Đề thi Học Sinh Giỏi Toán 6

Chia sẻ: toiah_vayday

Tham khảo tài liệu 'đề thi học sinh giỏi toán 6', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi Học Sinh Giỏi Toán 6

TRƯỜNG T.H.C.S MAI LÂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn: Toán 6
PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA
Thời gian: 120 phút
Họ và tên:………………………………………………Lớp ………………………………..
Điểm Nhận xét của GV
Đề bài:
Bài 1:(2 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý:
a. 33.(17 - 5) – 17.(33 - 5)
b.
Bài 2:(2 điểm) Tìm x, y sao cho:
(x - 7)(y +3) = 15
Cho A = (n )
Bài 3: (2 điểm)
a. Tìm n để A có giá trị nguyên?
b. Tìm n để A là phân số tối giản?
Bài 4: (1 điểm) Tìm a, b biết:
(a , b) = 6 và [a , b] = 180
Bài 5: (3 điểm) Trên nữa mặt phẳng cho trước có bờ Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 0


và 0
a. Xác định số đo của ?
b. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B (điểm A không trùng với điểm O và độ dài OB l ớn
hơn độ dài OA). Gọi M là trung điểm của OA. Hãy so sánh độ dài MB với trung
bình cộng độ dài OB và AB?
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản