Đề thi giáo viên giỏi môn Địa chu kỳ 2008 - 2011

Chia sẻ: hangqx3

Tài liệu tham khảo Đề thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học phổ thông môn Địa chu kỳ 2008 - 2011

Nội dung Text: Đề thi giáo viên giỏi môn Địa chu kỳ 2008 - 2011

Welcome to http://www.trithucbonphuong.com

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH BẬC THPT
CHU KỲ 2008 – 2011
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi lý thuyết môn: Địa lí
(Đề gồm có 01 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2.5 điểm) Bắc

Dựa vào kiến thức về các chuyển động của Trái Đất. Anh (chị) hãy: 23 27’0
22/06
a) Hình a: Thể hiện hiện tượng Địa lí nào? 23/09 0
0
Trình bày hiện tượng địa lí đó. 21/03
0
23 27’
b) Hãy tính giờ, ngày ở Việt Nam, biết rằng lúc đó giờ GMT 22/12
là 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2007. Nam Hình a
Câu 2: (4.0 điểm)
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế - xã
hội thế giới hiện nay.
a) Trình bày những đặc trưng cơ bản và những điều kiện cần thiết để phát triển nền kinh tế tri
thức.
b) Phân tích những tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát
triển kinh tế - xã hội thế giới.
Câu 3: (5.0 điểm)
Thiên nhiên Việt Nam phân hóa rất đa dạng. Anh (chị) hãy:
a) Trình bày những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến sự phân hóa thiên nhiên nước ta (lấy ví
dụ ở sự phân hóa thiên nhiên theo Bắc – Nam).
b) Trình bày những thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồi núi miền Nam Trung Bộ
và Nam Bộ.
c) Giải thích tại sao ở TP Hồ Chí Minh nhiệt độ cao nhất trong năm lại vào tháng IV?
Câu 4: (4.0 điểm)
Bằng kinh nghiệm thực tiễn giảng dạyvà học tập:
a) Anh (chị) quan niệm như thế nào về một tiết học Địa lí theo tinh thần đổi mới phương pháp
dạy học?
b) Cho biết mục đích việc sử dụng phương tiện dạy học trong giảng dạy và học tập Địa lí. Hãy
nêu những kỹ năng cần thiết trong sử dụng bản đồ.
Câu 5: (4.5 điểm)
Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động (đơn
vị: tỷ đồng).
Năm Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ nông nghiệp
1990 16.394 3.701 572
1993 40.818 11.553 1.558
1995 66.794 16.168 2.546
2000 101.044 24.960 3.137
2004 131.754 37.344 3.598

(Nguồn: Niên giám thống kê VN, NXB thống kê, Hà Nội năm 2005, trang 39).
a) Bảng số liệu trên có thể vẽ được những dạng biểu đồ nào để thể hiện sự chuyển dịch cơ
cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta (chỉ nêu các dạng và cách vẽ, không cần vẽ cụ thể).
Welcome to http://www.trithucbonphuong.com

b) Hãy vẽ loại biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông
nghiệp thời kỳ 1990 – 2004. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét.
= = = HẾT = = =
Họ và tên giáo viên dự thi:…….………………………………….. SBD:…………………….
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản