Đề thi Học sinh giỏi tỉnh môn sử lớp 9 - 2010

Chia sẻ: dinhluyen2704

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn sử - Đề thi Học sinh giỏi tỉnh môn sử lớp 9 - 2010.

Nội dung Text: Đề thi Học sinh giỏi tỉnh môn sử lớp 9 - 2010

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LÂM ĐỒNG LỚP 9 THCS NĂM 2010
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang,gồm 05 câu) Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 01.04.2010


I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI: (6 điểm)

Câu 1: (4 điểm)
Trình bày tình hình kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mỹ bị suy giảm?

Câu 2: (2 điểm)
Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau “ chiến tranh lạnh”.

II. LỊCH SỬ VIỆT NAM: (14 điểm)

Câu 1: (4 điểm)
Trình bày khái quát quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ
năm 1858 đến 1884.

Câu 2: (6 điểm)
Lập niên biểu những sự kiện chính trong diễn biến của Cách mạng tháng
Tám năm 1945. Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách
mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 3: (4 điểm)
Trình bày chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm1954.
-------- HẾT --------
Giám thị không giải thích gì thêm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản