Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán lớp 11

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 185

0
1.070
views

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2009-2010 ĐỀ THI MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. ———————————— Câu 1. (2.5 đ) Giải hệ phương trình:

Đề thi chọn học sinh giỏi môn toán lớp 11
Nội dung Text

  1. KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2009-2010 ĐỀ THI MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. ————————————  x 3 y (1 + y ) + x 2 y 2 (2 + y ) + xy 3 − 30 = 0 Câu 1. (2.5 đ) Giải hệ phương trình:  x 2 y + x (1 + y + y 2 ) + y − 11 = 0  x π (2 − 3) cos x − 2sin 2  −  Câu 2.(2.5 đ) Giải phương trình:  2 4  =1 2 cos x Câu 3. (1.0 đ) Trong mặt phẳng cho đa giác đều 2n đỉnh A1A2…A2n ( với n là số nguyên lớn hơn 1). Hỏi có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật với các đỉnh là đỉnh của đa giác đều đã cho. C©u 4. (1,5®)  5 1 Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh:   5 x + < 2x + +4. 2x 2x có tính chất các đường tròn đường kính Câu 5.(1 đ) Cho hình thang cắt nhau (tại hai điểm phân biệt). Chứng minh rằng giao điểm hai đường chéo của tứ giác nằm trên dây cung chung của hai đường tròn Câu 6. (1.5 đ) Cho x, y, z là các số thức dương thoả mãn: x + y + z = 1. 1 1 1 27 + + ≤ CMR : s 1 − xy 1 − yz 1 − xz 8 -------------------------Hết----------------------------- Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ……………………………………………SBD: …………………

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản