Đề thi HKI môn Vật lý 9 (2010-2011)

Chia sẻ: Dinh Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
769
lượt xem
111
download

Đề thi HKI môn Vật lý 9 (2010-2011)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 9 năm học 2010-2011. Thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HKI môn Vật lý 9 (2010-2011)

  1. Tröôøng THCS Thứ ............ngày ....... tháng…… năm 2010 HuỳnhKhươngNinh ĐỀ THI HK 1 – NH 2010 - 2011 Lôùp :  .................. Môn VẬT LÝ - Khối 9 (I) ............. Soá thöù töï :  Thời gian : 45 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY, CÔ Câu 1( 1 điểm) : Nêu cấu tạo cơ bản của nam châm điện ? Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện bằng cách nào ? Câu 2( 1 điểm) : Mô tả thí nghiệm Ơ-xtet ? Từ thí nghiệm đó ta rút ra kết luận gì ? Câu 3( 1,5 điểm) : Trong điều kiện nào một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua chịu tác dụng của lực điện từ ? Phát biểu quy tắc liên hệ giữa chiều đường sức từ, chiều dòng điện và chiều của lực điện từ ? Vận dụng : Vẽ để xác định chiều của lực điện từ ngay trong hình bên (không nêu cách vẽ). Câu 4( 3,5 điểm) : Trên một ấm điện có ghi 220V-600W. a) Cho biết ý nghĩa các số này ? Tính điện trở của ấm. b) Ruột của ấm được làm bằng dây nikêlin có tiết diện 0,5mm2 , có điện trở suất là 45.10-8 Ωm . Phải cần độ dài dây là bao nhiêu để quấn thành ruột của ấm điện trên ? c) Dùng ấm điện trên ở lưới điện 220V để đun 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 300C. Tính nhiệt độ của nước sau 6 phút đun, nếu hiệu suất của ấm là 80% ? Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K Câu 5( 3 điểm) : a/ Mắc 2 đầu dây của ống dây dẫn vào 2 cực của nguồn điện như hình vẽ, đặt đoạn dây dẫn AB nằm ngang trước một đầu cuộn dây dẫn trên. 1- Vẽ chiều các đường sức từ và xác định tên các từ cực của ống dây dẫn (không cần nêu cách xác định). 2- Vẽ và nêu cách xác định chiều của dòng điện I2 trong dây dẫn AB ? b/ Vận dụng quy tắc bàn tay trái: Hãy vẽ tiếp trên các hình bên dưới để xác định các yếu tố còn lại ( chiều của dòng điện , chiều đường sức từ chiều quay khung dây hoặc chiều của lực điện từ ), không cần nêu cách xác định: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
  2. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
  3. Tröôøng THCS Thứ ............ngày ....... tháng…… năm 2010 HuỳnhKhươngNinh ĐỀ THI HK 1 – NH 2010 - 2011 Lôùp :  .................. Môn VẬT LÝ - Khối 9 (II) ............. Soá thöù töï :  Thời gian : 45 phút ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY, CÔ Câu 1( 1 điểm) : Nam châm có đặc điểm cơ bản nào? Nêu sự tương tác giữa hai nam châm ? Câu 2( 2 điểm) : Nêu cấu tạo cơ bản và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều ? Vì sao sử dụng động cơ điện (hay xe điện) thì góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính ? Câu 3( 1 điểm) : Từ trường là gì ? Nêu cách nhận biết từ trường ? Câu 4( 3,5 điểm) : Một ấm điện khi hoạt động bình thường có điện trở 110Ω ở hiệu điện thế định mức Uđm = 220 V. a) Tính nhiệt lượng mà ấm toả ra trong một phút . b) Dùng ấm điện trên để đun sôi 1,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 250C thì thời gian đun là 20phút. Tính hiệu suất của ấm , biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg. K. c) Nếu gập đôi dây may-so của ấm rồi mắc vào Uđm trên thì bao lâu nước sôi ? Câu 5( 2,5 điểm) : a/ Mắc 2 đầu dây của ống dây dẫn vào 2 cực của nguồn điện như hình vẽ, đặt đoạn dây dẫn AB nằm ngang trước một đầu cuộn dây dẫn trên. 1- Vẽ và nêu cách xác định chiều dòng điện, chiều các đường sức từ và xác định các từ cực của ống dây dẫn. 2- Vẽ chiều của dòng điện I2 trong dây dẫn AB ? (không cần nêu cách xác định) b/ Sử dụng quy tắc bàn tay trái, quy tắc nắm tay phải, không cần nêu lý giải, hãy vẽ tiếp trên các hình bên dưới để xác định các yếu tố còn lại ( chiều của dòng điện , chiều đường sức từ, tên từ cực hoặc chiều của lực điện từ ) : ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
  4. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI VẬT LÝ 9 HK1 – NH 2010-2011
  5. ĐỀ 1: Tổng Điểm thành điểm Nội dung Ghi chú phần từng câu - Nêu đúng cấu tạo của NC điện ( SGK / 69 ) Câu 1( 1 0,5 đ điểm) - Nêu đúng 2 cách làm tăng lực từ ( SGK / 69 ) 0,25 đ x 2 = 0,5 đ * Mô tả đúng TN đã làm ( như I. 1 - SGK trang 61 ) Mỗi ý Câu 2( 1 * Rút ra kết luận : Có thể dùng dòng điện để tạo ra từ đúng:0,5 đ điểm) trường. * Điều kiện: Dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường 0,5 đ Câu 3( 1,5 sao cho không song song với các đường sức từ. điểm) * Quy tắc bàn tay trái: (SGK trang 74 ) 1đ a/ - Nêu đúng ý nghĩa của số vôn, số oát (SGK / 34 ) 0,25 đ x 2 = 0,5 đ - Tính đúng điện trở của ấm: R = U2đm / Pđm = 242/3 (Ω) 0,5 đ ≈ 80,67(Ω) b/ Tính đúng chiều dài của dây nikêlin: 1đ R.S ≈ 89,63 (m) l= ρ Câu 4( 3,5 c/ Vì U = Uđm = 220V => P = Pđm = 600 W. 0,25 đ điểm) - Tính đúng Qtoả của ấm: Qtoả = Qtp = P.t = 216000 (J) 0,25 đ - Tính đúng Qci mà ấm cấp cho nước: Qci = H.Qtp = 0,5 đ 172800 (J) - Tính đúng nhiệt độ của nước sau 6’ đun : Qci + t 01 ≈ 50,57( 0 C ) t02 = 0,5 đ D.V .c a/ 1-Vẽ đúng chiều các đ ường sức từ 0,5 đ Q và tên từ cực: 2- Vẽ và nêu đúng cách xác định chiều của I2 trong dây dẫn AB: Đặt bàn tay trái sao cho các đường 1đ sức từ hướng vào lòng bàn tay và chiều choãi ra 900 của ngón cái hướng theo chiều của lực điện từ thì chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa chỉ Câu 5( 3 điểm) chiều của dòng điện : từ B đến A. b/ Vẽ đúng chiều của các yếu tố còn lại : H1, H2: 0,25x2 = 0,5 (điểm) H3, H4: 0,5x2 = 1 (điểm) H1 H2 H3 H4 ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI VẬT LÝ 9 HK1 – NH 2010-2011
  6. ĐỀ 2: Tổng Điểm thành điểm Nội dung Ghi chú phần từng câu - Nêu đúng đặc điểm cơ bản của NC ( SGK / 58 ) Câu 1( 1 0,5 đ điểm) - Nêu đúng sự tương tác giữa 2 NC ( SGK / 59 ) 0,5 đ * Nêu đúng cấu tạo cơ bản và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều : ( SGK / 76 ) 1đ * Nêu được động cơ điện thì không thải khí độc CO, 0,5 đ Câu 2( 2 CO2. điểm) * Không thải khí độc CO, CO2 thì góp phần làm giảm ô 0,5 đ nhiễm môi trường và giảm hiệu ứng nhà kính của Trái đất. * Nêu đúng khái niệm về từ trường: ( SGK / 61 ) 0,5 đ Câu 3( 1 * Nêu đúng cách nhận biết từ trường: (SGK trang 62 ) 0,5 đ điểm) a/ - Tính đúng công suất của ấm điện: 2 U dm P = Pđm = = 440(W ) 0,5 đ R 0,5 đ - Tính đúng Qtoả của ấm trong 1’: Qtoả 1 = P.t1 = 26400 (J) b/ - Tính đúng Qthu của nước: Qthu = mc∆ t0 = 472500 (J) 0,25 đ 0,25 đ -Tính đúng Qtoả của ấm trong 20’:Qtoả 2 = P.t2 = 528000(J) 0,5 đ -Tính đúng hiệu suất ấm: H = Qthu /Qtoả 2 ≈ 0,8949 ≈ 89,5% c/ Khi gập đôi dây may-so thì : l’ = l/2 ; S’ = 2.S 0,25 đ Câu 4( 3,5 0,25 đ R' l ' S 1 1 1 = . = . = (1) điểm) R l S' 2 2 4 0,25 đ Cách 1: Do lượng nước cần đun sôi ở điều kiện không đổi => Qthu không đổi; 0,25 đ Vì H không đổi => Qtoả = P.t không đổi => P ∼ 1/t (2) U2 , U không đổi => P ∼ 1/R (3) Mà P = 0,25 đ R t ' R' 1 (1), (2), (3) => = =  t’ = t/4 = 20/4 = 5 (phút) 0,25 đ tR4 Cách 2: - Tính đúng R’= R/4, P ‘= U2/R’= 1760 W và Qtoả = 528000 J không đổi => t = Qtoả / P ‘ = 300 (s) = 5’ Câu 5( 2,5 a/ 1- Vẽ và nêu đúng cách xác định : điểm) Nắm bàn tay phải sao cho các ngón tay 0,75 đ hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng 0,5 đ ống dây: từ dưới lên. 2-Vẽ đúng chiều dòng điện I2: b/ Vẽ đúng chiều của các yếu tố còn lại : H1, H3, H4: 0,25x3 = 0,75 (điểm) H2: 0,5 (điểm) H1 H2 H3 H4
  7. .....................................................................................................................Người ra đề : NGUYỄN TẤN LẬP
Đồng bộ tài khoản