Đề thi HKII và đáp án môn địa lý 10 ban C (2008-2009)

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
145
lượt xem
15
download

Đề thi HKII và đáp án môn địa lý 10 ban C (2008-2009)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi hkii và đáp án môn địa lý 10 ban c (2008-2009)', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HKII và đáp án môn địa lý 10 ban C (2008-2009)

  1. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 TỔ ĐỊA LÍ MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN C ) ------------- THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) Đề chính thức Câu 1( 4 điểm ) Trình bày vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế và đời sống con người ?So sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp? Câu 2 ( 6 điểm) Cho bảng giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của một số nước năm 2004 TÊN NƯỚC XUẤT KHẨU ( Tỉ usd ) NHẬP KHẨU ( Tỉ usd ) HOA KỲ 819,0 1526,4 NHẬT BẢN 565,5 454,5 LB.NGA 183,2 94,8 SINGAPO 179,5 163,8 TRUNG QUỐC (Kể 858,9 834,4 cả Hồng Kông) a, Cho biết công thức tính cán cân xuất nhập khẩu, tính và lập bảng điền kết qủa. b, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của một số nước năm 2004 b, Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét. ---------------------------------Hết-------------------------------- • Họ và tên học sinh:…………………………………………………………SBD:…………. • Học sinh không phải chép lại đề. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 TỔ ĐỊA LÍ MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN C ) ------------- THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) Đề chính thức Câu 1( 4 điểm ) Trình bày vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế và đời sống con người ?So sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp? Câu 2 ( 6 điểm) Cho bảng giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của một số nước năm 2004 TÊN NƯỚC XUẤT KHẨU ( Tỉ usd ) NHẬP KHẨU ( Tỉ usd ) HOA KỲ 819,0 1526,4 NHẬT BẢN 565,5 454,5 LB.NGA 183,2 94,8 SINGAPO 179,5 163,8 TRUNG QUỐC (Kể 858,9 834,4 cả Hồng Kông) a, Cho biết công thức tính cán cân xuất nhập khẩu, tính và lập bảng điền kết qủa. b, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của một số nước năm 2004 b, Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét. ---------------------------------Hết-------------------------------- • Họ và tên học sinh:…………………………………………………………SBD:…………. • Học sinh không phải chép lại đề.
  2. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÍ 10 (BAN C) TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) ------------- Đề chính thức HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 MÔN ĐỊA LÍ 10 (BAN C) Câu Nội dung trả lời Điểm • Vai trò của công nghiệp 3 điểm -Vai trò chủ đạo, SX ra một khối lượng CCVC rất lớn 0,5 -Cung cấp hầu hết TLSX, TLTD góp phần phát triển kinh tế và nâng cao trình độ văn 0,5 minh 1 -Xây dựng CSVC-KT cho các ngành kinh tế 0,5 -Thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác, củng cố an ninh quốc phòng 0,5 (4 đ) -Tạo điều kiện khai thác có hiệu qủa TNTN 0,5 -Tạo điều kiện mở rộng sản xuất, thị trường lao động, việc làm, tăng thu nhập 0,5 • So sánh 1 điểm -Sản xuất CN bao gồm 2 giai đoạn 0,25 -Sản xuất CN có tính tập trung cao độ 0,25 -Bao gồm nhiều ngành phức tạp, phân công tỉ mỉ, có sự phối hợp… 0,25 -Tất cả 2 giai đoạn và các khâu sản xuất đều cần máy móc ( mức độ tự động hóa ) 0,25 ( Học sinh có thể kẻ bảng so sánh 2 ngành-đều cho điểm tối đa-nếu đúng và đầy đủ ) a, Công thức tính : CCXNK = Trị giá XK-Trị giá NK ( đ/v: tính ) ( 2 điểm ) Lập bảng điền kết quả: ( Có tên bảng và đơn vị tính )
  3. TÊN NƯỚC 858,9 XUẤT KHẨU 834,4 NHẬP KHẨU +24,5 CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨU 2 HOA KỲ (6 đ) 819,0 1526,4 -707,4 NHẬT BẢN 565,5 454,5 +111 LB.NGA 183,2 94,8 +88,4 SINGAPO 179,5 163,8 +15,7 TRUNG QUỐC (Kể cả Hồng Kông) ( Thiếu tên bảng, thiếu đơn vị tính, sai 2 gía trị trừ - ½ số điểm ) b, Vẽ biểu đồ -Biểu đồ cột nhóm (các loại/dạng khác không tính điểm) -Tỉ lệ biểu đồ thích hợp (không qúa lớn/không qúa nhỏ) 2,0 điểm -Chia trên 2 trục đầy đủ, chính xác, hợp lí -Biểu đồ vẽ tương đối chính xác, đẹp và đầy đủ (có đầy đủ, đúng: tên biểu đồ, chú giải) (Thiếu nội dung nào trừ 0,25 đ/nội dung) c,Nhận xét 2,0 điểm -Tổng GTXNK các nước đều cao + số liệu 0,5 -Nhiều nước xuất siêu + số liệu 0,5 -HK, NB, TQ có TGTXNK cao hơn LB.Nga và Singapo + số liệu 0,5 -HK nhập siêu + số liệu ( Lưu ý: bản chất của xuất siêu và nhập siêu ) 0,5 ( Phân tích -nhận xét phải có số liệu đã xử lí, thiếu số liệu trừ ½ số điểm ) ------------------------------------Hết---------------------------------------
  4. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 TỔ ĐỊA LÍ MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN C ) ------------- THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) Đ ề dự b ị Câu 1( 4 điểm ) Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải ? So sánh ưu nhược điểm của giao thông vận tải đường sắt và đường ô tô ? Câu 2 ( 6 điểm) Cho bảng số lượng khách và doanh thu du lịch của một số nước năm 2004 (Đơn vị tính: tỉ Usd) NƯỚC SỐ LƯỢNG KHÁCH DOANH THU (Triệu lượt người) (Tỉ Usd) PHÁP 75,1 40,8 TÂY BAN NHA 53,6 45,2 HOA KÌ 46,1 74,5 TRUNG QUỐC 41,8 25,7 ANH 27,7 27,3 MÊ HI CÔ 20,6 10,7 a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước năm 2004. b, Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét. ---------------------------------Hết-------------------------------- • Họ và tên học sinh:…………………………………………………………SBD:…………. • Học sinh không phải chép lại đề. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 TỔ ĐỊA LÍ MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN C ) ------------- THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) Đ ề dự b ị Câu 1( 4 điểm ) Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải ? So sánh ưu nhược điểm của giao thông vận tải đường sắt và đường ô tô ? Câu 2 ( 6 điểm) Cho bảng số lượng khách và doanh thu du lịch của một số nước năm 2004 (Đơn vị tính: tỉ Usd) NƯỚC SỐ LƯỢNG KHÁCH DOANH THU (Triệu lượt người) (Tỉ Usd) PHÁP 75,1 40,8 TÂY BAN NHA 53,6 45,2 HOA KÌ 46,1 74,5 TRUNG QUỐC 41,8 25,7 ANH 27,7 27,3 MÊ HI CÔ 20,6 10,7 a, Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước năm 2004. b, Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét. ---------------------------------Hết-------------------------------- • Họ và tên học sinh:…………………………………………………………SBD:…………. • Học sinh không phải chép lại đề.
  5. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÍ 10 (BAN C) TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) ------------- Đề dự bị HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN C) Câu 1 ( 4 điểm ) Câu Nội dung trả lời Điểm • Vai trò của GTVT 3 điểm -Quá trình SX-TT của xã hội diễn ra một cách…. 0,5 -Phục vụ nhu cầu sinh hoạt-đi lại… 0,5 -Tạo ra và thúc đẩy các mối quan hệ kt-xh… 0,5 1 -Thúc đẩy hoạt động kt-vh-xh vùng sâu, xa, núi… 0,5 -Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, mở rộng quan hệ kt-xh quốc tế 0,5 (4 đ) -Tăng cường sức mạnh quốc phòng 0,5 • So sánh ưu nhược điểm của đường sắt và ô tô 1 điểm -Ưu điểm của đường sắt 0,25 -Nhược điểm của đường sắt 0,25 -Ưu điểm của đường ô tô 0,25 -Nhược điểm của đường ô tô 0,25 ( Học sinh có thể kẻ bảng so sánh 2 ngành-đều cho điểm tối đa-nếu đúng và đầy đủ ) a, Vẽ biểu đồ -Biểu đồ cột nhóm (các loại/dạng khác không tính điểm) -Tỉ lệ biểu đồ thích hợp (không qúa lớn/không qúa nhỏ) 4,0 điểm 2 -Chia trên 2 trục đầy đủ, chính xác, hợp lí (6 đ) -Biểu đồ vẽ tương đối chính xác, đẹp và đầy đủ (có tên biểu đồ, chú giải) (Thiếu nội dung nào trừ 0,25 đ/nội dung) b,Nhận xét 2,0 điểm -Số lượt khách và doanh thu các nước lớn và khác nhau 1,0 -Chia làm 2 nhóm: nhóm có số lượng và doanh thu cao và ngược lại 1,0 ( Có thể so sánh số khách và doanh thu của mỗi nước ) ( Phân tích-nhận xét phải có số liệu đã xử lí, thiếu số liệu trừ ½ số điểm ) ------------------------------------Hết---------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản