Đề thi học sinh giỏi trường tiểu học Hoa Sơn lớp 1

Chia sẻ: xitin10

Tham khảo tài liệu 'đề thi hoc sinh giỏi trường tiểu học hoa sơn lớp 1', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi trường tiểu học Hoa Sơn lớp 1

Cau 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống
8 3 2 5
+ + - -
9 3 2 3
99 78 70 25

Câu 2 (2 điểm): Điền dấu thích hợp vào chỗ trống > ,< ,=

a. 45  40  15 = 20 c. 75  14  18 = 71
b. 12  23  99  45  14 = 40
50 = 85 d.
Câu 3 (1 điểm): Có 15 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ, bi đỏ ít hơn bi
xanh là 1 viên. Hỏi có mấy viên đỏ ? mấy viên bi xanh ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................


Câu 4 (1 điểm): Viết tất cả các số có hai chữ số mà các số đó đều có chữ
số thứ nhất nhỏ hơn chữ số thứ hai là 2 đơn vị
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................Câu 5 (1điểm): Nam, An, Hùng, Dũng mỗi bạn đều có 8 que tính, các
bạn đều muốn chia số que tính của mình thành hai phần không ai giống
ai. An chọn cách chia làm 2 phần bằng nhau. Em giúp các bạn còn lại
chia số que tính của mình sao cho không giống nhau.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................Câu 6 (1 điểm): Điền số còn thiếu vào dãy số sau:

1; 4; 7;……………..................; 19; 22Câu 7 (2 điểm): Em hãy đặt đề toán theo tóm tắt và giải bài toán đó
15 cái kẹoBa 10 cái kẹoNam? cái kẹo


.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản