Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đề thi cấu trúc máy tính

Chia sẻ: | Ngày: pdf 0 p | 292

1
1.522
views

Câu 1: hãy trình bày chức năng của Rom bios, Nếu mối liên quan của Rom bios với ram cmos. Câu 2: trình bày về cấu tạo và các đặc điểm cơ bản của ĐRAM, SRAM.

Đề thi cấu trúc máy tính
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản