Đề thi hết môn học kỳ II môn thi: Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng - Năm học 2009 -2010

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
644
lượt xem
112
download

Đề thi hết môn học kỳ II môn thi: Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng - Năm học 2009 -2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi hết môn học kỳ II môn thi: Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng - Năm học 2009 -2010" với thời gian làm bài 90 phút, gồm có 3 câu hỏi. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về cấu trúc đề thi của môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn học kỳ II môn thi: Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng - Năm học 2009 -2010

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI HẾT MÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2009 – 2010 HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Môn thi: Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng ------------------ Thời gian làm bài: 90 phút Loại đề thi: Không được sử dụng tài liệu Đối tượng thi: Sinh viên hệ chính quy Câu 1. Tổ chức quy trình quản lý văn bản đi đến trong các cơ quan Đảng (3 điểm): Câu 2. Khái niệm về phông lưu trữ Đảng cộng sản Việt Nam; Thành phần tài liệu Phông lưu trữ Đảng cộng sản Việt Nam (4 điểm): Câu 3. Thời hạn giao nộp tài liệu lưu trữ vào các kho lưu trữ cấp ủy Đảng (3 điểm): Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
  2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI HẾT MÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2009 – 2010 HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Môn thi: Công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng ------------------ Thời gian làm bài: 90 phút Loại đề thi: Không được sử dụng tài liệu Đối tượng thi: Sinh viên hệ chính quy Câu 1. Trình bày hệ thống tổ chức các cơ quan lưu trữ các cấp của Đảng? So sánh hệ thống tổ chức các cơ quan lưu trữ Đảng với hệ thống tổ chức các cơ quan lưu trữ của Nhà nước? (4 điểm) Câu 2. Khái niệm tài liệu lưu trữ của Đảng; Phân tích ý nghĩa tài liệu lưu trữ của Đảng (3 điểm): Câu 3. Thẩm quyền thu thập và quản lý tài liệu lưu trữ của Đảng (3 điểm): Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản