Đề thi cấu trúc máy tính

Chia sẻ: ntgioi120404

Câu 1: hãy trình bày chức năng của Rom bios, Nếu mối liên quan của Rom bios với ram cmos. Câu 2: trình bày về cấu tạo và các đặc điểm cơ bản của ĐRAM, SRAM.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản