Đề tài : Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Chia sẻ: Bui Dang Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:51

0
1.255
lượt xem
348
download

Đề tài : Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tồn tại xã hội là toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội bao gồm ba yếu tố tổng hợp là: điều kiện tự nhiênđịa lý, điều kiện dân sốdân cư và phương thức sản xuất.Ý thức xã hộii là toàn bộ những hiện tượng thuộc đời sống tinh thần chung của xã hội bao gồm những quan điểm , tư tưởng, học thuyết cùng những tình cảm , phong tục tập quán truyền thống của các cộng đồng xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong các giai đoạn lịch sử xác định....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

 1. Đề ài8 t  De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 2. Tồn quan hệ Ý vàa của nó đối Mối tại xã hộginghĩa i ữ tồn tức xã hộivvà ý ý th ại xã hội ới công cuộc đổi là gì? mới , thức xã hội là gì? xây dựng đất nước ? De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 3. 1. háini m  ồn ạixã  ộivà  t ức  K   ệ t t   h   ý h xã  hội  yếu ố  ấu hành. ,các  t c t 2. uan  ệ  ện  ứng  ữa ồn ạixã  ộivà  t Q h bi ch gi t t   h   ý  3.   ĩa  ương  Ý ngh ph pháp uận.Sự  ận  ụng  ủa  l   v d c De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 4. De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 5. 1. T ồn ạixã  ội 1. t   h • T ồn ạixã  ộil t bộ  ững  i u  ện  i t   h  à oàn  nh đ ề ki s nh  hoạtvậtchấtcủa  hộibao  ồm   yếu ố        xã    g ba  t t ng  ợp à:đi u  ện ự  ên­ a ý,đi u  ổ h l   ề ki t nhi đị l   ề ki n  s ­ cư  phương hức  ản  ất ệ dân  ố dân  và  t s xu . De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 6. 1. T ồn ạixã  ội 1. t   h Đi u  ện  a ý­ự  ên ề ki đị l t nhi De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 7. 1. T ồn ạixã  ội 1. t   h Đi u  ện  a ý­ự  ên ề ki đị l t nhi De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 8. 1. T ồn ạixã  ội 1. t   h D ân ố  ơn  t   ười s h 6 ỷ ng Đi u  ện  s ­ cư ề ki dân  ố dân  De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 9. 1. T ồn ạixã  ội 1. t   h Phương hức  ản  ất t s xu De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 10. 1. T ồn ạixã  ội 1. t   h De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 11. 1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành 2. t xã  , y t c t 2. K   ệ 1. 1. háiN i m 1. 2. yếu ố  ấu  2. Các  t c thành De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 12. 1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành 2. t xã  , y t c t   ệ 1. 1. háini m 2. K • Ý  hức  hộil t bộ  ững  ện ượng  t xã   à oàn  nh hi t t ộc  is ng i t ần  hu đờ   ố tnh h chung  ủa  hộibao  c xã    gồm   ững  nh quan  i m ,t  ưởng,học huyết đ ể  ư t   t   cùng  ững ì cảm ,phong ục ập  nh tnh    t t quán  tuyền hống  ủa  cộng  ng  hội  ảy  r t c các  đồ xã  ,n s nh ừ ồn ạixã  ộivà  ản  t n ạixã  ội i t t t   h   ph ánh ồ t   h   tong  gi   oạn ị s   định. r các  aiđ lch  ử xác    De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 13. 1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành 2. t xã  , y t c t   ệ 1. 1. háini m 2. K  m   D ương ồn ạitong  –  t t  r m ốiquan  ệ  định.   h quy   m  hịnh  D ương uy  t =>  s và  ngược ại l . Âm  cùng => hìD ương  ởi    t   kh . D ương  ực   m  i c =>  s nh.   ong  m   D ương,tong  Tr  có   r D ương   m . có  H ọc huyết t De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 14. 1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành 2. t xã  , y t c t   ệ 1. 1. háini m 2. K Phong ục ập  t t quán De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 15. 1. Ý  hức  hộicác  ếu ố  ấu hành 2. t xã  , y t c t   ệ 1. 1. háini m 2. K Tư ưởng  ồ    i t H ChíM nh De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 16. 1. Ý  hức  hội 2. t xã  1. 2. ác  ếu ố  ấu hành 2. C y t c t • Ý  hức  hộit t xã   hông hường à  ững  t l nh quan  ni m ,tit ức  nh  ệm   nh hành r c i p  ệ  r h ki nghi hì t tự tế ừ đờ   ố hàng  t   is ng  ngày,chưa  c  ệ hống    đượ h t kháiquáthóa.     • VD: De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 17. 1. Ý  hức  hội 2. t xã  1. 2. ác  ếu ố  ấu hành 2. C y t c t Chuồn  ồn  t ấp hìm ưa chu bay h t   Bay  t   ắng  vừa hìr . cao hìn bay  t  âm De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 18. 1. Ý  hức  hội 2. t xã  1. 2. ác  ếu ố  ấu hành 2. C y t c t • Ý  hức ý uận à  ững ư ưởng   t l l l nh t t để ,quan  i m   đã  c    ,hệ hống hành  l t ết  đượ kháiquát  t t các ý huy , học huyếtxã  ội t   h . • VD: De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 19. 1. Ý  hức  hội 2. t xã  1. 2. ác  ếu ố  ấu hành 2. C y t c t H ọc huyếtĐác­ yn t   U De i n   i ac ue sg bylnhj q s
 20. 1. Ý  hức  hội 2. t xã  1. 2. ác  ếu ố  ấu hành 2. C y t c t • Tâm  ý  hộil t bộ ì cảm ,phong ục, l xã   à oàn  tnh    t   ậ quán,tuyền hống  t p   r t chung  ủa  cộng  c các  đồng  hội  nh hành  ướiảnh  ưởng r c  xã  ,hì t d   h tự tếp  ủa  is ng  i c đờ   ố hàng  ngày. • VD: De i n   i ac ue sg bylnhj q s

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản