Đề thi Kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: banvtoi

CÂU 1:Cho biết những nhận định sau đúng hay sai và giải thích vì sao? 1.Nhận định “Các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào nhưỡng nghành có tỷ suất lợi nhuận cao” thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô ,không thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô. 2.Khi ngân sách Chính phủ thâm hụt 1.000 tỷ đồng, Chính phủ cần giảm chi tiêu 1.000 tỷ đồng thì ngân sách sẽ cân bằng.. 3.Sản kượng thưc tế và sản lượng cân bằng luôn bằng nhau vì sản lượng thực tế luôn diễn ra sản lượng tại mức cân bằng....

Nội dung Text: Đề thi Kinh tế vĩ mô

Đề thi kinh tế vĩ mô


CÂU 1:Cho biết những nhận định sau đúng hay sai và giải thích vì sao?
1.Nhận định “Các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào nhưỡng nghành có tỷ suất lợi nhuận
cao” thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô ,không thuộc phạm vi nghiên
cứu của kinh tế học vĩ mô.
2.Khi ngân sách Chính phủ thâm hụt 1.000 tỷ đồng, Chính phủ cần giảm chi tiêu 1.000
tỷ đồng thì ngân sách sẽ cân bằng..
3.Sản kượng thưc tế và sản lượng cân bằng luôn bằng nhau vì sản lượng thực tế luôn
diễn ra sản lượng tại mức cân bằng.
4.GDP và GNP là thước đo hoàn hảo để đánh giá thành tựu kinh tế của một quốc gia.
5.Những quốc gia kém phát triển thường có tổng sản phẩm quốc nội lớn hơn tổng sản
phẩm quốc dân
6.Giảm chi tiêu chính phủ đi cùng với giảm thuế ròng một lượng tương ứng sẽ làm
cho sản lượng cân bằng giảm.
7.Mọi người sẵn sàng tiết kiệm nhiều hơn trong ngắn hạn thì đầu tư sẽ tăng và nền
kinh tế sẽ có mức sản xuất cao hơn .
8.Việc tăng thuế của chính phủ sẽ làm giảm tổng cầu vì thu nhập kả dụng giảm.
9.Điều kiện kinh tế Việt Nam trong năm 2009, chính phủ cần thực hiện chính sách tài
khóa thu hẹp.
10.Khi cung tiền giảm sẽ làm cho đường LM dịch chuyển sang trái (lên trên).
CÂU 2: Chọn câu trả lời đúng nhất:
1.Nhận định nào sau đây thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô :
a) Giá xăng dầu tăng làm cho việc tiêu thụ xe hơi chậm lại .
b) Dự kiến trong năm 2009 thất nghiệp ở mức khoảng 300.000 người
c)Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ thấp hơn năm trước
d)Câu b và c đúng.
2. Nhận định nào sau đây mang tính chuẩn tắc:
a)Giá dầu lửa những năm 2000 đã tăng gấp đôi so với những năm 90
b)Những người có thu nhập cao hơn sẽ được phân phối nhiều hàng hóa hơn .
c)chính phủ cần áp dụng những chính sách kinh tế để giảm tình trạng thất nghiệp.
d)Vào đầu những năm 90, tủ lệ thất nghiệp ở nước ta tăng đột biến.
3. Trong điều kiện sản lượng TIỀM NĂNG là 5.000, sản lượng THỰC TẾ là 4.850,
thất nghiệp tự nhiên là 6%, thất nghiệp thực tế sẽ là :
a)4,5% b)7,5% c)8,5% d)9,0%
4. Nếu chi chuyển nhượng gia tăng 10 tỷ và xu hướng tiêu dung biên của hộ gia đình là
0,8.
a)Tiết kiệm sẽ tăng them ít hơn 2 tỷ. b)Tiết kiệm sẽ tăng them nhiều hơn 2 tỷ
c) Tổng cầu sẽ tăng thêm 10 tỷ c)Không có câu nào đúng.
5. Trong mô hình IS-LM , khi thực hiện chính sách tài khóa hãm cầu cho tổng cầu
giảm một lượng ∆AD thì sản lượng cân bằng mới sẽ :
a) Giảm nhiều hơn một lượng ∆Y=k.∆AD
b) Giảm ít hơn một lượng ∆Y=k.∆AD
c)Giảm đúng bằng một lượng ∆Y=k.∆AD
d) Không có câu nào đúng.
CÂU 3: Nền kinh tế:
C= 400+0,75Yd I=800+0,15Y-80r G=900
T=200+0,2Y X=400 M=50+0,15Y

DD =800-100r Yp=5.000 H=200
Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng là 60%, tỷ lệ dự trữ chung trong ngân hàng là 20%
a.Xác định hàm cung tiền và tìm lãi suất cân bằng.
b.Tìm mức sản lượng cân bằng.
c.Nếu ngân hàng TW giảm dự trữ bắ buộc làm cho tỷ lệ dự trữ chung trong ngân hàng
giảm xuống còn 4% thì sản lượng cân bằng mới là bao nhiêu.
d.Với kết quả câu b) cho biết ngân hàng TW càn phải mua vào hay bán ra lượng trái
phiếu trị giá bao nhiêu để nền kinh tế đạt mức sản lượng tiềm năng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản