Đề thi kết thúc môn Marketing căn bản

Chia sẻ: ricky241

Tài liệu tham khảo đề thi hết môn Marketing căn bản của Khoa Quản trị kinh doanh dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, marketing,...

Nội dung Text: Đề thi kết thúc môn Marketing căn bản

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 MÔN: Marketing căn bản
Bộ môn Quản trị
------------------

Lớp: TCD06QT1,2
Hệ đào tạo: Tại chức
Thời gian thi: 90 phút
Đề số: 01


Câu 1
Nội dung cơ bản của chính sách sản phẩm? Nội dung cơ bản của hoạt
động marketing trong quản lý vòng đời sản phẩm?


Câu 2
Khái niệm, các chức năng của thị trường? Anh (chị) hãy cho biết thị
trường dịch vụ điện thoại di động ở nước ta hiện nay có những đặc điểm gì
cần lưu ý khi tổ chức hoạt động marketing của doanh nghiêp?


Câu 3
Tại sao khi tổ chức hoạt động marketing cần phải tiến hành phân đoạ
thị trường khách hàng?


TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIÁO VIÊN RA ĐỀ
GS.TS Bùi Xuân Phong GS.TS Bùi Xuân Phong
Ghi chú: Học viên được tham khảo tài liệu khi làm bài
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 MÔN: Marketing căn bản
Bộ môn Quản trị
------------------

Lớp: TCD06QT1,2
Hệ đào tạo: Tại chức
Thời gian thi: 90 phút
Đề số: 02


Câu 1
Khái niệm, vai trò, mục tiêu của quảng cáo? Theo anh (chị) khi quản cáo
các dịch vụ BCVT cần quan tâm đến những yếu tố gì để khắc phục tính vô
hình của chúng?


Câu 2
Khái niệm nhu cầu? Các quy luật tâm lý nhu cầu? Lờy ví dụ về việc vận
dụng một số quy luật tâm lý nhu cầu trong hoạt động marketing?


Câu 3
Các công đoạn trong quá trình phân phối? Tại sao trong kinh doanh dịch
vụ BCVT nên sử dụng đồng thời cả hình thức phân phối trực tiếp và gián tiếp?


TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIÁO VIÊN RA ĐỀ
GS.TS Bùi Xuân Phong GS.TS Bùi Xuân Phong
Ghi chú: Học viên được tham khảo tài liệu khi làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản