Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 11 - THPT Thanh Chương - Nghệ An [2009 - 2010]

Chia sẻ: trungtran5

Tài liệu " Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 11 - THPT Thanh Chương - Nghệ An [2009 - 2010] "giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.Chúc các bạn học tốt.

Nội dung Text: Đề Thi Học Sinh Giỏi HOÁ 11 - THPT Thanh Chương - Nghệ An [2009 - 2010]

α

1,39 x0,1
α
100


[CH 3 COO ]x[ H ] (0,00139) x(0,00139)
[CH 3 COOH ]cb (0,1 0,00139)


α= KC
C0KC K K K
= 4 C C = C
C0 C1 C0 C1
T2 T1
vt 10 10
vt
60 20
vt 10 10
2
vt

↓ (4)
Ba2+ + SO42- -> BaSO4↓


n Na nCO 2 n SO 2 n SO 2 n HCO
3 3 4 3
n Ba 2 nCO 2 n SO 2 n SO 2
3 3 4
n Ba (OH ) n Ba 2
2

15,75
100%
16,8
0,0525 x100
100%
16,8
H2O
H2O
1,62
2 x0,09
≤3

0,36
0,6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản