Đề thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp TPHCM 2008-2011

Chia sẻ: trungtrancbspkt

Tham khảo tài liệu 'đề thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp tphcm 2008-2011', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp TPHCM 2008-2011

Download http://toancapba.com

S GD- T NGH AN KỲ THI CH N GIÁO VIÊN D Y GI I T NH C P THPT
CHU KỲ 2008 – 2011
THI CHÍNH TH C

MÔN: TOÁN
Th i gian: 150 phút (không k th i gian giao )

Câu 1.
a) Anh (ch ) hãy nêu nh ng ho t ng toán h c liên quan m t thi t v i n i
dung môn Toán trư ng THPT hi n nay?
b) Khi d y khái ni m toán h c c n chú tr ng nh t n vi c rèn luy n ho t
ng toán h c nào cho h c sinh? L y m t ví d minh ho .
c) Hãy nêu nh ng ưu i m và h n ch c a phương pháp d y h c theo nhóm
nh . Hư ng kh c ph c nh ng h n ch ó.

Câu 2. Nêu quy trình gi i bài toán: Tìm giá tr l n nh t và giá tr nh nh t c a hàm
s y = f(x) liên t c trên [a; b].
Hãy ch ra m t s ng d ng c a bài toán trên gi i m t s l p bài toán
thư ng g p.

Câu 3. Cho tam giác ABC v i các c nh AB = c; BC = a; CA = b. G i I là tâm
ư ng tròn n i ti p tam giác ABC và Sa, Sb, Sc theo th t là di n tích các tam
giác IBC, ICA, IAB. Ch ng minh r ng: Sa .IA + Sb .IB + Sc .IC = 0 .
(D a theo bài 37- SBT Hình h c nâng cao l p 10)
a) Anh (ch ) hãy nêu hai nh hư ng h c sinh tìm ư c hai cách gi i. Hãy
trình bày m t cách gi i.
b) Hãy khái quát hoá bài toán và trình bày l i gi i.
n
Câu 4. Cho dãy s (Un) xác nh b i Un = ( 2 + 3 ) . Ch ng minh r ng [Un] là m t s
l v i m i n (ký hi u [Un] là ph n nguyên c a Un).
Anh (ch ) hãy gi i bài toán trên và hư ng d n h c sinh tìm l i gi i.

Câu 5. Gi i bài toán sau:
Cho ba s th c dương a, b, c tho mãn: abc + a + c = b. Tìm giá tr l n nh t
2 2 3
c a bi u th c: P = 2 − 2 + 2 .
a +1 b +1 c +1


----------------------------- H T--------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản