Đề thi học sinh giỏi trường tiểu học Hoa Sơn lớp 1

Chia sẻ: xitin10

Tham khảo tài liệu 'đề thi hoc sinh giỏi trường tiểu học hoa sơn lớp 1', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi trường tiểu học Hoa Sơn lớp 1

 

  1. Cau 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống 8 3 2 5 + + - - 9 3 2 3 99 78 70 25 Câu 2 (2 điểm): Điền dấu thích hợp vào chỗ trống > ,< ,= a. 45  40  15 = 20 c. 75  14  18 = 71 b. 12  23  99  45  14 = 40 50 = 85 d. Câu 3 (1 điểm): Có 15 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ, bi đỏ ít hơn bi xanh là 1 viên. Hỏi có mấy viên đỏ ? mấy viên bi xanh ? ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Câu 4 (1 điểm): Viết tất cả các số có hai chữ số mà các số đó đều có chữ số thứ nhất nhỏ hơn chữ số thứ hai là 2 đơn vị
  2. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Câu 5 (1điểm): Nam, An, Hùng, Dũng mỗi bạn đều có 8 que tính, các bạn đều muốn chia số que tính của mình thành hai phần không ai giống ai. An chọn cách chia làm 2 phần bằng nhau. Em giúp các bạn còn lại chia số que tính của mình sao cho không giống nhau. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Câu 6 (1 điểm): Điền số còn thiếu vào dãy số sau: 1; 4; 7;……………..................; 19; 22 Câu 7 (2 điểm): Em hãy đặt đề toán theo tóm tắt và giải bài toán đó
  3. 15 cái kẹo Ba 10 cái kẹo Nam ? cái kẹo ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản