Đề thi Kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: banvtoi

CÂU 1:Cho biết những nhận định sau đúng hay sai và giải thích vì sao? 1.Nhận định “Các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào nhưỡng nghành có tỷ suất lợi nhuận cao” thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô ,không thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô. 2.Khi ngân sách Chính phủ thâm hụt 1.000 tỷ đồng, Chính phủ cần giảm chi tiêu 1.000 tỷ đồng thì ngân sách sẽ cân bằng.. 3.Sản kượng thưc tế và sản lượng cân bằng luôn bằng nhau vì sản lượng thực tế luôn diễn ra sản lượng tại mức cân bằng....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản