Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2

Chia sẻ: dulichdaukhisapa

Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2 Nămhọc 2001- 2002 Môn toán

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2

Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2
Nămhọc2001- 2002
Môn toán
(thời gian 60 phút)

Bài 1-Tính bằng cách nhanh nhất ( trình bầy cách làm ) ( 2 điểm)

23 + 15 + 7 + 24 + 31
.............................................................
.............................................................
...................................................................................
32 - 15 + 18 -5 + 20
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Bài 2-Tìm X ( 2 điểm)
17 - X = 35 - 17
...............................................................
...............................................................
...............................................................
X + 5 - 17 = 35
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Bài 3- ( 2 điểm) Cho bốn chữ số : 2,3,4,5
Hãy viết các số có 2 chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Bài 4- ( 3 điểm) Mẹ hơn Lan 25 tuổi, Bố hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi c ủa Lan là
bao nhiêu? Biêt rằng tuổi Bố là 46.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Bài 5- ( 1 điểm) Điền số giống nhau vào 4 ô trống sao cho:

a) + + + = 60
b) + + - = 60
Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 2
Nămhọc 2001-2002
Môn Tiếng Việt
(thời gian 60 phút)

1- Từ ngữ:
Giải nghĩa từ: quê hương ; cổ kính
− Quê hương :
− Cổ kính
2- Ngữ pháp:
Dùng dấu // tách câu sau thành hai bộ phận chính .

- Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bãi cỏ.
- Những cây thông già như bất chấp cả thời tiết khắc nghiệt.

3- Cảm thụ văn học( 2 điểm)
Kết thúc bài thơ “ Đàn gà mới nở” nhà thơ Phạm Hổ có viết:

Vườn trưa gió mát
Bướm bay rập rờn
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con.

Em thích nhất hình ảnh nào trong khổ thơ trên ? Vì sao?

4-Tập làm văn( 10 điểm)

Đọc bài Trần Quốc Toản ra quân ( Tiếng Việt 2, tập 2) và trả lời câu hỏi
sau:
1- Hình ảnh trần Quốc Toản ra quân đẹp đẽ và oai hùng như thế nào?
2- Hãy tả cảnh đoàn quân của Quốc Toản ra đi.
3- Em có suy nghĩ gì về Trần Quốc Toản, người thiếu niên anh hùng của
dân tộc?
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2
Câu 1: Lan nghĩ ra 1 số. Số lớn nhất có hai chữ số kém số đó là 30.hỏi Lan đã
nghĩ ra số gì

Câu 2: Nam nghĩ ra 1 số có 2 chữ số . Số đó cộng với 48 đc bao nhiêu cộng với
52 thì được 1 số có tổng cũa các chữ số là 19.Hỏi số nam nghĩ là số gì

Câu 3: Có 1 cái hồ ngày thứ 1 đổ được 1 xe đất, ngày thứ 2 đổ tiếp 1 xe đất,
ngày thứ 3 đổ tiếp 2 xe đất,ngày thứ 4 đổ tiếp 4 xe đất, ngày thứ 5 đổ 8xe
đất....-> 20 ngày đầy hồ.Hỏi ngày thứ bao nhiêu xe đất đổ đc 1/2 hồ

Câu 4: tính nhanh
1+2+3+4+5+15+15+16+17+18+19=?
Đề THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 2

Phần I: Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng
1. Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 35 thì có kết quả bằng số đó trừ đi
35:
A.35 B. 1 C.0 D.70
2. Cho x + 4 = 8
y 4 = 12
So sánh x và y
A. x < y Bx>y Cx=y
3) Tính 25 – 15 : 3 = ?
A.20 B.6 D.30
4) 4m3cm + 13cm =…….cm
A. 56cm B.416cm C. 20cm

Phần II: Tự luận

1) Tính nhanh:
a) 5 – 10 + 15 – 20 + 25 -30 + 35 – 40 + 45 – 50 + 55
b) 48 +24 +17 +52 +76 +83
c) 539 – 164 – 36

2) Hà có 7 que tính . Số que tính của hà bằng số que tính của Huệ. Lan có
nhiều hơn Hà 9 que tính . Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu que tính?

3) Hai số có tổng bằng 234. Số hạng thứ nhất là số liền sau số lớn nhất có hai
chữ số. Tìm số hạng thứ hai.

4) 3 lớp 2A, 2B, 2C trồng được tất cả 64 cây. Số cây của lớp 2A, 2B trồng
được là 49 cây. Lớp 2B, 2C trồng được 38 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao
nhiêu cây?
PHÒNG GD - ĐT GIO LINH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2
TRƯỜNG TH TRUNG SƠN SỐ 2 Năm học 2008 -2009

Họ và tên:………………………….. Lớp: Môn: TOÁN
Thời gian: 40 phút( không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính
a)79 -36 b) 5 6 c) 72 : 9 d) 88 + 48
…………. …………. ………… ………
…………. …………. ………… ………
…………. …………. ………… ………
…………. …………. ………… ………

Câu 2: (2 điểm) Tìm X
a) X 5 = 45 b) 24 : X = 6 c) X + 18 = 72 d) 38 - X = 8
…………. …………. ………… ………….
…………. …………. ………… ………….
…………. …………. ………… ………….
…………. …………. ………… ………….

Câu 3: (2 điểm) Điền số vào ô trống

a)5cm = mm b) 1m = mm


c) 400mm = dm d) 600 mm = dm

Câu 4: (3 điểm)
Hai bạn Tâm và Đắc đi câu cá. Số cá Tâm câu được là số tự nhiên nhỏ nhất .
tổng số cá hai bạn câu được bằng số lớn nhất có một chữ số. Hỏi mỗi bạn
câu được mấy con cá.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………
Câu 5: (1 điểm)
Từ bốn điểm cho trước ( như hình vẽ) hãy nối để được 5 tam giác
A. C.B. .D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản