Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn toán

Chia sẻ: tuanhscvp

Bài 1 : (1 điểm) Tính bằng cách nhanh nhất (trình bày cách làm) : 2 + 3 + 4 + 5 + 15 + 16 + 17 + 18 = .................................................................................................................................... ...............................................................................................................................

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn toán

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LẦN 2 – NĂM HỌC : 2010 – 2011
MÔN : TOÁN
Họ và tên: ............................................. ………Lớp : 2 …
Bài 1 : (1 điểm) Tính bằng cách nhanh nhất (trình bày cách làm) :
2 + 3 + 4 + 5 + 15 + 16 + 17 + 18 =
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 2: (1 điểm) Viết các số: 25, 32, 57 vào ô trống thích hợp để được phép tính
đúng :
+ = - =
+ = - =
Bài 3 : (1 điểm) Điền số giống nhau vào 4 ô trống sao cho :
+ + + = 100
+ + - = 100
Bài 4 : (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:
48 25 2 5
- + + -
76 34
43 75 8 4
Bài 5: (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :
Nếu chủ nhật tuần này là ngày 20 thì :
a) Chủ nhật tuần trước là ngày ..........................
b) Chủ nhật tuần sau là ngày .............................
Bài 6 : (1 điểm) Tìm X : 17 – X = 35 - 27
...............................................................................................................................
Bài 7 : (2 điểm) : Thùng thứ nhất đựng 32 lít nước, thùng thứ nhất đựng nhiều
hơn thùng thứ hai 9 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít nước ?
Tóm tắt : Bài giải
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 8. (1 điểm) Điền dấu (+; - ) thích hợp vào ô trống :

14 3 2 = 15

15 2 3 = 16

14 4 1 = 19

17 3 1 = 13
Bài 9: (1 điểm) Hình bên có .... hình vuông.
ĐÁP ÁN :
Bài 1 : Làm đúng được 1 điểm.
Bài 2 : Viết đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.
Bài 3 : Điền đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
Bài 4 : Mỗi phép tính được 0,25 điểm.
Bài 5 : a) Viết đúng được 0,5 điểm.
b) Viết đúng được 0,5 điểm.
Bài 6 : 17 – X = 35 – 27
(0,25điểm)
17 – X = 8
X = 17 – 8 (0,25 điểm)
(0,5 điểm)
X= 9
Bài 7 : Tóm tắt đúng được 0,25 điểm.
Lời giải đúng được 0,5 điểm.
Phép tính đúng được 1 điểm.
Đáp số đúng được 0.25 điểm.
Bài 8 : Điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.
Bài 9 : Điền đúng 14 được 1 điểm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản