ĐỀ THI KINH DOANH QUỐC TẾ

Chia sẻ: hangonah_1511

Câu 1: Sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia có tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty đa quốc gia? Câu 2: Những yếu tố nào sẽ tác động đến việc lựa chọn phương thức phân bố phân tán và tập trung trong quá trình toàn cầu hóa sản xuất của công ty đa quốc gia?

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản