Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu môn toán học lớp 12 năm 2008 - 2009

Chia sẻ: vespa_2305

Tài liệu tham khảo các đềthi học sinh giỏi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu môn toán học lớp 12 năm 2008 - 2009 ...

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu môn toán học lớp 12 năm 2008 - 2009

SỞ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC
SINH GIỎI CẤP TỈNH
TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU LỚP 12 THPT ,
NĂM HỌC 2008-2009
MÔN THI
ĐỀ CHÍNH THỨC
: TOÁN

Thời gian làm bài :180 phút
Bài 1 ( 4 điểm)
Cho hàm số: có đồ thị là ( C) và một điểm M
y  x 3  3x  2

thay đổi trên đường thẳng (D) có phương trình: y = -3x + 2.
Biện luận số tiếp tuyến kẻ được từ M tới ( C).Bài 2 ( 4 điểm)

Tính các góc của tam giác ABC biết:
5
cos 2A  3  cos 2B  cos 2C    0
2


Bài 3 ( 4 điểm)

Cho tứ diện ABCD nội tiếp mặt cầu tâm O bán kính bằng
a. O nhìn các cạnh AB, BC, CD, DA một góc . Tìm tứ diện
60o

có thể tích lớn nhất.Bài 4 ( 4 điểm)

Xác định số hạng tổng quát của dãy số biết rằng:
(u n )


 u1  2
 3
 u n 1  9u n  3u n ; (n  1, 2,3...)


Bài 5 ( 4 điểm)
Hãy tìm hàm số xác định trên tập hợp các số thực
f (x)

không âm, nhận giá trị cũng trong tập đó và thỏa 3 điều kiện
sau:

1) f  x.f (y)  .f (y)  f (x  y), x, y  0


2) f (2)  0


.
3) , x  0;2 
f (x)  0
------------------------------------------------------ HẾT ----------
-----------------------------------------------Họ và tên thí sinh:
Số báo danh:Chữ ký giám thị 1:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản