Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: hangqx3

Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2008-2009

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa

Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi chän  HäC SINH GIáI TØNH
               thanh ho¸ Năm học: 2008-2009
Môn thi: ĐỊA LÍ
ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP : 12 - THPT
Số báo Ngày thi: 28/03/2009
danh Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này có 05 câu, gồm 01 trang.

Câu 1 : ( 4,0 điểm ) Dựa vào kiến thức đã học hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa
các vùng núi : Đông Bắc và Tây Bắc ;BắcTrường Sơn và NamTrường Sơn .
Câu 2 : ( 4,5 điểm ) Cho bảng số liệu :
SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA
1990 1995 2000 2006
Năm

Sản phẩm
Than ( triệu tấn ) 4,6 8,4 11,6 38,9
Dầu thô 2,7 7,6 16,3 17,2
( triệu tấn )
Điện ( tỉ kWh) 8,8 14,7 26,7 59,1
a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta, thời
gian từ 1990 – 2006.
b) Từ biểu đồ đã vẽ và kiến thức đã học hãy rút ra những nhận xét cần thiết và giải thích .
Câu 3 : ( 4,0 điểm ) Cho bảng số liệu :
CÁC LOẠI TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC, ĐÔNG NAM BỘ
VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2006
Các loại trang trại Cả nước Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu
Long
Tổng số 113730 14054 54425
Trang trại trồng cây 32611 1509 24425
hàng năm
Trang trại trồng cây công 18206 8188 175
nghiệp lâu năm
Trang trại chăn nuôi 16708 3003 1937
Trang trại nuôi trồng 34202 747 25147
thuỷ sản
Trang trại thuộc các loại 12003 607 2741
khác
a) Phân tích bảng số liệu để thấy rõ đặc điểm cơ cấu trang trại của cả nước và hai vùng Đông
Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long .
b) Nhận xét và giải thích về sự phát triển của một số loại trang trại tiêu biểu ở Đông Nam Bộ
và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2006 .
Câu 4 : ( 5,5 điểm ) Du lịch là một trong những ngành dịch vụ quan trọng và có nhiều hứa hẹn ở
nước ta . Anh ( chị ) hãy :
a) Chứng minh tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú , đa dạng .
b) Giải thích tại sao Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế - Đà Nẵng lại là những trung tâm
du lịch lớn nhất của cả nước ta .
Câu 5 : ( 2,0 điểm ) Hãy kể tên các đô thị trực thuộc trung ương của nước ta . Vai trò của các đô
thị đó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước ?
.................................................................Hết.....................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản