Đề tài tốt nghiệp sửa chữa hộp số tự động

Chia sẻ: liemthanh

Báo cáo đề tài tốt nghiệp : Tìm hiểu , khai thác sử dụng và sửa chữa hộp số tự động trên ô tô

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp sửa chữa hộp số tự động

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰCBÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP


Tên đề tài:
“ TÌM HIỂU, KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA SỐ TỰ ĐỘNG TRÊN ÔTÔ”Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Ngọc Ân
KS Đỗ Văn Cường
Người thực hiện : Lương Qúy Hiệp
Nguyễn Quốc Phong

TÀI LIỆU CHIA SẺ yên, tháng 9 năm 2009
Hưng TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ SỐ TỰ ĐỘNG


PHẦN 2:CÁC LOẠI SỐ TỰ ĐỘNG


PHẦN 3: SỬA CHỮA SỐ TỰ ĐỘNG A340E CỦA TOYTA


PHẦN 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ SỐ TỰ ĐỘNG

1.1 : TỔNG QUAN VẾ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG


1.2: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG


1.3 : ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA HỘP SỐ


1.4 : ƯU NHƯỢC ĐIỂM.


1.5 : PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CÁC LOẠI HỘP SỐ
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
PHẦN 2:CÁC LOẠI SỐ TỰ ĐỘNG

2.1 : SỐ TỰ ĐỘNG CÓ CẤP


SỐ CÓ CẤP CHUYỂN SỐ BẰNG CÔN


SỐ CÓ CẤP CHUYỂN SỐ BẰNG CÔN VÀ PHANH2.2 : SỐ TỰ ĐỘNG VÔ CẤPHỘP SỐ VÔ CẤP SỬ DỤNG PULY – DÂY DAI
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
Hộp số tự động

Hộp số tự động có cấp Hộp số vô cấp

Hộp số vô cấp điều Hộp số vô cấp điều
Hộp số có cấp loại thường Hộp số có cấp loại điện tử
khiển bằng dây đai khiển bằng con lăn


Số tự động Số tự động
Số tự động loại Số tự động chuyển
loại chuyển số
thường chuyển số bằng Côn và
chuyển số bằng côn điều
số bằng Côn Phanh điều khiển
bằng Côn khiển Thủy lực
và Phanh. Điều Thủy lực và Điện
điều khiển và Điện Tử
khiển thủy lực Tử (ECT, ECU).
thủy lực (ECT, ECU)


Đặc điểm: Đặc điểm: Đặc điểm: Đặc điểm: Đặc điểm: Đặc điểm:
Sử dụng côn Sử dụng kết Sử dụng côn Sử dụng kết hợp Vận hành trên một hệ Vận hành trên một hệ
để vào số tự hợp côn và để vào số tự côn, phanh để thống pu-li, dây đai thống đĩa con lăn thông
động. phanh để động. Chuyển chuyển số tự động. thông minh, hệ thống minh, hệ thống này cho
Điều khiển chuyển số tự số bằng côn Sử dụng van điện từ này cho phép một khả phép một khả năng biến
chuyển số động.Điều sử dụng van điều khiển Thủy lực năng biến thiên vô hạn thiên vô hạn giữa số thấp
bằng thủy lực khiển chuyển điện từ điều từ ECT, ECU. giữa số thấp nhất và số nhất và số cao nhất mà
số bằng Thủy khiển Thủy lực cao nhất mà không không không có sự ngắt
lực từ ECT, ECU. không có sự ngắt quãng giữa các số.
quãng giữa các số.TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
HOẠT ĐỘNG KHI CHUYỂN SỐ (ĐIỀU KIỂN BẰNG CÔN)
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA SỐ VÔ CÂPSỐ P


SỐ N


SỐ R


SỐ D
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
Hình A : C ấu tạo cụm bánh
răng hành tinh
B : Các ví dụ về cách tạo
ra tỷ số truyềnCác tỷ số truyền có thể tạo ra từ một bộ bánh răng hành tinh.
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
CÁCH BỐ TRÍ BỘ THT TRONG MỘT SỐ LOẠI HSTD CỦA TOYOTA
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
CÁC CÔN, CÁC PHANH TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỂN SỐ
CỦA SỐ A140E CỦA TOYOTA
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
MỘT SỐ LOẠI VAN TRONG HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
Van tay số
BIẾN MÔ
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
HỘP SỐ HÀNH TINH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
PHÂN 3: SỬA CHỮA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
3.1: SƠ ĐỒ KHỐI QUY TRÌNH KIỂM TRA SỬA CHỮA3.2: CÁC CHÚ Ý KHI THÁO LẮP SỬA CHỮA SỐ TỰ ĐỘNG3.3 QUY TRÌNH THÁO LẮP KIỂM TRA SỐ TỰ ĐỘNG A340E CỦA TOYOTA3.4 : MỘT SỐ HƯ HỎNG TRONG HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
3.5 : THÔNG SỐ SỬA CHỮA HỘP SỐ A340E
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
PHẦN 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH


4.1: MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA MÔ HÌNH
4.2: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ XÂY DỰNG MÔ HÌNH4.3: QUY TRÌNH LẮP RÁP CÁC CHI TIẾT CỦA MÔ HÌNH4.4: QUY TRÌNH V ẬN HÀNH MÔ HÌNH4.5: KIỂM TRA MỘT SỐ BỘ PHẬN TRÊN MÔ HÌNHTÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ MÔ HÌNH
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
KẾT LUẬN
Sau khi nhận được đề tài chúng em tự nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân là phải
khẩn trương hoàn thành trong phạm vi cho phép. Từ đó chúng em đã nhanh chóng tìm
kiếm tài liệu liên quan cộng với vốn kiến thức đã học được tại trường và đặc biệt là sự
hướng dẫn nhiệt tình của thầy: PGS.TS Đinh Ngọc Ân đến nay đề tài của chúng em đã
hoàn thành.

Đồ án của chúng em đã đạt được kết quả sau đây:
- Đã nghiên cứu và hệ thống được những vấn đề cơ bản, quan trọng của hộp số tự
động, một trong những kĩ thuật và công nghệ cao trên ôtô hiện nay, mà một số cơ sở
dạy nghề đào tạo đang vướng mắc hiện nay. Vì vậy nội dung của đồ án có thể phục vụ
tốt cho việc tìm hiểu và đào tạo số tự động.
- Xây dựng một quy trình kiểm tra một hộp số tự động làm cơ sở cho việc khai thác
sửa chữa .
- Nhờ hỗ trợ của công ty cổ phần thiết bị ACT chúng em đã xây dựng lắp đặt mô
hình hộp số tự động A140E của hãng TOYOTA có thể dùng để giảng dạy đào tạo và
tìm hiểu kết cấu hộp số. Mô hình đã hoạt động tốt .
Tuy nhiên đồ án tốt nghiệp của chúng em còn có một số hạn chế:
- Chưa trình bày và nghiên cứu kỹ phần số tự động vô cấp, về phần này tài liệu
cũng như hộp số cụ thể rất khó tìm và giá thành cao. Mới chỉ được áp dụng trên một
số xe của hãng HONDA bán ra thị trường 2006.
- Một số chế độ điều khiển của hộp số tự động điều khiển bằng điện tử cũng chưa
trình bày nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
KIẾN NGHỊ
- Phần mô hình hộp số tự động của chúng em mới thiết kế dưới dạng hai thông
số điều khiển rời rạc (độ mở bướm ga và tốc độ đầu ra hộp số) bằng hai biến trở. Do đó
để sang số phải điều khiển sao cho hai triết áp tương thích thì quá trình đi số mới được
thực hiện.
- Trong hướng phát triển của mô hình, mô hình có thể được lập trình lại để sử
dụng bàn đạp ga thông qua cảm biến chân ga.
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
CHÚNG EM XIN CH¢N TRỌNG C¶M ¥N!
TÀI LIỆU CHIA SẺ TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.OTO-HUI.COM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản