Đề thi học phần logic toán

Chia sẻ: ngokdhv

Tài liệu tham khảo Đề thi học phần logic toán

Nội dung Text: Đề thi học phần logic toán

Đề thi học phần logic toán

Dùng cho lớp: 48 tín chỉ - thời gian : 120 phút

Câu 1: ( 5 điểm )

1. Lập bảng giá trị chân lý của các công thức trong đại số mệnh đề sau:

a) (A B) ( C) (A C);

b) (p r) q ;

2. Đưa công thức ở ý a trong phần 1 về dạng chỉ chứa phép toán phủ định và phép hội.

3. Đưa công thức ở ý b trong phần về dạng chuẩn tắc tuyển.

4. Đưa công thức ở ý b trong phần 1 về dạng chuẩn tắc hội hoàn toàn sau đó lập công thức
đối ngẫu của công thức nhận được.

Câu 2: 3 điểm:

1. Nêu định nghĩa của khái niệm quy tác suy luận của đại số mệnh đề và trình bày 3 quy
tắc suy luận của đại số mệnh đề thường dùng để giải toán.

2. Cho biết ý nghĩa và giá trị chân lí của mện đề sau:

A x R y R (x+y=1),

Lập công thức phủ định của A.

Câu 3: 2 điểm

Trình bày quy tắc suy luận quy nạp hoàn toàn và áp dụng vào chứng mình kết luận sau:

n N( - n ) chia hết cho 5.

Nếu thay số trong công thức trên bởi số 4 thì mệnh đề nhận được có còn đúng không? Vì sao.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản