Đề thi đại học môn Toán 2009 (Lần 1) - THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
16
download

Đề thi đại học môn Toán 2009 (Lần 1) - THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đại học môn toán 2009 (lần 1) - thpt thiệu hóa - thanh hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi đại học môn Toán 2009 (Lần 1) - THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa

  1. ð THI TH ðH – Cð 2009 (L n 1) (Trư ng THPT Thi u Hóa – Thanh Hóa) I. PH N CHUNG (7,0 ñi m) Câu I (2,0 ñi m): Cho hàm s : y = x3 + (1 - 2m) x2 + (2 – m)x + m +2. (1) 1. Kh o sát s bi n thiên và v ñ th hàm s (1) khi m = 2. 2. Tìm các giá tr c a m ñ ñ th hàm s (1) có ñi m c c ñ i, ñi m c c ti u, ñ ng th i hoành ñ c a ñi m c c ti u nh hơn 1. Câu II (2,0 ñi m): 1. Gi i phương trình: 2 x + x + 1 + 1 + 2 x − x + 1 = 2 x + 1 + 1 3(sin x + tan x) 2. Gi i phương trình: − 2 cos x = 2 tan x − sin x Câu III (1,0 ñi m): 6 dx Tính tích phân: I =∫ 2 2x +1+ 4x +1 Câu IV (1,0 ñi m): Cho hình chóp SABC có góc gi a hai m t ph ng (SBC) và (ABC) b ng 600, ABC và SBC là các tam giác ñ u c nh a. Tính theo a kho ng cách t ñ nh B ñ n m t ph ng (SAC). Câu V (1,0 ñi m): Cho tam giác ABC có các góc A, B, C th a mãn: 2sin A + 4sin A =1+ 4sin B 2sin B 2sin B + 4sin B =1+ 4sin C 2sinC Ch ng minh tam giác ABC ñ u. II. PH N RIÊNG: (3,0 ñi m) 1. Theo chương trình Chu n: Câu VI.a (2,0 ñi m): 1. Trong m t ph ng v i các h t a ñ Oxy, cho ñư ng tròn (C): x2 + y2 = 1. ðư ng tròn (C’) tâm I(2,2) c t (C) t i các ñi m A, B sao cho AB = 2 . Vi t phương trình ñư ng th ng AB. 2. Trong không gian v i các h t a ñ Oxyz, cho A(3,0,0), B(0,2,0), C(0,0,1). Tìm t a ñ tr c tâm H c a tam giác ABC. Câu VII.a (1,0 ñi m): Ch n ng u nhiên m t s t nhiên bé hơn 1000. Tính xác su t ñ s ñó chia h t cho 3.
  2. 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b (2,0 ñi m): x2 y 2 1. Trong m t ph ng v i h t a ñ Oxy, cho elíp (E): + = 1 12 2 Vi t phương trình ñư ng Hypebol (H) có hai ñư ng ti m c n là: y = ±2 x và có hai tiêu ñi m c a elíp (E). 2. Trong không gian v i h t a ñ Oxyz, cho m t ph ng (P): x + y + z +3 = 0 và các ñi m A(3,1,1), B(7,3,9), C(2,2,2). Tìm ñi m M ∈ ( P) sao cho MA + 2MB + 3MC nh nh t. Câu VII.b (1,0 ñi m) Tính t ng: S = C 2009 − C 2009 + C 2009 − C 2009 + .... − C 2009 0 1 2 3 1999
Đồng bộ tài khoản