Đề thi học sinh giỏi huyện môn hóa học lớp 9 huyện Hoài Đức năm 2009 - 2010

Chia sẻ: vespa_2305

Tham khảo tài liệu 'đề thi học sinh giỏi huyện môn hóa học lớp 9 huyện hoài đức năm 2009 - 2010', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi huyện môn hóa học lớp 9 huyện Hoài Đức năm 2009 - 2010

PHÒNG GD& T HOÀI C THI H C SINH GI I L P 9
( CHÍNH TH C) NĂM H C 2009-2010
MÔN: HOÁ H C

( Th i gian làm bài 150 phút, không tính th i gian giao )


Câu I: (5 i m)
200C là 5,66%.
N ng dung d ch KAl(SO4)2 bão hoà
200C.
a. Tính tan c a KAl(SO4)2
b. L y 900 gam dung d ch bão hoà KAl(SO4)2 200C em un nóng làm bay hơi h t 300 gam
nư c, ph n còn l i ư c làm l nh n 200C. H i có bao nhiêu gam tinh th phèn KAl(SO4)2.12H2O k t
tinh?
Câu II : ( 3 i m)
1.(1 ) : M t lo i phân bón ph c h p NPK có ghi trên nhãn : 20.10.10.
Thông tin trên cho ta bi t i u gì ?
2. (2 ): B ng sơ , hãy tách t ng ch t ra kh i h n h p các ch t r n g m: Cu, ZnSO4, CuO.
Vi t các phương trình ph n ng hoá h c x y ra.
Câu III: (4 i m)
Hoà tan h t h n h p X g m Fe và Mg b ng m t lư ng v a dung d ch HCl 20% thu ư c dung
d ch D. N ng c a FeCl2 trong dung d ch D là 15,757%.
a. Xác nh n ng ph n trăm c a MgCl2 trong dung d ch D
b. Xác nh thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a Fe trong h n h p X.
Câu IV : (4 i m)
1. (1,5 ). Cho 3,8 g h n h p P g m các kim lo i : Mg, Al, Zn, Cu tác d ng hoàn toàn v i oxi dư
thu ư c h n h p ch t r n Q có kh i lư ng là 5,24 gam.
Tính th tích dung d ch HCl 1M c n dùng (t i thi u) hoà tan hoàn toàn Q.
2. (2,5 ). D n khí H2 dư i qua 25,6 gam h n h p X g m Fe3O4 , MgO, CuO ( nung nóng ) cho
n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. Sau ph n ng thu ư c 20,8 gam ch t r n. M t khác 0,15 mol h n
h p X tác d ng v a v i 225 ml dung d ch HCl 2,0 M.
a. Vi t các phương trình ph n ng hoá h c x y ra.
b. Tính % s mol các ch t trong h n h p X.
Câu V : (4 i m)
M t h n h p g m Zn và Fe có kh i lư ng là 37,2 gam. Hoà tan h n h p này trong 2 lít dung
d ch H2SO4 0,5M
a) Ch ng t r ng h n h p này tan h t ?
b) N u dùng m t lư ng h n h p Zn và Fe g p ôi trư ng h p trư c, lư ng H2SO4 v n như cũ thì
h n h p m i này có tan h t hay không?
c) Trong trư ng h p (a) hãy tính kh i lư ng m i kim lo i trong h n h p bi t r ng lư ng H2 sinh
ra trong ph n ng v a tác d ng v i 48 gam CuO?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản