Đề thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 3

Chia sẻ: quyenlinh_tq

Phần trắc nghiệm: (10điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1/ Giá trị của biểu thức: 156 - ( 72 + 6 ) X 2 là: A. 180 B. 156 C. 96 D. 0 2/ 8dm5cm = ............cm . Số điền vào

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 3

Lớp 3
I. Phần trắc nghiệm: (10điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1/ Giá trị của biểu thức: 156 - ( 72 + 6 ) X 2 là:
A. 180 B. 156 C. 96 D. 0
2/ 8dm5cm = ............cm . Số điền vào chỗ chấm là:
A. 85 B. 803 C. 805 D. 83
3/ Số 8 là giá trị của biểu thức:
A. 24 : 4 + 2 X 2 B. 24 : ( 4 + 2 ) X 2
C. ( 24 : 4 + 2 ) X 2 D. 24 : ( 4 + 2 X 2 )
4/ 4 + 4 + ..........+ 4 - 2 X 2 X 2 = .............

11 chữ số 4
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4 B. 36 C. 7 D. 38
5/ 25 X 3 + 47 X 3 + 3 X ........ = 300
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 28 B. 100 C. 75 D. 53
6/ Tìm x biết :
x : 6 = 15 ( dư 1 )
A. x = 90 B. x = 91 C. x = 89 D. x = 27
7/ Một hình chữ nhật có chiều rộng là 4m , chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Chu
vi hình chữ nhật đó là:
A. 48m B. 24m C. 80m D. 160m
8/ Có 30kg gạo đựng đều trong 6 túi. Hỏi 25kg gạo đựng trong mấy túi như
t hế ?
Đáp số đúng là:
A. 6 túi B. 10 túi C. 5 túi D. 8 túi
9/ Cho dãy số: 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; .............
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 12 B. 13 C. 14 D. 18
10/ Hình vẽ bên có:
A. 2 góc tù và 2 góc nhọn
B. 2 góc tù ; 2 góc vuông và 3 góc nhọn.
C. 1 góc tù ; 2 góc vuông và 3 góc nhọn
D. 2góc tù ; 3 góc vuông và 3 góc nhọn
II. Phần tự luận: (10điểm)
1/ Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất:
a/ 700 X 65 + 700 X 28 + 6 X 700 + 700
b/ 1 + 2 + 3 + 4 + .................+ 50

2/ Tìm số bị chia trong phép chia có số chia là 7 , thương là 9 và số dư là số dư
lớn nhất.
1
3/ Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 42 lít. Nếu lấy số dầu ở thùng thứ
7
1
nhất và số dầu ở thùng thứ hai thì được 12 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít
8
dầu ?
ĐÁP ÁN TOÁN - LỚP 3

I. Phần trắc nghiệm: 10 điểm - Mỗi câu đúng 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D A B B A B A C D D

II. Phần tự luận: 10 điểm

Câu1: Tính giá trị biểu thức: ( 4 điểm )
a/ ( 2 điểm ) ........... = 700 X ( 65 + 28 + 6 + 1 ) = 700 X 100 = 70000

b/ ( 2 điểm ) ........... = ( 1 + 50 ) + ( 2 + 49 ) + ( 3 + 48 ) + ............ + ( 25 +26
)

25 cặp số
= 51 + 51 + 51 +...............+ 51 = 51 X 25 = 1275

25 số hạng
****
[ Thực hiện được cách tính nhanh và đúng kết quả: Cho điểm tối đa.
Đúng kết quả,nhưng không thực hiện được cách tính nhanh: Cho mỗi kết quả
đúng 0,5điểm]

Câu 2: 2 điểm
Bài giải:
- Số dư là số dư lớn nhất, nhưng phải bé hơn số chia là 7. Do đó số dư
là 6 (1điểm)
- Số bị chia là: 9 X 7 + 6 = 69 (1điểm)
( kết quả đúng, nhưng thiếu lập luận về số dư , cho 1 điểm toàn bài.)

Câu 3: 4 điểm.
Bài giải:
1
số dầu ở thùng thứ nhất bằng: ( 1điểm )
7
42 : 7 = 6 (lít)
1
số dầu ở thùng thứ hai bằng: ( 1,5điểm )
8
12 - 6 = 6 (lít)
Số lít dầu ở thùng thứ hai là: ( 1điểm )
6 X 8 = 48 (lít)
ĐS: 48 lít ( 0,5điểm )
***[ Nếu HS làm bài theo cách khác, nhưng hợp lí và đúng kết quả thì cho điểm
tối đa]
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản