ĐỀ THI KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ GIS VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐỊA LÝ

Chia sẻ: quyen0405

Đặc điểm cấu trúc dữ liệu trong MapInfo. MapInfo có những khả năng xử lý thông tin như thế nào? Ứng dụng của MapInfo trong giảng dạy và nghiên cứu địa lý? Câu 2.(2 điểm) a.Anh (chị) hãy trình bày cách tạo thước tỷ lệ (scale bar) trong MapInfo. b.Giả sử một học viên đã tạo ra trang in bản đồ (Layout) ở tỷ lệ 1:500.000 trên một trang A4. Làm thế nào để chuyển trang in bản đồ này thành tỷ lệ 1:250.000. Cần có những lưu ý gì khi chuyển tỷ lệ bản đồ trong trang Layout. c.Giả...

Nội dung Text: ĐỀ THI KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ GIS VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐỊA LÝ

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI KẾT THÚC CHUYÊN ĐỀ
KHOA ĐỊA LÝ
GIS VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐỊA LÝ
(Khóa Cao học K17)
Đề số 1 Thời gian làm bài : 180 phút

Câu 1.(2 điểm)
Đặc điểm cấu trúc dữ liệu trong MapInfo. MapInfo có những khả năng xử lý
thông tin như thế nào? Ứng dụng của MapInfo trong giảng dạy và nghiên cứu
địa lý?
Câu 2.(2 điểm)
a.Anh (chị) hãy trình bày cách tạo thước tỷ lệ (scale bar) trong MapInfo.
b.Giả sử một học viên đã tạo ra trang in bản đồ (Layout) ở tỷ lệ 1:500.000 trên
một trang A4. Làm thế nào để chuyển trang in bản đồ này thành tỷ lệ 1:250.000.
Cần có những lưu ý gì khi chuyển tỷ lệ bản đồ trong trang Layout.
c.Giả sử có lớp dữ liệu ranh giới huyện (dạng vùng) của tỉnh Nghệ An
(NA_HUYEN.TAB), tên các huyện được lưu trong trường dữ liệu
TEN_HUYEN. Hãy trình bày cách tạo ra lớp dữ liệu tên huyện (dạng chữ) với
font chữ .VnTimeH, cỡ chữ 14 ở tỷ lệ 1:250.000.
Câu 3.(2 điểm)
a) Giả sử có các lớp dữ liệu sau (dạng vùng)
- Ranh giới huyện của TP Hà Nội (HN_HUYEN.TAB)
- Ranh giới huyện của tỉnh Hà Tây (cũ) (HA_TAY_HUYEN.TAB)
- Ranh giới huyện Mê Linh (MELINH_HUYEN.TAB)
Hãy trình bày cách tạo ra lớp bản đồ ranh giới huyện mới của TP Hà Nội từ các
lớp dữ liệu trên (ghi lại thành lớp Hanoi_huyen.tab). Khi gộp các lớp dữ liệu,
cần có những yêu cầu gì?
b) Hãy tạo trường dientich_km2 ở bảng Hanoi_huyen.tab và nêu thủ tục để
MapInfo tính tự động diện tích của các huyện. Ghi lại kết quả tính vào bài thi.
1
c) Hãy đọc tọa độ cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của huyện Sóc Sơn
(tính bằng độ, phút, giây). Ghi lại kết quả vào bài thi.
d) Hãy nêu cách tính chiều dài đường sắt Yên Viên (Hà Nội) - Lào Cai, đoạn đi
qua huyện Đông Anh và chiều dài đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn đi qua
huyện Sóc Sơn. Lớp dữ liệu đường sắt là Duong sat HN.TAB
Câu 4.(2 điểm)
Một học viên có bảng dữ liệu trong Excel (BANG.XLS) với các cột sau:
Và có 1 lớp dữ liệu huyện dạng vùng trong MapInfo (HUYEN.TAB) của tỉnh
Thừa Thiên - Huế với các trường dữ liệu TT (thứ tự), TEN_HUYEN. Hãy trình
bày các cách dưới đây để kết nối bảng dữ liệu thuộc tính (file Excel) với bảng
dữ liệu không gian trong MapInfo:
- SQL select (kết quả được các cột: tên huyện, diện tích, dân số)
- Geocode
- Update column (để file huyen.tab) có thêm cột mật độ dân số, được tính
bằng dân số/ diện tích.
- Join (để được cột mật độ dân số) trong thành lập bản đồ chuyên đề: Mật
độ dân số các huyện của tỉnh Thừa Thiên - Huế.2
Câu 5.(2 điểm)
Giả sử có 2 lớp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất năm 1990 và năm 1995 trong
MapInfo với các trường dữ liệu có giá trị như sau:
HTSDD90.TAB HTSDD95.TAB
MADAT95 LOAIDAT95
MADAT90 LOAIDAT90
1 Đất nông nghiệp
1 Đất nông nghiệp
2 Đất lâm nghiệp
2 Đất lâm nghiệp
3 Đất chuyên dùng
3 Đất chuyên dùng


Hãy sử dụng các dữ liệu trên và các ứng dụng trong MapInfo để xây dựng bản
đồ biến động sử dụng đất của khu vực. Tính tổng diện tích cho từng loại biến
động đất.


(Học viên được phép sử dụng máy tính trong Phòng máy tính của khoa Địa lý để
kiểm tra kết quả. Dữ liệu của các câu hỏi 2d,3,4,5 nằm trong thư mục: KIEM_TRA
ở tất cả các máy tính)
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản