ĐỀ THI CHON HSG TOÁN LỚP 12 TỈNH KHÁNH HÒA

Chia sẻ: chuong_vang

Tham khảo tài liệu 'đề thi chon hsg toán lớp 12 tỉnh khánh hòa', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ THI CHON HSG TOÁN LỚP 12 TỈNH KHÁNH HÒA

ĐD B KÌ THI CH N H C SINH GI I B NG A T NH KHÁNH HÒA NĂM H C 2008-2009
Huỳnh Kim Linh Sưu t m và gi i thi u

——————


Bài 1.(4 đi m)
Gi i h phương trình :


 x3 + 3x + 3x + 1 − 5 = y
y 3 + 3y + 3y + 1 − 5 = z
 z + 3z + √3z + 1 − 5 = x


3
Bài 2.(4 đi m)

1 + x2 − x và ba s dương a, b, c th a mãn đi u ki n : ab + bc + ca = 1.
Cho hàm s f (x) =
Tính P = f (a)f (b) + f (b)f (c) + f (c)f (a).

Bài 3.(4 đi m)
Tính giá tr l n nh t c a di n tích các ngũ giác l i ph ng ABCDE bi t r ng : AB + BC = a (a > 0,
h ng s cho trư c) và m i c nh c a ngũ giác song song v i m t đư ng chéo c a nó.

Bài 4.(4 đi m)
Tìm s m nguyên dương sao cho : (m − 2) chia h t cho ba s nguyên dương phân bi t : x, y, z và th a
mãn : x + y + z = m.

Bài 5.(4 đi m)

3)2008 , trong đó kí hi u s [a]
Tìm s mũ l n nh t c a 2 trong khai tri n NEWTON c a s (1 +
là ph n nguyên c a s a.
——— H T ———
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản