Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn giáo dục công dân 9 tỉnh Thanh Hóa 2012

Chia sẻ: keocauvong

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn giáo dục công dân 9 tỉnh Thanh Hóa 2012 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn giáo dục công dân 9 tỉnh Thanh Hóa 2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
THANH HÓA Năm học: 2011-2012
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn thi:Giáo dục công dân
Số báo danh Lớp 9 THCS
…...............…… Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này có 01 trang, gồm 06 câu.

Câu 1. (2.0 điểm)
Hãy điền từ vào chỗ trống (.....) để hoàn thành điều luật sau:
Điều 30 (luật giao thông đường bộ 2008). Người điều khiển, người ngồi
trên xe mô tô, xe gắn máy:
4. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không
được thực hiện các hành vi sau đây:
a. Mang.........cồng kềnh
b. Sử dụng............
c. Đứng trên yên,...........hoặc ngồi trên..............
Câu 2. (3.0 điểm)
Pháp luật nước ta quy định như thế nào về Quyền được bảo vệ, chăm sóc
và giáo dục của trẻ em? Nêu bổn phận của trẻ em đối với gia đình, nhà trường
và xã hội?
Câu 3. (2.0 điểm)
Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Hãy cho biết
xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa gì?
Câu 4. (4.5 điểm)
Công dân, học sinh có nghĩa vụ và trách nhiệm gì trong việc tôn trọng và
bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Trách nhiệm của Nhà nước trong
việc quản lí và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
Câu 5.(6,5 điểm)
Hôn nhân là gì? Trình bày những quy định của pháp luật nước ta về hôn
nhân? Công dân, học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ
trong hôn nhân?
Câu 6.(2,0 điểm)
Anh Hùng là chủ một xí nghiệp sản xuất gỗ, đã ba tháng không trả lương
cho công nhân. Một số người thắc mắc và đề nghị anh phải trả lương theo đúng
như thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì anh Hùng dọa đuổi việc, sẽ không
trả lương và cũng không cho truy lĩnh lương của ba tháng cũ.
Hỏi: Việc làm của anh Hùng đúng hay sai? Vì sao?

.......................................Hết..............................................
- Thí sinh không sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
THANH HÓA Năm học: 2011-2012

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD
(Đề chính thức)
Lớp 9 THCS
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012
(Hướng dẫn gồm 03trang)


Câu Yêu cầu nội dung Điểm
HS trình bày đúng các từ, cụm từ sau
I a. Vác vật 0.5 đ
2,0 điểm b. Ô 0.5 đ
c. Giá đèo 0.5 đ
Tay lái 0.5 đ
* Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
II - Quyền được bảo vệ:
3,0 điểm Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được nhà 0.5 đ
nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và
danh dự.
- Quyền được chăm sóc:
+ Trẻ em được chăm sóc nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức 0.25 đ
khỏe; được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của
các thành viên trong gia đình.
+ Trẻ em tàn tật, khuyết tật được nhà nước và xã hội giúp đỡ trong 0.25 đ
việc điều trị, phục hồi chức năng.
+ Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước, xã hội tổ chức chăm 0.25 đ
sóc nuôi dạy.
- Quyền được giáo dục:
+ Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ. 0.25 đ
+ Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn 0.25 đ
hóa, thể thao.
* Bổn phận của trẻ em:
- Yêu tổ quốc, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 0.25 đ
XHCN;
- Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác; 0.25 đ
- Yêu quý, kính trong, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn; 0.25 đ
- Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục; 0.25 đ
- Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và các chất kích thích có hại 0.25 đ
cho sức khỏe.
* Khái niệm: Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm
III cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như 1.0 đ
2, 0 điểm giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan môi trường
sạch đẹp; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; bài trừ phong tục tập
quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng, chống các tệ nạn xã
hội.
* Ý nghĩa: Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư góp phần 1.0 đ
làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

IV * Công dân ,HS có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tôn trọng và
4,5 điểm bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng: (lấy VD và phân tích)
- Không được xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục 0.75 đ
đích cá nhân) tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.
- Khi được nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo 0.75 đ
quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí.
- Hiểu rõ giá trị của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng để thực hiện
đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân, đồng thời vận động 1.0 đ
mọi người cùng thực hiện.
* Trách nhiệm của nhà nước trong việc quản lí và bảo vệ tài sản nhà
nước và lợi ích công cộng: (lấy VD và phân tích)
- Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lí và 1.0 đ
sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (tài sản nhà nước).
- Tuyên truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng 1.0 đ
bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.
* Khái niệm: Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ
V trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm
6,5 điểm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. 1.0 đ
* Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân:
- Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:
+ Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng,vợ chồng bình
đẳng. 0,5đ
+ Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo,
giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân
Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo 0,5 đ
vệ.
+ Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa
gia đình. 0,5 đ
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân:
+ Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Việc
kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí tại cơ 1.0 đ
quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Cấm kết hôn trong những trường hợp người đang có vợ hoặc đang
\có chồng; người mất năng lực hành vi dân sự; giữa những người cùng
dòng máu về trực hệ; giữa những người có dòng họ trong phạm vi ba 1,0 đ
đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với
con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
giữa những người cùng giới tính.
+ Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về
mọi mặt trong gia đình. Vợ, chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm 1,0 đ
và nghề nghiệp của nhau.
* Công dân, học sinh cần phải: có thái độ thận trọng, nghiêm túc
trong tình yêu và hôn nhân, không vi phạm quy định của pháp luật về 1,0 đ
hôn nhân...
Bài tập tình huống:
- Việc làm của anh Hùng là sai. 1.0 đ
VI - Vì anh Hùng đã ba tháng liền không trả lương cho công nhân, đã
2,0 điểm vậy anh còn dọa đuổi việc, không trả lương ba tháng cũ và không thực 1,0 đ
hiện đúng như trong giao kết hợp đồng lao động giữa người lao động
và người sử dụng lao động. Vì vậy anh Hùng đã vi phạm luật lao động.
..............................................Hết................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản