Đề thi HKI và đáp án môn địa lý 11 (2009-2010)

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
194
lượt xem
24
download

Đề thi HKI và đáp án môn địa lý 11 (2009-2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi chính thức của tổ địa lý trường THPT Buôn Ma Thuột kỳ thi học kỳ năm học 2009-2010. Thời gian làm bài 45'

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HKI và đáp án môn địa lý 11 (2009-2010)

  1. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (2009- 2010) TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45 PHÚT ( Không kể phát đề )    ­­­­­­ ĐỀ CHÍNH THỨC               Câu 1 ( 2 điểm ) Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế-xã hội thế giới ? Câu 2 ( 4 điểm) Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này ? Câu 3 ( 4 điểm) Cho bảng số liệu: Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu trên thế giới CHỈ SỐ-ĐƠN VỊ TÍNH EU HOA NHẬT KỲ BẢN GDP ( tỉ usd-năm 2004 ) 12690, 11667,5 4623,4 5 Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP (%-năm 2004) 26,5 7,0 12,2 Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới (%- 37,7 9,0 6,25 năm 2004) a, Vẽ biểu đồ cột chồng so sánh tỉ trọng xuất khẩu trong GDP của EU và tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới so với Hoa Kỳ và Nhật Bản b, Qua biểu đồ và bảng số liệu, hãy so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kỳ và Nhật Bản -------------------------------Hết---------------------------
  2. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ 11 (2009-2010) TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) ------------- ĐỀ CHÍNH THỨC (ĐỀ 1) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 MÔN ĐỊA LÍ 11 BAN CHUẨN Câu Nội dung trả lời Điểm • Đặc trưng 1,25 điểm -Đặc trưng (sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao) 0,5 đ 1 -4 công nghệ trụ cột 0,5 đ (2 đ) -Ví dụ 1 thành tựu công nghệ 0,25 đ • Tác động: 0,75 điểm -Làm xuất hiện nhiều ngành mới 0,25 -Tăng khả năng khai thác-sử dụng tài nguyên 0,25 -Chuyển nền kinh tế công nghiệp-nền kinh tế tri thức 0,25 • Đặc điểm dân cư-xã hội châu Phi 1,00 điểm -Dân số đông 0,25 -RNI cao, tuổi thọ thấp 0,25 2 -Trình độ dân trí thấp, Trình độ quản lí 0,25 (4 đ) -Xung đột, đói nghèo, bệnh tật… 0,25 • Phân tích tác động 2,50 điểm -RNI cao, dân đông, nền kinh tế chậm phát triển nên bình quân thu nhập… 0,5 -Trình độ dân trí, nhiều hủ tục…là những thách thức lớn… 0,5 -Xung đột sắc tộc, chiến tranh…gây nhiều hậu quả cho phát triển kinh tế 0,5 -Yếu kém của quản lí dẫn đến nhiều hạn chế trong phát triển kinh tế 0,5 -Đói nghèo, bệnh tật là những thách thức lớn… 0,5 ( có các số liệu cho mỗi ý ) 0,5 điểm • Vẽ biểu đồ cột chồng ( 6 cột chồng theo giá trị % ) -Đúng biểu đồ -Tỉ lệ thích hợp 2 điểm -Chia tỉ lệ tương đối chính xác -Đầy đủ và đúng tên biểu đồ, chú giải và các thành phần khác ( Thiếu và không chính xác thì - 0,25 điểm cho mỗi ý ) • Phân tích-so sánh 2 điểm 3 (4 đ) -Là khu vực đứng đầu GDP so với HK và NB ( có số liệu đã phân tích ) 0,5 -Tỉ trọng XK trong GDP lớn nhất ( có số liệu đã phân tích ) 0,5 -Tỉ trọng EU trong XK của TG cũng lớn nhất ( có số liệu đã phân tích ) 0,5 -Kết luận: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của TG ( có số liệu đã phân 0,5 tích ) ( nếu không có số liệu đã phân tích thì - 0,25 điểm cho mỗi ý ) ------------------------------------Hết--------------------------------------- • Khi chấm giám khảo cần linh động tính điểm về phần số liệu-dẫn chứng (nếu thiếu thì trừ mỗi ý -0,25 điểm )
  3. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45 PHÚT ( Không kể chép đề )  ­­­­­­ ĐỀ DỰ BỊ (ĐỀ               Câu 1 ( 2 điểm ) Trình bày những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế ? Câu 2 ( 4 điểm) Vì sao các nước Mỹ-latinh có tự nhiên-tài nguyên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao ? Câu 3 ( 4 điểm) Cho bảng số liệu: Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1998-2004 ( Đơn vị tính: triệu usd) NĂM 1998 1999 2000 2001 2004 Xuất khẩu 382138 702098 781125 730803 818500 Nhập khẩu 944,353 1059435 1258297 1179,177 1525700 Cán cân thương -562215 -357337 -478172 -448373 -707200 mại a, Vẽ biểu đồ cột nhóm so sánh giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ qua các năm b, Qua biểu đồ và bảng số liệu chứng minh ngoại thương là ngành kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ -------------------------------Hết---------------------------
  4. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ I-MÔN ĐỊA LÍ 11 (2009-2010) TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) ------------- ĐỀ DỰ BỊ (ĐỀ 2) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 MÔN ĐỊA LÍ 11 BAN CHUẨN Câu Nội dung trả lời Điểm • Biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa 2 điểm  Thương mại thế giới phát triển mạnh 0,5 đ 1  Đầu tư nước ngoài tăng nhanh 0,5 đ (2 đ) 0,5 đ  Thị trường tài chính quốc tế mở rộng  Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn 0,5 đ ( Có số liệu và dẫn chứng để minh họa ) • Phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo đói của Mỹ-latinh 4 điểm -Số dân đông, tăng còn nhanh -> 0,5 đ -Chênh lệch về trình độ và giàu nghèo còn rất lớn-> 0,5 đ 2 -Cải cách ruộng đất không triệt để -> 0,5 đ (4 đ) -Đô thị hóa tự phát-> 0,5 đ -Các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo-> 0,5 đ -Chưa xây dựng được đường lối phát triển độc lập, tự chủ-> 0,5 đ -Bị tư bản nước ngoài lũng đoạn-> 0,5 đ -Tình hình chính trị không ổn định 0,5 đ ( Cần phân tích mỗi ý và có số liệu để minh họa ) • Vẽ biểu đồ cột nhóm ( một năm 2 cột-giá trị tuyệt đối ) -Đúng biểu đồ 3 -Tỉ lệ thích hợp 2 điểm (4 đ) -Chia tỉ lệ tương đối chính xác -Đầy đủ và đúng tên biểu đồ, chú giải và các thành phần khác ( Thiếu và không chính xác thì - 0,25 điểm cho mỗi ý ) • Phân tích-chứng minh 2 điểm -Tổng GTXNK thứ nhất TG năm 2004 (chiếm 12 %) 0,5 -Tổng GTXNK đều tăng qua các năm 0,5 -GTXK thứ 2 TG năm 2004 0,5 -GTNK thứ 1 TG năm 2004 0,5 ( Nếu không có số liệu đã phân tích thì - 0,25 điểm cho mỗi ý ) ------------------------------------Hết--------------------------------------- • Khi chấm giám khảo cần linh động tính điểm về phần số liệu-dẫn chứng (nếu thiếu thì trừ mỗi ý -0,25 diểm )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản