ĐỀ THI KINH DOANH QUỐC TẾ

Chia sẻ: hangonah_1511

Câu 1: Sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia có tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia? Câu 2: Những yếu tố nào sẽ tác động đến việc lựa chọn phương thức phân bố phân tán và tập trung trong quá trình toàn cầu hóa sản xuất của công ty đa quốc gia?

Nội dung Text: ĐỀ THI KINH DOANH QUỐC TẾ

Đề 1
Câu 1: Sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia có tác động như thế nào đến
hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia?

Câu 2: Những yếu tố nào sẽ tác động đến việc lựa chọn phương thức phân bố
phân tán và tập trung trong quá trình toàn cầu hóa sản xuất của công ty đa quốc
gia?Đề 2
Câu 1 : Nguyên nhân của việc hình thành các liên minh kinh tế, phân tích một
liên minh mà bạn biết.
Câu 2 : Khi tiến hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, các công ty đa quốc gia cần
khảo sát những nhân tố nào để chọn quốc gia đầu tư?. Tầm quan trọng của các
nhân tố đó bị tác động bởi các yếu tố nào?

Đề 3
Câu 1 : Những yếu tố nào làm giới hạn quá trình toàn cầu hóa hiện nay?Đề 4
Câu 1: Phân tích lợi ích của KDQT? lấy ví dụ lợi ích của 1 doanh nghiệp Việt
Nam tham gia hoạt KDQT.
Câu 2: Xuất khẩu là gì? Phân tích đặc điểm ưu nhược điểm của xuất khẩu, lấy
ví dụ về 1 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN trong thời gian qua những giải
pháp đẩy mạnh?

Đề 5
Câu 1:Nêu các thông tin cần thiết và nguồn thông tin để doanh nghiệp tìm kiếm
cơ hội xuất khẩu. Vai trò của thông tin trong việc ra quyết định xuất khẩu. Lấy
một ví dụ minh họa
Câu 2:Nêu đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm của chính sách nhân lực vị chủng và
chính sách nhân lực đa tâm.Các chính sách này được thực hiện tốt nhất trong
điều kiện nào?

Đề 6
Câu 1.phân tích ưu nhược điểm của quảng cáo chuẩn hóa,doanh nghiệp cần làm
gì để khắc phục nhược điểm đó.
Câu 2.nêu ưu nhược điểm của chính sách nhân lực vị chủng(dân tộc) đa tâm(đa
dân tộc).chính sách đó áp dụng trong điều kiện nào có hiệu quả?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản