Đề thi hóa học

Chia sẻ: thong111

Tham khảo tài liệu 'đề thi hóa học', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi hóa học

Câu hỏi 118 Cho 1 giọt quì tím vào dung dịch các muối sau:NH4Cl, Al2(SO4)3 ,K2CO3,KNO3,dung

dịch nào sẽ có màu đỏ ?
A KNO3, NH4Cl
B NH4Cl, Al2(SO4)3
C K2CO3,KNO3
D Tất cả 4 muối
Đáp án B
Câu hỏi 119 Trong các chất sau:NaHCO3,Zn(OH)2, Fe2(SO4)3,KCl chất nào lưỡng tính?
A Zn(OH)2
B Fe2(SO4)3
C NaHCO3,Zn(OH)2
D NaHCO3
Đáp án C
Câu hỏi 120 Them vài giọt phenolphthalein(ko màu ở môi trường axit và trung tính ,đỏ ở môi
trường bazơ), vào dung dịch các muối sau: (NH4)2SO4, K3PO4,KCl, K2CO3, dung dịch
nào sẽ ko màu?
A KCl, K2CO3
B K3PO4,KCl
C (NH4)2SO4, K3PO4
D (NH4)2SO4,KCl
Đáp án D
Câu hỏi 121 Trong các oxit sau:CuO,Al2O3,SO2,hãy cho biết chất nào chỉ phản ứng được với cả
axit lẫn bazơ.Cho kết quả theo thứ tự trên
A SO2,CuO
B CuO,Al2O3
C SO2,Al2O3
D CuO,SO2
Đáp án C
Câu hỏi 122 Trong 3 oxit của kim loại Cr là CrO,Cr2O3,CrO3,có 1 oxit chỉ phản ứng được với
bazơ,1 oxit chỉ phản ứng được với axit 1 oxit phản ứng được cả axit lẫn bazơ.Chọn
3 oxit này (cho kết qủatheo thứ tự)
A CrO,Cr2O3,CrO3
B ,CrO3 ,Cr2O3,CrO
C Cr2O3,CrO,CrO3
D CrO ,CrO3,Cr2O3
Đáp án D
Câu hỏi 123 Cho hấp thụ hết 2,24 lit NO2(đktc) trong 0,5 lit dung dịch NaOH 0,2M .Thêm tiếp vài
giọt quì tím thì dung dịch sẽ có màu gì?0
A Ko màu
B Xanh
C Tím
D Đỏ
Đáp án B
Câu hỏi 124 Them 10 ml dung dịch NaOH 0,1 M vào 10ml dung dịch NH4Cl 0,1 M và vài giọt qùi,
sau đó đun sôi .dung dịch sẽ có màu gì?
A Đỏ thành tím
B Xanh thành đỏ
C Xanh thành tím
D Chỉ 1 màu xanh
Đáp án C
Câu hỏi 125 Trong 4 dung dịch sau:Ba(NO3)2, KNO3,Na2CO3, NH4Cl dung dịch nào có pH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản