Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012

Chia sẻ: hungkm2

Tai liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh tham gia vào kì thị học sinh giỏi lớp 12 môn Tin học của tỉnh Hải Dương vào năm học 2011 - 2012. Đề thi chính thức giúp các bạn chuẩn bị thi nắm rõ được cách ra đề thi và cách làm bài thi trong các kì thi sau. Chúc các bạn thi tốt nhé.

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
HẢI DƯƠNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012

Môn thi: Tin học
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút
(Đề thi gồm 2 trang)TỔNG QUAN VỀ CÁC BÀI THI
Tên file chương trình Dữ liệu vào Dữ liệu ra
Bài 1 BAI1.PAS Màn hình
Bài 2 BAI2.PAS Bàn phím Màn hình
Bài 3 BAI3.PAS DAYSO.INP DAYSO.OUT
Bài 4 BAI4.PAS SUM.INP SUM.OUT
Bài 5 BAI5.PAS MOVE.INP MOVE.OUT

( Chương trình của thí sinh được viết bằng ngôn ngữ TurBo Pascal 7.0 ho ặc
Free Pascal )

Hãy lập trình giải các bài toán sau:
Bài 1: Số đối xứng (2 điểm)
Tìm các số nhiên N (100
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản