Đề tài : VẬN DỤNG SỬ CA VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM

Chia sẻ: phanthang1221

Cùng với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, toàn ngành giáo dục cũng đang nỗ lực đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo con người. Để làm được việc này, ngành giáo dục đã có nhiều biện pháp khác nhau trong đó có những chương trình nhằm chấn chỉnh lại tình trạng dạy và học, như chống bệnh thành tích trong học tập và tiêu cực trong thi cử, khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp và giáo viên đứng nhầm lớp…Nhờ những biện pháp tích cực đó, chất lượng dạy...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản