Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 5

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
148
lượt xem
64
download

Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: (20 điểm) Một nhà xã hội học muốn biết có sự khác biệt về lương như thế nào không giữa những nhân viên biết ít nhất một ngoại ngữ và giữa nhân viên không biết về ngọai ngữ. Chọn ra 50 người biết ít nhất một ngoại ngữ thì nhận thấy thu nhập trung bình của họ là 4 triệu, độ lệch chuẩn 0,8 triệu; và 80 người không biết về ngoại ngữ thì nhận thấy rằng thu nhập trung bình của họ là 1,6 triệu và độ lệch chuẩn 0,5 triệu. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 5

  1. Phần 2: BÀI TẬP Chọn 4 trong 5 bài sau(80 điểm): Bài 1: (20 điểm) Một nhà xã hội học muốn biết có sự khác biệt về lương như thế nào không giữa những nhân viên biết ít nhất một ngoại ngữ và giữa nhân viên không biết về ngọai ngữ. Chọn ra 50 người biết ít nhất một ngoại ngữ thì nhận thấy thu nhập trung bình của họ là 4 triệu, độ lệch chuẩn 0,8 triệu; và 80 người không biết về ngoại ngữ thì nhận thấy rằng thu nhập trung bình của họ là 1,6 triệu và độ lệch chuẩn 0,5 triệu. Tìm khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt về trung bình của 2 tổng thể. Bài 2: (20 điểm) Trong một cuộc điều tra về việc chọn xe buých làm phương tiện đi lại, một mẫu ngẫu nhiên gồm 240 người được chọn thì có 72 người trả lời thích đi lại bằng xe buých. Hãy a. Tìm khoảng tin cậy 98% cho tỷ lệ người thích đi lại bằng xe buých. b. Nếu nhà thống kê tuyên bố khoảng tin cậy từ 27% đến 33%. Hãy cho biết mức ý nghĩa mà nhà thống kê đã dùng. c. Với dung sai của câu b và độ tin cậy của câu a, thì người ta cần nghiên cứu bao nhiêu mẫu. Bài 3: (20 điểm) Một cơ sở sản xuất kẹo loan báo rằng số kẹo trong bao trung bình là 20 viên. Người ta lấy ra 15 bao và đo được số viên kẹo trong mỗi bao thay đổi theo bảng sau: Số viên kẹo/bao 18 19 20 21 22 Số bao 1 3 5 4 2 Hảy kiểm định trung bình số viên kẹo tuân theo qui định với mức ý nghĩa 5% Bài 4: (20 điểm) Tính các giá trị còn thiếu và kiểm định phân phối sau có tuân theo phân phối chuẩn không với mức ý nghĩa 5% Các lớp Oi Pi 0 10 2 0.0412 10 20 30 8 0.1287 30 40 50 B A 50 60 70 15 0.2974 70 80 90 12 0.1890 100 90 3 0.0819 50 1
  2. Bài 5: (20 điểm) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square 0.4240286 Adjusted R Square 0.3885842 Standard Error Observations ANOVA Significance df SS MS F F Regression 6353.7902 2.414E-07 Residual Total 69 14984.342 Standard Upper Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95% Intercept 10.538408 1.5763947 0.1197898 -4.4339637 37.659345 X1 0.1925793 0.028926 6.6576428 6.954E-09 0.13481 0.2503486 X2 0.1766204 0.4518672 0.652869 -0.2729263 0.4325442 X3 -2.1665189 2.7662693 -0.7831916 0.436359 -7.6911402 3.3581024 X4 -0.0291905 0.1306409 -0.2234407 0.8238933 -0.2900983 0.2317174 1. Điền các giá trị còn thiếu trong bảng kết quả trên 2. Viết phương trình hồi qui 3. Kiểm định giả thuyết cho rằng tất cả các biến X đều không ảnh hưởng lên Y với mức ý nghĩa 5% 4. Hãy cho biết trong các biến trên, biến nào không ảnh hưởng lên Y
Đồng bộ tài khoản