Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đề thi học sinh giỏi huyện môn lịch sử ớp 9 huyện Ngọc Hiển năm 2009 - 2010

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

2
742
lượt xem
91
download

Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9...

Đề thi học sinh giỏi huyện môn lịch sử ớp 9 huyện Ngọc Hiển năm 2009 - 2010
Nội dung Text

  1. PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NGỌC HIỂN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2009 – 2010 Môn thi : Lịch sử Ngày thi : 10 / 01 / 2010 Thời gian : 150 phút Câu 1 : ( 4 điểm ) Hãy hoàn thành đầy đủ các thông tiên vào cột tên nước, kinh đô, niên đại trong bảng sau : TT Triều đại Niên đại Tên nước Kinh đô 01 Ngô Đinh – Tiền Lê 02 03 Lý Trần 04 Hồ 05 Lê sơ 06 Nguyễn 07 ? Năm 2010 ( Canh Dần ) nước ta sẽ làm lễ kỷ niệm trọng đại gì ? Câu 2 : ( 5,0 điểm ) Lập bảng về quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp ( từ 1858 – 1884 ) và quá trình đấu tranh chống Pháp xâm lược của nhân dân ta ? Hành động của nhân dân Thời gian Quá trình xâm lược của thực dân Pháp ta ……………… ………………………………………………. …………………………… ……………… ……………………………………………… …………………………… ……………… ………………………………………………. …………………………… ……………… ………………………………………………. …………………………… ……………… ……………………………………………… …………………………… ……………… ……………………………………………… …………………………… ……………… ……………………………………………… …………………………… a. Điền đầy đủ thông tin vào các cột : thời gian, quá trình xâm lược của thực dân Pháp, hành động của nhân dân ta ? b. So sánh hai thái độ, hai kiểu hành động của nhân dân và triều đình Huế trước sự xâm lược của thực dân Pháp ? Câu 3 : ( 2,0 điểm )
  2. Việc lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó ? Câu 4 : (3,0 điểm) Trình bày những hoạt động tiêu biểu của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1925 ? Hoạt động nào đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động cách mạng của Người ? Câu 5 : ( 4,0 điểm) Hãy sắp xếp lại các sự kiện sao cho t ương ứng với niên đại trong bảng kê dưới đây về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam ( Thí sinh lập lại bảng ). THỜI GIAN TÊN SỰ KIỆN Việt Nam gia nhập tổ chức Liên Hợp Quốc 31/12/ 2009 Việt Nam kết thúc nhiệm kì ủy viên không thường trực hội đồng Bảo 01/01/2010 an Liên Hợp Quốc. Việt Nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN 16/10/2007 Việt Nam gia nhập diễn đàn hợp tác Á – Âu ( ASEM ) 07/11/2006 Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới ( WTO ) 14/11/1998 Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo 03/1996 an Liên Hợp Quốc. Việt Nam gia nhập diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ( 28/07/1995 APEC ) Việt Nam là thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN 20/09/1977 Câu 6 : ( 2,0 điểm ) Kể tên 08 tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay ? ------- Hết -------
Đồng bộ tài khoản