Đề thi khảo sát cuối kì môn Toán lớp 4

Chia sẻ: tominhthuan

Tài liệu tham khảo đề thi khảo sát cuối kì môn Toán lớp 4 giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo ôn tập cho kì thi học kì 1, phát triển các kỹ năng giải toán học.

Nội dung Text: Đề thi khảo sát cuối kì môn Toán lớp 4

PHÒNG GIÁO DỤC TP BMT
TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC
ĐỀ THI KHẢO SÁT CUỐI KÌ II- NĂM HỌC 2009- 2010
MÔN: TOÁN – LỚP 4
NGƯỜI RA ĐỀ: NGUYỄN THI HƯƠNG


Câu 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 đ )
a, 68257 + 17629 c, 3954 x 254
b, 95832 – 47106 d, 130050 : 425
Câu 2: Tính: ( 2 đ )
3 1 5 6 1 3
a, + x b, ( − ) :
4 2 4 5 2 4
Câu 3: Tìm x: ( 2 đ)
6 2 5 12
a, :x= b, x + =
5 3 7 14
Câu 4: ( 3 đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng
2
24m và chiều rộng bằng 5 chiều dài.
a, Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn ?
b, Tính diện tích mảnh vườn ?
Câu 5: (1 đ) Viết thêm 5 số hạng vào mỗi dãy số sau:
3 + 6 + 12 + 24 +.....
**************************
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4 CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2009- 2010
Câu Đáp án Biểuđiể
m
1 2
a, 85886 c, 10043166
b, 48726 d, 306
( HS đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được: 0,5
đ) 2
2 3 1 5
+ x
6 1 3
a, b, ( − ) :
4 2 4 5 2 4
3 5 7 3
= + = :
4 8 10 4
44 28
= =
32 30
( Mỗi phép tính đúng được 1 đ )
6 2 5 12 2
a, :x= b, x + =
3 5 3 7 14
6 2 12 5
x= : x = −
5 3 14 7
18 2
x= x =
10 14
( Mỗi phép tính đúng được 1 đ )
3
4 0,25
Tóm tắt:
Chiều dài:
Chiều rộng:
a, Tính chiều dài, chiều rộng?
b, Tính diện tích?
Giải:
0,5
Hiệu số phần bằng nhau: 5 – 2 = 3 ( phần)
0,5
a, Chiều dài mảnh vườn: 24 : 3 x 5 = 40 ( m)
0,5
Chiều rộng mảnh vườn: 40 – 24 = 26 (m)
0,5
b, Diện tích mảnh vườn: 40 x 16 = 640 ( m2 )
Đáp số: a, Chiều dài: 40 m
0,25
Chiều rộng: 16 m
b, 640 m2
5 1
5 số tiếp liền theo là: 48; 96; 192; 384; 768.
( Điền đúng mỗi số được 0,2 đ )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản