Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8, trường THCS Nguyễn Trãi

Chia sẻ: Lê Thi Hoai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

8
1.468
lượt xem
398
download

Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8, trường THCS Nguyễn Trãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others: 1. A. looked B. watched C. stopped D. carried 2. A. comment B. equipment C. improvement D. development

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8, trường THCS Nguyễn Trãi

Đồng bộ tài khoản