Đề thi học phần logic toán

Chia sẻ: ngokdhv

Tài liệu tham khảo Đề thi học phần logic toán

Nội dung Text: Đề thi học phần logic toán

 

  1. Đề thi học phần logic toán Dùng cho lớp: 48 tín chỉ - thời gian : 120 phút Câu 1: ( 5 điểm ) 1. Lập bảng giá trị chân lý của các công thức trong đại số mệnh đề sau: a) (A B) ( C) (A C); b) (p r) q ; 2. Đưa công thức ở ý a trong phần 1 về dạng chỉ chứa phép toán phủ định và phép hội. 3. Đưa công thức ở ý b trong phần về dạng chuẩn tắc tuyển. 4. Đưa công thức ở ý b trong phần 1 về dạng chuẩn tắc hội hoàn toàn sau đó lập công thức đối ngẫu của công thức nhận được. Câu 2: 3 điểm: 1. Nêu định nghĩa của khái niệm quy tác suy luận của đại số mệnh đề và trình bày 3 quy tắc suy luận của đại số mệnh đề thường dùng để giải toán. 2. Cho biết ý nghĩa và giá trị chân lí của mện đề sau: A x R y R (x+y=1), Lập công thức phủ định của A. Câu 3: 2 điểm Trình bày quy tắc suy luận quy nạp hoàn toàn và áp dụng vào chứng mình kết luận sau: n N( - n ) chia hết cho 5. Nếu thay số trong công thức trên bởi số 4 thì mệnh đề nhận được có còn đúng không? Vì sao.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản