Đề thi học sinh giỏi Tỉnh Hòa Bình môn Sinh

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
505
lượt xem
141
download

Đề thi học sinh giỏi Tỉnh Hòa Bình môn Sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi học sinh giỏi tỉnh hòa bình môn sinh', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi Tỉnh Hòa Bình môn Sinh

  1.  Đề thi học sinh giỏi Tỉnh Hòa Bình,năm 2008­2009 Câu 1:4đ) 1. Các chất hữu cơ: Protein, tinh bột, AND, Glicogen. Những chất nào có tính chất đa dạng, đặc  thù? Vì sao? 2. Protein của màng sinh chất có những vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào? 3. Vì sao có những chất chỉ được vận chuyển qua màng sinh chất them cơ chế tích cực?   Câu 2:(3đ)     1. Phân biệt lên men lăctíc đồng hình và lên men lăctíc dị hình. 2. Vì sao khi lên men mọt phân tử Glucozo chỉ sinh ra 2 phân tử ATP? Câu 3: ( 3đ) 1. Hạt cây gieo xuống đất, khi nảy mầm ngọn vươn khỏi mặt đất còn rễ lại xuyên vào lòng đất.  Hiện tượng này được giải thích như thế nào? 2. Cây xanh sẽ sinh trưởng thế nào nếu trồng trong nhà kính màu xanh lục? Giải thích? Câu 4: (3đ) 1. Vì sao tim hoạt động nhẹ nhàng có tính chu kì? 2. Xung thần kinh xuất hiện theo cơ chế nào? Câu 5: ( 5đ) 1. Chiều dài của một phân tử mARN tham gia dịch mã có bằng chiều dài của gen tổng hợp ra nó  không? Vì sao? 2. Vì sao quá trình tự nhân đôi của AND lại cần đoạn mồi ARN? 3. Dạng đột biến thay thế một cặp nucleotit phát sinh do những cơ chế như thế nào? 4. Vì sao sự di truyền một cặp tính trạng lại tuân theo quy luật phân li? Câu 6: (3đ) Ở một loài động vật, cho lai giữa cá thể cái mắt đỏ thuần chủng bới cá thể đực mắt trắng thuần  chủng thu được tỷ lệ kiểu hình ở F1 là: ½ cái mắt đỏ thẫm: ½ đực mắt đỏ. Cho cá thể đực và cái  F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Thống kê kết quả của tất cả các cặp giao phối, người ta thu  được tần số kiểu hình ở F2 là: 3/8 mắt đỏ thẫm: 3/8 mắt đỏ : 2/8 mắt trắng. Hãy cho biết: 1. Tính trạng màu mắt được di truyền theo những quy luật di truyền nào? 2. Xác định kiểu gen của P và kiểu gen của F1? (Biết rằng ở loài động vật trên, cặp NST giới tính của con đực là XY, con cái là XX và không có  hiện tượng đột biến xảy ra. ) 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản