Đề tài: Vai trò của nhà máy thủy điện trong hệ thống điện Việt Nam

Chia sẻ: phanlongbien

Các nhà máy điện phải cung cấp đủ điện lượng và công suất cho các hộ dùng điện trong cùng một thời điểm. Các trạm điện phải đảm bảo chất lượng điện (điện áp và tần số dòng điện) cho hệ thống Chế độ hoạt động của các trạm điện phải nâng cao hiệu ích kinh tế chung cho toàn hệ thống.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản