Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn toán lớp 5 lên lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2012 - 2013

Chia sẻ: behattieu_trinh

Ôn lại kiến thức cơ bản môn toán lớp 5 dạng bài tập như thực hiện phép tính, tính chu vi hình chữ nhật,diện tích hính chữ nhật, so sánh phân số...Nắm vững kiến thức cơ bản của toán lớp 5 thì các bạn học sinh sẽ học tốt và dễ dàng hơn khi làm quen với kiến thức môn toán lớp 6

Nội dung Text: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn toán lớp 5 lên lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh năm 2012 - 2013

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Toán lớp 5 lên 6
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: (4 điểm)Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất
a) 64 x 23 + 37 x 23 – 23 ; b) 33,76 + 19,52 + 6,24
38 �
16 6 � 33 1
+� + � :−
c) ; d)
11 � 11 �
13 45 5

Bài 2: (2 điểm).
Tìm x biết:
a) 2012 : X + 23 = 526 ; b) X + 9,44 = 18,36
3 1 2
c) X - = 6 x ; d) X + = 18 : 9 – 1
24 3
4
Bài 3: (3 điểm)
3
Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 100 m chiều rộng bằng chiều dài.
4
a) Tính chu vi và diện tích đám ruộng đó.
b) Người ta cấy lúa trên đám ruộng hình chữ nhật đó, cứ mỗi a thu đ ược 60kg lúa.
Hỏi đám ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa ?
Bài 4: (1 điểm)
Trong năm học 2011 – 2012 hai bạn An và Bình được Phòng Giáo Dục tặng thưởng
1 2
là 560000 đồng, trong đó số tiền thưởng của bạn An bằng số tiền thưởng của bạn
2 3
Bình . Hỏi mỗi bạn được Phòng Giáo Dục tặng thưởng là bao nhiêu tiền ?


HẾT
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Toán lớp 5 lên 6
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Nội dung Biểu điểm
Bài
Bài 1: (4 điểm)Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất
a) 64 x 23 + 37 x 23 – 23 = 23 x ( 64 + 37 – 1 ) = 23 x 100 = 2300 1điểm
b) 33,76 + 19,52 + 6,24 = ( 33,76 + 6,24) + 19,52
1 1điểm
= 40 + 19,52 = 59, 52
(4 điểm) 38 �
16 6 � �8 6 � 16
3 16 68
+� + � � + � + 1điểm
c) = = 4+ =
11 � 11 � �
13 11 11 � 13 13 13
33 1 5 1 21
1điểm
:−= −=
d)
45 5 4 5 20
Bài 2: (2 điểm). Tìm x biết:
0,5 điểm
a) 2012 : X + 23 = 526; X = 2012 : ( 526 0 – 23 ) = 4
0,5 điểm
b) X + 9,44 = 18,36; X = 18,36 – 9,44 = 8,92
2
3 13
1
c) X - = 6 x + =1
(2 điểm) ; X= 0,5 điểm
24
4 44
2 2 1
X = 1− =
d) X + = 18 : 9 – 1; 0,5 điểm
3 3 3
Bài 3: (3 điểm)
0,5 điểm
3
a) Chiều rộng hình chữ nhật là: 100 x = 75 (m)
4
Chu vi hình chữ nhật là: ( 100 + 75 ) x 2 = 350 ( m ) 0,75 điểm
3
Diện tích đám ruộng đó là: 100 x 75 = 7500 ( m2 ) = 75 a
(3 điểm) 0,75 điểm
b) Đám ruộng thu hoạch được: 75 x 60 = 4500 kg = 45 tạ 0,75 điểm
Đáp số: a) Chu vi 350 m ; diện tích 7500 m2 0,25 điểm
b) 45 tạ
Bài 4: (1 điểm)
12
= nên
Ta có:
24
Số tiền của An: 0,25 điểm
560000 đ
4 Số tiền của Bình
0,25 điểm
(1điểm) Tổng số phần bằng nhau : 4 + 3 = 7 ( phần )
Số tiền thưởng của An là: 560000 : 7 x 4 = 320 000 ( đồng )
0,25 điểm
Số tiền thưởng của Bình là : 560 000 – 320 000 = 240 000 ( đồng )
Đáp số: Số tiền của An 320 000 đồng ;
0,25 điểm
Số tiền của Bình 240 000 đồng
Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản