết thì hiện nay số lượng trẻ vị thành niên nói chung, học sinh, sinh
viên nói riêng phạm pháp đang gia tăng theo xu hướng trẻ hóa và mức độ tội l ỗi ngày
càng nghiêm trọng. Có rất nhiều nguyên nhân, không phải chỉ do gia đình mà còn phải
xét đến những khía cạnh khác. Ở đây ta xét đến môi trường giáo dục trong nhà trường

Về phía nhà trường: sự thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý của các thầy cô
giáo, chỉ dạy "văn" (kiến thức) chứ không dạy "lễ" (đạo đức).Hình ảnh người thầy ít
nhiều bị lu mờ trong nền kinh tế thị trường đầy biến động hết sức phức tạp cũng là
một nguyên nhân khiến học sinh – sinh viên không biết lấy đâu làm “điểm tựa” để phấn
đấu, một khi vai trò của người thầy không còn được đề cao như trước thì việc giáo dục
đạo đức, lối sống trong bộ phận học sinh – sinh viên hiện nay cũng là vấn đ ề r ất đáng
được quan tâm. Việc tuyển chọn sinh viên vào các trường sư phạm, việc tuy ển dụng
giáo viên đang nặng về trình độ học lực, xem nhẹ lòng yêu nghề, chưa chú tr ọng rèn
luyện kỹ năng sư phạm và nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. Tấm gương sáng về
tinh thần vượt khó tự học tự rèn, hết lòng vì học sinh, lối sống gương mẫu, ý th ức kỷ
luật, năng lực chuyên môn của người thầy đã – đang và mãi mãi có s ức hút l ớn nh ất,
mạnh mẽ nhất, cao quý nhất đối với tất cả học sinh, sinh viên. Vì thế hơn ai hết, các
thầy cô giáo phải là những người tiên phong trong việc giáo dục lối sống, đạo đ ức,
pháp luật cho các thanh thiếu niên. Từ đó, có thể thấy rằng giáo dục trong nhà trường
cũng góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho thanh thi ếu niên
về nhân cách đạo đức, học cách làm người, tránh xa những tệ nạn xã hội và những con
đường phạm pháp.

2.1.3 Môi trường xã hội.

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 15
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập và chủ động hội nhập với nền kinh tế toàn
cầu và khu vực đã làm cho đời sống xã hội có nhiều biến đổi, nhất là sự biến đổi về
chất lượng cuộc sống, hàng hoá sản phẩm trên thị trường Việt Nam với đủ các chủng
loại, kích cỡ, giá thành khác nhau… mà chất lượng của các loại hàng hoá, sản phẩm này
ít nhiều gây ảnh hưởng không tốt cho người tiêu dùng nhất đối với thế hệ trẻ như học
sinh, sinh viên, trẻ vị thành niên… khi chưa có sự phát triển hoàn thiện về nhận thức.
Ngày nay, kinh doanh nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ massage xông hơi,
các quán internet, các câu lạc bộ bia, vũ trường, quán ba, băng đĩa đồi trụy tràn lan trên
thị trường không được kiểm soát một cách chặt chẽ... Các loại hình kinh doanh này có
ẩn chứa nhiều tiêu cực, nhưng Nhà nước và chính quyền địa phương chưa quản lý chặt
chẽ, vì thế đã vô hình chung làm cho xã hội bị ảnh hưởng từ các mặt tiêu cực - mặt trái
của nó và chính những điều này đã làm cho nhân cách và việc hoàn thiện nhân cách của
trẻ em bị méo mó, mà trẻ vị thành niên thường rất hiếu động, thích thể hiện, tò mò,
muốn tìm hiểu khám phá, thích đua đòi.
Mặt khác, trẻ vị thành niên đang ở trong thời kỳ dậy thì nếu gặp những tác động
không tốt, với nhiều tiêu cực, mặc cảm, với lối sống xa hoa thì chính điều này sẽ làm
cho nhân cách của các em bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Đó chính là nh ững
nguyên nhân chính, trực tiếp làm gia tăng tình hình trẻ hoá tội phạm trong thời gian gần
đây.
Xã hội càng phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, tốc độ đô thị hoá ngày
càng nhanh… thì sự chênh lệch về giàu nghèo ngày càng lớn, trong khi đó l ại th ường
xuyên xảy ra các biến động lớn làm cho kinh tế xã hội bị ảnh hưởng như nạn th ất
nghiệp ngày càng gia tăng, lạm phát và khủng hoảng kinh tế.
Cơ cấu kinh tế và cơ cấu ngành nghề hợp lý nên không điều chỉnh được tỷ lệ di
dân tự do từ các vùng nông thôn lên các thành phố lớn để làm ăn và sinh sống với nhiều
ngành nghề khác nhau đã tạo ra các sức ép lớn gây mất trật tự trị an, tình hình các tội
phạm về trộm cắp tài sản, buôn bán ma tuý, mại dâm… ngày càng gia tăng.
NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 16
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

Tình trạng này làm ảnh hưởng đến trật tự trị an, tình trạng dịch bệnh, an ninh
lương thực mất cân đối do giá cả một số hàng hoá sản phẩm, nhà trọ… bị đẩy lên cao
mà còn ảnh hưởng nhiều đến trẻ em vị thành niên do có những tác động xấu t ừ xã h ội
và gia đình mang lại.
2.2 Giải pháp.
Ở nước ta, thanh niên chiếm khoảng 20% dân số, là thế hệ kế tục sự nghiệp
cách mạng của Đảng, của dân tộc, lớp người xây dựng và phát triển đất nước. Sự phát
triển của thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh và tồn tại của đ ất nước, mà
còn ảnh hưởng đến tương lai của dân tộc.
Xác định thanh niên luôn là lực lượng chiến lược của quốc gia dân tộc, Đảng đã
ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm giáo dục toàn diện cho thanh niên, nâng
cao tri thức, trình độ văn hóa cho thanh niên.
Vì vậy, “giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo thanh niên thành
những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên” như lời Hồ
Chủ tịch là nhiệm vụ cần thiết trong mọi thời đại và cấp bách trong tình hình hiện nay .
Trong đó, giáo dục pháp luật, trang bị kiến thức pháp luật cho thanh niên là nhiệm vụ
không thể thiếu trong việc bồi dưỡng, phát triển thanh niên Việt Nam.
2.2.1 Trong gia đình.
Gia đình - sẽ là những ảnh hưởng đầu tiên, quan trọng nhất đến việc hình thành
tính cách, nhân cách và định hướng sống của mỗi người. Bởi vậy, cách giáo dục và môi
trường sống trong mỗi gia đình đóng vai trò quyết định, ảnh hưởng đ ến việc đ ứa tr ẻ
lớn lên như thế nào và sống ra sao!
Môi trường gia đình giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong việc hình thành tính
cách, nhân cách, lối sống của mỗi người.Vì vậy, hãy chú ý đến cách giáo dục trong gia
đình. Muốn con cái trưởng thành, hãy tự xây dựng một môi tr ường giáo d ục lành
mạnh, phù hợp và hiệu quả trong mỗi mái nhà.
Hãy tạo điều kiện để con mình phát triển toàn diện, không phải bằng cách ép
buộc, gia trưởng … hay bất cứ hình thức nào gây ức chế đ ến tâm lý con cái . Nếu dạy


NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 17
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

con không đúng cách, sớm hay muộn, con cái cũng sẽ đi "ch ệch h ướng" yêu c ầu c ủa
cha mẹ, thậm chí còn phản tác dụng, gây tâm lý chống đối và căng thẳng từ con cái.
Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, thói quen khác nhau, cách sinh hoạt khác
nhau và phương pháp giáo dục con khác nhau. Song, khi cha mẹ gi ữ vai trò là ng ười
đặt ra các nguyên tắc giáo dục trong gia đình, hãy ch ọn cách giáo d ục phù h ợp đ ể
không chỉ uốn nắn con theo ý mình và còn tạo nền móng đ ể con cái phát tri ển toàn
diện và trưởng thành theo đúng nghĩa.
Một số biện pháp giúp giáo dục trẻ tốt hơn:
• Không cầu toàn:Hãy tìm hiểu tính cách của con mình, phân tích xem nên phát huy
mặt gì mạnh, khắc phục mặt yếu nào của con. Khi dạy con, đừng đòi hỏi con phải làm
gì đó thật tốt, thật xuất sắc, mà hãy dạy con biết tiết chế những mặt y ếu đ ể phát huy
mặt mạnh của mình. Không ép con thực hiện việc gì cũng phải hoàn toàn tốt, tuyệt đối
xuất sắc, vô hình chung làm cho con cái cũng đánh giá mọi sự vật, hiện tượng xung
quanh qua lăng kính cầu toàn, chúng đòi hỏi mọi việc lúc nào cũng phải tốt đ ẹp, toàn
diện, không chấp nhận những mặt trái của xã hội, của con người. Điều đó dễ gây bất
mãn, mất niềm tin vào mọi điều xung quanh.
• Đừng kỳ vọng quá mức: Nếu đặt kỳ vọng quá mức vào trẻ, bạn đã gây áp lực
lớn cho trẻ, không thực hiện được ước muốn của cha mẹ, lúc đó, bản thân cha mẹ sẽ bị
thất vọng nặng nề, gây tác động xấu đến chính trẻ.Hãy đánh giá con cái đúng khả năng
vốn có, chấp nhận rằng không phải tất cả mọi người đều thông minh, nhanh nhẹn, dễ
tiếp thu, có năng lực…
• Thống nhất trong cách giáo dục:cha mẹ hãy thống nhất về phương pháp dạy con.
Tránh tình trạng trống đánh xuôi, kèm thổi ngược. Một người cha nghiêm khắc s ẽ
không thể nào dạy được con nếu bà mẹ chiều con quá mức hoặc ngược lại. Tốt nhất,
cha mẹ hãy bàn bạc trước khi đưa ra một vấn đề với con. Điều đó tạo s ự đ ồng thuận
không chỉ giữa cha mẹ mà còn giữa cả cha mẹ và con cái.
NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 18
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

• Gương mẫu:Việc gương mẫu để làm gương cho con cái là một việc cực kỳ quan
trọng trong việc dạy dỗ trẻ. Những điều bạn dạy con bằng lời có ảnh hưởng 10 phần,
thì những điều bạn thể hiện bằng hành động sẽ ảnh hưởng đến con bạn gấp 10 lần.
• Đối thoại:cha mẹ hãy coi mình như người bạn của trẻ, bạn sẽ khám phá ra
nhiều điều từ trẻ, từ tính cách, sở thích, suy nghĩ và r ất nhiều thông tin quan tr ọng.
Cha mẹ đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho trẻ và bắt chúng làm theo. Đôi khi s ẽ t ạo
phản ứng ngầm trong suy nghĩ của con trẻ.
• Tôn trọng con cái:Tôn trọng tính cách, sở thích và quan điểm của con là một cách
để gần gũi và hiểu con hơn. Bạn có thể đưa ra một vấn đ ề và đ ề nghị con bạn đ ưa ra
quan điểm riêng. Như thế sẽ khuyến khích tính tự lập và thói quen phản ứng nhanh
nhạy trước một vấn đề nào đó của con bạn.
• Tin tưởng: nhiều bậc cha mẹ sai lầm khi cho rằng "trứng" không "khôn hơn vịt"
được. Đừng "cổ hủ" như thế mà hãy tin tưởng vào con cái, khuyến khích con đánh giá
các vấn đề và đưa ra ý kiến. Cha mẹ đặt niềm tin vào con sẽ giúp con cái tự tin hơn để
đối diện với các vấn đề trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, môi trường giáo dục gia đình đóng vai trò vô cùng quan tr ọng
đối với mỗi người từ khi sinh ra đến tận lúc trưởng thành. Nếu gia đình nào có tác
động tích cực đến con cái thì phần lớn con cái đ ều tr ưởng thành và t ự tin trong cuộc
sống.Ngược lại, có những cách giáo dục sai lầm làm cho con cái trì tr ệ, d ựa d ẫm và
không thể tự "đứng" trên đôi chân của chính mình, thậm chí còn làm h ư hỏng con cái
mình.
Giáo dục trong gia đình đúng cách sẽ "cung cấp" cho xã h ội nhi ều con ng ười
"tích cực". Hãy góp phần xây dựng một xã hội phát tri ển t ừ chính gia đình mình.B ởi
gia đình là tế bào của xã hội.
2.2.2 Trong nhà trường.
Giáo dục đạo đức trong nhà trường cần giảm thiểu những vấn đề cao xa, lớn
lao, thay vào đó cần kiên trì bồi đắp lòng nhân ái, tính trung thực, lòng tự trọng, nếp nghĩ
và lối sống lành mạnh, trọng đạo lý, sống có kỷ luật.


NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 19
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

Quá trình giáo dục nhân cách cho học trò cũng rất cần tình thương yêu, không
nên quá nghiêm khắc, vì ở lứa tuổi này rất dễ bị kích động và hơn nữa là cái tôi cá nhân
quá lớn, lại muốn khẳng định mình với mọi người bằng nhiều cách nhưng cứ theo suy
nghĩ chỉ của mình, vì vậy “phải bắt đúng mạch”, lấy cái hạn chế đó sáng tạo ra những
bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm vào tư tưởng trên nền những hoạt động ngoại
khóa: diễn kịch, văn nghệ theo chủ đề, các hoạt động thể dục, thể thao, các hoạt đ ộng
Đoàn, Đội, hoạt động tập thể...ở đó các bạn có thể hòa mình vui chơi, thể hiện kh ả
năng bản thân.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng nên tổ chức những buổi nói chuyện thân tình giữa
thầy cô giáo và học sinh, trao đổi với nhau những vấn đề xã hội, nhất là tình hình phạm
tội của một bộ phận giới trẻ hiện nay ( nguyên nhân, biểu hiện, hậu quả...) để các bạn
có cái nhìn đúng về thực tế này và để các bạn thấy rằng mình thật sự đ ược quan tâm,
được định hướng cách sống đúng. Ngoài ra, cũng nên tổ chức những cuộc du khảo về
nguồn, tham quan những di tích lịch sử để các bạn nhớ lại lịch sử dân tộc, thấy được
rằng cuộc sống hiện nay của bản thân là rất tốt, có suy nghĩ tích cực, cần phải chăm chỉ
học tập, xây dựng đất nước.
Và đương nhiên, chẳng thầy, cô giáo và bậc phụ huynh nào lại muốn ném con em
mình ra ngoài xã hội nhiều cạm bẫy. Tuy nhiên, như các cụ ta từng dạy: “Đòn đau nhớ
đời”. Các vụ học sinh đánh nhau nếu có biểu hiện vi phạm pháp luật phải chịu trách
nhiệm hình sự, hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, dù phạm tội lúc dưới 16 tuổi, nhưng
đã đủ 14 tuổi. Phạm tội ở mức chưa thể truy cứu trách nhiệm hình sự, hay đưa vào các
trường giáo dưỡng, nên chăng phải có những biện pháp bổ sung như giam giữ có thời
hạn để giáo dục hay phạt làm lao động công ích... Hình thức kỷ luật phù hợp đ ể cho
chính các em phải biết chịu trách nhiệm và trả giá về hành vi thiếu văn hóa của mình.
“ Tiên học lễ, hậu học văn”,là thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước, lực
lượng thanh thiếu niên cần phải nâng cao ý thức ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà
trường,vì đây là môi trường tốt, với bạn bè đồng trang lứa, thầy cô sẽ giúp ta ngày càng
hoàn thiện nhận thức hơn (vì quan trọngnhất ở mỗi người là ý thức, ý thức tốt thì mọi
việc sẽ tốt). Sự nghiệp trồng người là sự nghiệp trăm năm, hoàn thiện nhân cách một
NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 20
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

người không phải chuyện dễ, nhưng không phải là không làm được nếu có s ự quyết
tâm, nỗ lực từ bản thân và sự cộng hưởng từ môi trường sống xung quanh.
2.2.3 Trong xã hội.


Như đã trình bày ở phần trên, thì việc thanh thiếu niên phạm tội không phải chỉ
do giáo dục chưa tốt từ gia đình, nhà trường mà cũng có một phần nguyên nhân do xã
hội.
Việc tuyên truyền pháp luật hình sự trong toàn dân nói chung và đối với thanh thiếu niên
nói riêng là một trong những nội dung được các địa phương chú trọng thực hiện. Tuy
nhiên do chưa có sự liên kết giữa các cơ quan bằng cơ chế, chính sách và việc phổ biến
pháp luật chưa có trọng điểm, mang nặng tính lý thuyết nên hiệu quả thực hiện vấn đề
này chưa cao.
Luật pháp nghiêm minh nhưng bao giờ cũng có tính nhân đạo, giúp cho xã hội văn
minh hơn và vẫn đảm bảo phòng ngừa tội phạm. Nếu sửa luật thì sẽ trái với nguyên
tắc của pháp luật nước ta: không chỉ là trừng trị mà còn có tính giáo dục. Không phải cứ
tăng mức hình phạt thì số lượng tội phạm vị thành niên sẽ giảm mà điều quan trọng là
phải tăng cường phòng chống tội phạm và các biện pháp răn đe, giáo dục khác.
Việc lựa chọn các hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý của thanh thiếu niên cũng được coi trọng thực hiện. Ngoài ra, việc xét xử lưu
động tại các địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội để nâng cao tính răn đe của pháp luật
cũng được tăng cường.
Bên cạnh việc tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên, các cơ quan
liên quan cần phải lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả những chương trình hỗ trợ
thanh thiếu niên về mọi mặt từ bồi dưỡng văn hóa, khuyến khích thanh thiếu niên học
tập, lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để có thể phát triển những ý tưởng sáng tạo
trẻ, hỗ trợ việc làm…
2.2.4 Giải pháp chung.
Thứ nhất, các cấp bộ ngành, nhà trường và gia đình cũng như toàn xã hội nên
quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục nhân cách

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 21
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

sống, các kỹ năng sống, các chuẩn mực đạo đức xã hội cho các em học sinh, sinh viên,
thế hệ trẻ của đất nước bằng tình thương, sự quan tâm chia sẻ, động viên khích lệ của
gia đình, bạn bè, các thầy cô giáo và mỗi thành viên trong xã hội.

Thứ hai, đào tạo nghề, hướng nghiệp và tạo công ăn việc làm cho lao động trẻ,
nhất là lao động ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, lao động tự do, đào tạo và bố trí
công việc cho người thất nghiệp, lao động phổ thông để họ có công việc ổn định, có
mức lương phù hợp để ổn định cuộc sống.

Thứ ba, các cơ quan có thẩm quyền sớm sửa đổi, bổ sung các đạo luật, các biện
pháp cần thiết để giáo dục, kể cả tại gia đình và xã hội đối với trẻ vị thành niên phạm
tội hoặc có ý thức đạo đức không lành mạnh.

Thứ tư, Nhà nước, chính quyền địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ một số
ngành nghề nhạy cảm dễ vi phạm pháp luật như các quán cafê, quán rượu, internet, các
cửa hàng băng đĩa… để cho trẻ em và học sinh, sinh viên không vi phạm pháp luật,
nhiễm các hành vi bạo lực, văn hoá phẩm đồi truỵ khi tham gia giải trí các dịch vụ này.

Thứ năm, các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ
chức và quản lý tốt không để cho thanh niên và trẻ vị thành niên sử dụng vũ khí quân
dụng trái phép, nhất là các cơ quan hữu quan tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời
thu giữ vũ khí - hàng nóng để hạn chế các vụ xô xát, gây rối mất trật tự trị an, tội phạm
cố ý gây thương tích dẫn đến chết người của trẻ vị thành niên gây ra trong thời gian
gần đây.

Thứ sáu, Nhà trường và gia đình tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh,
sinh viên hướng họ tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng, hoạt động phúc lợi, từ
thiện, sinh viên tình nguyện… để có mối liên hệ mật thiết với thầy cô, bạn bè, người
thân và gia đình, hoàn thiện kỹ năng sống và phát triển lành mạnh, hạn chế đ ược các
hành vi vi phạm pháp luật.


NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 22
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

2.3 Một số kiến nghị về khung xử phạt tội phạm vị thành niên.

1. Kiến nghị giảm tuổi vị thành niên và gia tăng khung hình phạt đ ể chống t ội ph ạm

trẻ.

Sáng ngày 01/11/2012, Quốc hội thảo luận tại Hội trường Công tác phòng ngừa,
chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Nhiều đại biểu tỏ ra lo lắng trước tình trạng tội
phạm trẻ đang gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng nhưng pháp luật chưa
có đủ sức răng đe trừng trị.

• Thiếu tướng Hồ Trọng Ngũ, đại biểu tỉnh Vĩnh Long đề nghị, nên qui định
tuổi vị thành niên là 16 thay vì 18; trẻ vị thành niên là 12 đến 14 thay vì 14 đến 16
nhằm tăng tính răn đe đối với tội phạm trẻ.

• Trên thực tế nhiều quốc gia đã quy định tuổi thành niên từ đủ 16, thậm chí
Pháp luật hình sự nhiều nước buộc công dân họ từ 12 tuổi và 14 tuổi phải chịu
trách nhiệm hình sự đầy đủ.

Ta phải thừa nhận sự trưởng thành vượt bậc năng lực hành vi và chấp nhận mở
rộng hành lang pháp lý với vị thành niên. Thừa nhận 16 tuổi là người thành niên đ ể các
em có nhiều quyền năng hành động và tham gia thực sự giải quy ết các quan h ệ xã hội
và tuổi vị thành niên là tuổi từ 12 đến 14 tuổi. Những chế độ pháp lý mà lâu nay chúng
ta áp dụng cho những người từ 16 đến 18 tuổi sẽ áp dụng cho các em từ đ ủ 14 đ ến 16
tuổi. Còn chế độ pháp lý mà lâu nay áp dụng từ 14 đến 16 tuổi s ẽ áp d ụng cho các em
từ 12 đến 14 tuổi.

Theo đại biểu dù không truy tố hết các đối tượng phạm tội là vị thành niên vì căn
cứ vào chủ thể nhưng tất cả các vụ phạm pháp hình sự đều có dấu hiệu tội phạm. Xét
về cơ cấu thì tội phạm vị thành niên rất phức tạp, cướp giết, hiếp dâm, gây thương tích
, các tội xâm phạp an toàn công cộng, xâm phạm kinh tế, tội phạm ma túy, chống người
thi hành công vụ rất phức tạp.NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 23
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

Tuy nhiên, một điều đáng lo ngạy là sau những vụ cướp, giết dã man nhiều vụ
đặc biệt nghiêm trọng nhưng việc xử lý chỉ dừng lại ở mức độ như các tội ít nghiêm
trọng và nghiêm trọng đối với người lớn khiến tâm lý coi thường pháp luật trong vị
thành niên gia tăng.

Quần chúng nhân dân rất bức xúc, cử tri rất gay gắt cho r ằng Nhà n ước quá
nương nhẹ, dư luận cho rằng lương tri đang bị thách thức. Ngay cả khi đ ược đ ại bi ểu
Quốc Hội giải thích theo những quy định hiện hành nhiều cử tri phản ứng lại rằng hình
phạt của chúng ta theo luật Hình sự hiện hành là hữu khuynh và đang tạo điều kiện cho
người chưa thành niên phạm tội.

Tại buổi thảo luận nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng nặng hình phạt đối với
người chưa thành niên, thậm chí có người có trọng trách trong bộ máy đấu tranh phòng
chống tội phạm đã đề nghị áp dụng cả hình phạt tử hình đối với đối tượng chưa thành
niên trong điều kiên pháp luật hiện hành.

Nhiều ý kiến cho rằng, cái “gốc” của tình trạng thanh thiếu niên phạm tội là do
giáo dục chưa tốt cả ở gia đình, nhà trường và xã hội. Muốn hạn chế tình tr ạng này ,
sửa luật chỉ là giải quyết phần ngọn mà phải làm từ gốc là tăng cường giáo dục toàn
diện, phù hợp để tránh thanh thiếu niên hiểu biết luật pháp, quyền và nghĩa vụ c ủa
mình trong xã hội…Từ đó hướng nhận thức tình cảm của lứa tuổi này vào những hoạt
động có ích cho xã hội, cho gia đình và cho chính sự phát triển của mỗi thanh thiếu niên.

2. Tăng cường giáo dục và tuyên truyền pháp luật

Cuối năm 2010, Thủ tướng Chinh phủ đã phê duyệt Đề án tăng cường giáo dục,
phổ biến pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên trong giai đoạn 5 năm tới. Bộ Tư
pháp cho biết, việc thực hiện đề án sẽ tập trung giải quyết những hạn chế của công tác
phổ biến pháp luật cho thanh niên trước đây. Việc lựa chọn các hình thức tuyên truy ền
pháp luật phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của thanh thiếu niên của thanh thiếu niên
cũng được đề án coi trọng thực hiện.


NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 24
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

Ở góc độ nhà trường, công tác phòng chống tội phạm ở tuổi vị thành niên cũng
đã được ngành Giáo dục hết sức coi trọng, hàng năm ngành đều phối hợp chặc chẽ với
lực lượng công an xây dựng kế hoạch, tổ chức cho các trường ký cac kết không để học
sinh vi phạm pháp luật và tệ nan xã hội, đồng thời tăng cường sự giám sát, phát hiện
học sinh hư. Tùy theo mức độ vi phạm mà có các hình thức xử lý đối với học sinh trong
nhà trường.

Ở góc độ gia đình cha mẹ phải thường xuyên gần gũi, trò chuyện để trở thành
người bạn của con hiểu suy nghĩ mong muốn của chúng , khéo léo tìm hiểu các mối
quan hệ bạn bè của con, giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhà trường để nắm đ ược lịch
học, tình hình học tập của con để có biện pháp quản lý, uốn nắn, định hướng phù hợp.
với những trẻ có hoàn cảnh gia đình đặt biệt như: cha mẹ ly hôn, mồ côi, gia đình hay
xảy ra bạo lực thì ông bà người thân và chính quyền, đoàn thể ở địa phương cần có giải
pháp giúp đở cụ thể, tạo công ăn việc làm cho các cháu khi các cháu không còn đi h ọc,
tránh để chúng có thời gin nhàn rỗi, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp
luật.

Ngoài việc tăng cường quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường và các tổ chức
đoàn thể như Hôi phụ nữ, Đoàn thanh niên, các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng
công an cũng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm
của các điểm kinh doanh Internet, nhà trọ, quán bar- là những nơi trẻ vị thành niên hay
lui tới tụ tập, chơi bời dẫn tới phạm tội. Tập trung rà soát nắm đ ối tượng thanh thi ếu
niên bỏ nhà đi lang thang để phối hợp với gia đình quản lý, phòng ngừa hạn chế t ới
mức thấp nhất sự tham gia của các em vào các băng nhóm tội phạm. Duy trì th ường
xuyên mối quan hệ với nhà trường để có biện pháp giáo dục, uốn nắn.

LỜI KẾT

Vừa rồi là phần trình bày của nhóm Tình Bạn về vấn đề “ Tội phạm vị thành
niên hiện nay tại Việt Nam” Nhóm đã sơ lược qua kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa
của nước ta hiện nay. Trình bày tổng quát tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu

NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 25
GVHD: NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG

niên, thông qua đó nhóm còn đưa ra một vài vụ việc tiêu biểu, gây xôn xao dư luận gần
đây để một phần nào đó có thể thấy được thực trạng đáng buồn này đang di ễn ra nh ư
thế nào? Nguyên căn cơ bản là do đâu? - bản thân chủ thể, những yếu tố từ môi trường
bên ngoài.

Từ đó, nhóm đã đưa ra một số giải pháp, tuy không phải là toàn diện nhất, nhưng
cũng nói lên được ý kiến chung của tất cả các thành viên trong nhóm, và quan trọng hơn
cả, nhóm cũng đã đưa vào bài làm những điều khoản, các khung xử phạt trong các Bộ
Luật, cùng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước…để có thể nhân thấy
rằng, tất cả các thành viên trong đại gia đình xã hội ta đều cùng nhau chung tay góp
phần ngăn chặn thực trạng đáng buồn này, giữ vững cho thế hệ trẻ - những chủ nhân
tương lai của Đất Nước – tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc, để họ có thể sống, học
tập, lao động trong những môi trường tốt nhất có thể, góp sức trẻ vào công cuộc xây
dựng, đổi mới Đất Nước.

Và cũng thông qua bài tiểu luận này, nhóm Tình Bạn cũng đã rút ra đ ược những
bài học sâu sắc cho bản thân mình, bài học về nhận thức sống của tuổi trẻ, sống sao
cho xứng đáng với tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam, nối tiếp tinh thần của các thế hệ đi
trước, học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHÓM: TÌNH BẠN TRANG 26
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản