Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn tin học lớp 11

Chia sẻ: Nguyễn Thành Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
748
lượt xem
163
download

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn tin học lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi học sinh giỏi cấp trường môn tin học lớp 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn tin học lớp 11

  1. Së GD vµ ®µo t¹o NghÖ an §Ò thi hsg cÊp trêng n¨m   Trêng THPT DiÔn Ch©u 2 2008­2009 ­­­­­­­o0o­­­­­­­ M«n: Tin häc líp 11 Thêi gian lµm bµi: 120 phót Học sinh giỏi cấp trường -------- Học sinh giỏi cấp trường Bài 1: (5đ) Viết chương trình đọc vào dãy số nguyên cho đến khi tổng S của chúng lớn hơn 2009. Tính trung bình cộng các số đã đọc vào. Bài 2: (5đ) Dãy P gồm P1, P2 … Pn (2< n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản