ĐỀ TÀI : VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ XEM XÉT TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Chia sẻ: svdanang002

Việc làm cho sinh viên sau khi ra trường hiện đang là vấn đề nan giải chưa có những biện pháp giải quyết hữu hiệu. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới sự phát triển chậm lại của nền kinh tế. Dựa trên cơ sở quan điểm toàn diện chúng tôi giải thích nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường là do nguyên nhân khách quan đó là nguyên nhân kinh tế, nguyên nhân từ nhà nước và nguyên nhân từ nhà đào tạo....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản