Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh (hóa học)

Chia sẻ: trang-haiphong

Có 3 nguyên tố A,B ,C .Hợp chất B và C khi hòa tan trong nước cho dung dịch D có tính axit . Hợp chất A và B hòa tan vào trong nước cho dung dịch có tính kiềm

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh (hóa học)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LONG AN ( 2003­2004 )

Thời gian: 150 phút
Câu 1: 
1/ Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây:

a) 
b) 
c)  đ 

2/ Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hóa­khử? Chất nào là chất khử. Chất nào là chất oxi hóa? Vì 
sao?
Câu 2:

Có 3 nguyên tố . Hợp chất  và  khi hòa tan trong nước cho dung dịch  có tính axit. Hợp chất 
và  hòa tan vào trong nước cho dung dịch có tính kiềm. Hợp chất  và  không tan trong nước nhưng 
tan trong dung dịch  . Xác định nguyên tố  và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 3:
Đốt cháy hoàn toàn  gam một hidrocacbon  , sản phẩm sinh ra lần lượt dẫn qua bình  đựng 
đặc và bình  đựng  ml dung dịch  thì thấy bình  có  gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa và cho 
thêm  dư vào dung dịch bình  thì lại có thêm  gam kết tủa nữa.
a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của  .
b) Tính nồng độ mol/lit của dung dịch 

Câu 4:
Nhúng dây kẽm nặng  gam vào  ml dung dịch  . Sau một thời gian lấy ra, khối lượng dây 
kẽm giảm  gam còn lại  gam và màu xanh của dung dịch nhạt màu.
a) Tính khối lượng  của dây kẽm ban đầu
b) Tính nồng độ mol/lit của các chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng thể tích của dung dịch 
không đổi

Câu 5: 
Hòa tan  gam hỗn hợp gồm  và 1 kim loại kiềm  vào nước thu được dung dịch  và  lít 

a) Nếu trung hòa  dung dịch  thì cần bao nhiêu ml dung dịch  ?
Cô cạn dung dịch nhận được sau khi trung hòa thì được bao nhiêu gam muối khan?
b) Nếu thêm  ml dung dịch  vào dung dịch  thì vừa đủ tạo kết tủa với dung dịch . Xác 
định kim loại kiềm  .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản